Top

Pensie de întreţinere

Prin sentinta civila nr.615/19.03.2009, pronuntata în dosarul nr.660/260/2009 al Judecatoriei Moinesti, s-a admis actiunea reclamantei C.Z.P. în contradictoriu cu pârâtul C.V. si s.a majorat pensie de întretinere datorata reclamantei de la 70 lei la 83,33 lei, începând cu data de 19.02.2009 si pâna la terminarea studiilor, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 ani.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut ca, prin sentinta civila nr.931/18.04.2007 pârâtul a fost obligat la 70 lei lunar pensie. Din adeverinta nr.51/3.11.2006, rezulta ca pârâtul e salariat având un venit mediu lunar de 351 lei perioada dec.2008-febr.2009. Fata de aceste venituri si în temeiul art.94 C.familiei, instanta a dispus majorarea la 83,33 lei.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs, în termen legal, reclamanta.

Recursul e scutit de plata taxei de timbru.

In motivarea recursului, recurenta a aratat ca se impunea majprarea pensiei într-un cuantum mai mare si aceasta pentru ca pârâtul nu mai are alt copil în întretinere, întrucât C.F. este casatorita si ca atare nu se mai gaseste în întretinerea pârâtului. De asemenea a areatat recurenta ca suma de 83,33 lei este insuficienta fata de nevoile de întretinere si educare a recurentei si veniturile rezultate din adeverinta sunt sub venitul minim pe economie, existând posibilitatea fraudarii legii de pârât.

In sustinerea recursului s-au depus înscrisuri – adeverinta nr.862/2009 a Colegiului M.E. Bacau, certificat casatorie, certificate de nastere.

Intimatul-pârât, legal citat, nu a formulat întâmpinare în recurs.

La solicitarea recurentei s-au solicitat relatii de venituri de la S.C. D. SRL Comanesti, comunicându-se adresa nr.118/07.07.2009 (fila 14).

Analizând motivele de recurs invocate si din oficiu, tribunalul retine ca recursul este întemeiat pentru urmatoarele considerente:

In ceea ce priveste cuantumul pensiei datorate, tribunalul retine ca, în mod eronat, instanta a stabilit pensia cu luarea în considerare a faptului ca pârâtul mare are un minor în întretinere si aceasta întrucât, din certificatul de casatorie – depus în recurs, rezulta ca numita C.F. este casatorita din 20.09.2008, astfel încât obligatia de întretinere invocata de pâreât nu e incidenta în cauza.

Pe de alta parte, din adeverinta nr.118/07.07.2009- comunicata în recurs, rezulta ca media veniturilor lunare ale pârâtului este der 555 lei, în aceste veniuturi incluzându-se, în mod firesc, si c-val tichetelor de masa.

Ca urmare având în vedere cuantumul veniturilor comunicate si raportându-ne la perioada anterioara pronuntarii sentintei atacate, tribunalul urmeaza a admite recursul în conditiile art.304 pct.9 si art,.312 cod procedura civila si-n consecinta va modifica sentinta atacata în sensul ca va majora pensia de întretinere la un cuantum de 110 lei lunar.

Etichete: