Top

Raporturi de muncă

Prin sentinţa civilă nr.8679/9.10.2008 pronunţată în dosarul nr.12692/2008 Judecătoria Bacău a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bacău, reţinând incidenţa art.248 din Codul muncii şi a art.2 alin.(1) lit.c) cpc.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Bacău sub nr.6472 din 30.10.2008 fiind administrată proba cu interogatoriul pârâtei (f.7,19), proba cu înscrisuri (f.9,20-47,65,66) precum şi proba testimonială, fiind audiat martorul Dabija Mihai (f.67,68), probatoriu din analiza căruia instanţa reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată sub nr.12692/28.08.2008 la Judecătoria Bacău, reclamantul Prin cererea înregistrata sub 12692/180/2008 din 28.08.2008 la Judecătoria Bacău, reclamantul C.C. a chemat in judecata pe pârâta SC E. SA prin lichidator judiciar I. SPRL Galaţi prin care solicită obligarea pârâtei la completarea carnetului de muncă cu grupa a II-a de muncă.

La primul termen de judecată reclamantul şi-a completat acţiunea în sensul că a solicitat să se constate că este îndreptăţit să i se acorde grupa a II-a de muncă şi ulterior completarea carnetului de muncă cu grupa a-II-a.

In motivarea cererii reclamantul arată că a fost angajat la societatea pârâtă în secţia PFL unde se lucra flux continuu, cu presiuni mari de aer, zgomot puternic, pericol de incendii, că la data de 23.10.1990 această secţie a fost închisă deoarece nu era profitabilă iar el a fost transferat la secţia „ Case, tapiţerii, binale, mobilă” unde până în anul 2001 s-a acordat grupa a II-a de muncă deoarece s e lucra cu gaze, lacuri, diluanţi, praf de rumeguş. Mai arată reclamantul că el are acset drep dar din nepăsare sau neglijenţă în serviciu nu i-a fost trecută în Cartea de muncă.

In susţinerea acţiunii reclamantul a depus la dosar copie după Carnetul de muncă.

Martorul audiat în cauză, însă, a arătat că începând din 1985 a fost coleg de serviciu cu reclamantul, lucrând, succesiv, în fabrica de p.f.l., la case-tapiţerie, în sectorul de lac şi croit cherestea în aceleaşi condiţii de muncă, deşi pe posturi diferite (f.67).

Răspunzând la interogatoriu (f.19), pârâta a arătat că în perioada martie 1999-martie 2001 reclamantul a lucrat pe postul de tâmplar la Secţia Tapiţerie II, sector Schelete unde, conform anexelor depuse la dosar (f.22-33), erau încadraţi în grupa a II-a de muncă doar muncitorii de la finisaj, lipit poliuretan, depozit produse finite, atelier mecanic (sudor) şi maiştri.

A arătat, de asemenea, pârâta că meseria de tâmplar nu se regăseşte în dispoziţiile Ordinului nr.50/1990, anexa II, la punctele 168,169 şi 171.

Potrivit acestor dispoziţii legale, sunt încadrate în grupa a II-a de muncă activităţile de :

Preparare şi aplicare prin turnare a baiţurilor, grundurilor, vopselelor, emailurilor şi lacurilor pe bază de răşini sau solvenţi toxici în industria lemnului;

Fabricarea în PAL, PFL şi PAP, placaj, panel, furnir estetic, sertare caşerate, uşi celulare şi panouri furniruite pentru mobilier,

Şlefuirea mecanică sau manuală în alb a pieselor din lemn sau placaj şi a peliculei de lac nitrocelulozic, poliesteric şi carbamidic la fabricarea mobilei.

Fabricarea spumelor poliuretanice şi polistiren expandat în sistem continuu şi în forme. Injectarea spumelor poliuretanice şi polistiren expandat, precum şi executarea miezurilor elastice şi covoarelor vegetale pentru tapiţerie .

Fasonarea şi secţionarea arborilor în depozitele de buşteni încărcarea şi descărcarea buştenilor şi a cherestelei în depozite, a materiei prime, a materialelor auxiliare şi finite, precum şi sortarea-stivuirea în depozite; debitarea şi prelucrarea materialului lemnos (gaterişti şi circularişti precum şi ajutorii lor);stocarea şi derularea mecanică a lemnului în furnire şi blind.

Ordinul nr.50/1990 nu face referire, deci, la meserii ci la diverse activităţi pe care, dat fiind specificul activităţii angajatorului, ar fi putut fi îndeplinite şi de către reclamant, angajat pe postul de tâmplar.

Stabilirea cu exactitate a activităţilor desfăşurate de d-l C.C. în perioada 1990-2001 s-ar fi putut face cu ajutorul fişei postului salariatului, însă potrivit adresei nr.246/14082009 (f.66) acest document nu a fost găsit nici în dosarul personal al reclamantului şi nici în evidenţele lichidatorului or, potrivit art.287 din Codul muncii în conflictele de muncă sarcina probei revine angajatorului.

În consecinţă, considerând susţinerile reclamantului ca fiind întemeiate, instanţa va admite acţiunea şi va constata că reclamantul a lucrat în grupa a II-a de muncă în perioada octombrie 1990-decembrie 2000, obligând pârâta să efectueze menţiunile corespunzătoare în carnetul de muncă al reclamantului.

Etichete: