Top

Prelungirea arestarii preventive

R O M A N I A

TRIBUNALUL BACAU JUDETUL BACAU

SECTIA PENALA

ÎNCHEIEREA DIN DATA DE: 1.06.2011

SEDINTA DIN CAMERA DE CONSILIU

PRESEDINTE: Jd. M.M.

GREFIER: M. M.

MINISTERUL PUBLIC REPREZENTAT DE

PROCUROR – D.R.

******

Pe rol fiind judecarea propunerii DIRECTIEI DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATA SI TERORISM – SERVICIUL TERITORIAL BACAU privind prelungirea masurii arestarii preventive a inculpatilor B.I.A., Z.A.I. si T.I.A., cercetati sub aspectul comiterii infractiunilor prev. de art. 2 alin. 1 si 3 alin. 1 din Legea 143/2000, modificata, cu aplicarea art. 41 al 2 cod penal si art. 8 din Legea 39/2003, totul cu aplic. art. 33 lit. a C.pen..

Dezbaterile au avut loc în conformitate cu dispozitiile art.304 C.p.p. fiind înregistrata cu mijloace tehnice.

La apelul nominal facut în sedinta din camera de consiliu, s-au prezentat inculpatul B.I.A., în stare de arest preventiv, asistat de avocat ales P.B. – cu delegatie la dosar, inculpatul Z.A.I., în stare de arest, asistat de aparator ales C.C. – cu delegatie la dosar si inculpatul T.I.A., în stare de arest, asistat de aparator ales L.C.G. – cu delegatie la dosar.

Procedura este completa.

S-a facut referatul oral al cauzei, dupa care:

Instanta a adus la cunostinta inculpatilor, propunerea D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacau de prelungire a masurii arestarii preventive.

Aparatorii inculpatilor si procurorul, pe rând arata ca nu au cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, tribunalul constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pentru dezbateri.

PROCURORUL, având cuvântul, în temeiul art.159 Cod pr.penala cu referire la art.148 lit.f Cod pr.penala, solicita admiterea propunerii DIRECTIEI DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATA SI TERORISM – SERVICIUL TERITORIAL BACAU privind prelungirea masurii arestarii preventive a inculpatilor B.I.A., Z.A.I. si T.I.A., întrucât în cauza nu a fost finalizata urmarirea penala, fiind necesare efectuarea perchezitiilor în sisteme informatice, identificarea si audierea altor consumatori ce se aprovizionau cu droguri de la membrii acestei grupari, precum si reaudierea celorlalti învinuiti si inculpati în vederea stabilirii corecte a situatiei de fapt în vederea tragerii la raspundere a acestora – astfel ca se impune prelungirea masurii arestarii preventive fata de inculpatii B.I.A., Z.A.I. si T.I.A..

Arata ca probatoriul administrat în cauza ofera atât indicii temeinice ca inculpatii Z.A.I., B.I.A., T.I.A., sunt autorii faptelor de introducere în tara de droguri si trafic de droguri în asociere infractionala, cât si probe certe ca temeiurile avute în vedere la luarea masurii arestarii preventive fata de acestia, prevazute de art. 148 lit. f C. p. p., subzista în continuare si impun prelungirea masurii arestarii preventive fata de acestia.

Considera ca lasarea în libertate a inculpatilor prezinta pericol pentru ordinea publica având în vedere pericolul social deosebit al infractiunilor savârsite, numarul mare al actelor materiale comise, cantitatea de droguri traficata, cât si faptul ca aceasta activitate are un caracter de îndeletnicire permanenta, furnizând droguri unui numar însemnat de tineri, carora le este pusa în pericol sanatatea, cât si integritatea corporala.

Necesitatea prelungirii masurii arestarii preventive a inculpatilor se impune datorita caracterului grav al faptelor comise, respectiv cele de trafic de droguri si introducere fara drept în tara de droguri de risc, întrucât, conform studiilor de specialitate, drogurile sunt periculoase pentru societate, fiind imprevizibile si greu de controlat de catre autoritati, ameninta sub aspectul consumului colectivitatea neconsumatoare, în special segmentul tânar al populatiei, prin iuteala cu care se raspândeste viciul lui, cu tot cortegiul de consecinte negative, de ordin medical care îl însotesc.

În consecinta, apreciaza ca, raportat la probatoriul administrat în cauza, exista probe certe ca lasarea în libertate a inculpatilor B.I.A., Z.A.I. si T.I.A. reprezinta un pericol concret pentru ordinea publica, iar interesul social al protejarii societatii primeaza interesului personal al inculpatilor, având în vedere ca raportat la actele de urmarire penala ce urmeaza a fi efectuate în cauza – masura arestarii preventive a inculpatilor este necesara desfasurarii în bune conditii a urmaririi penale.

Pentru aceste considerente, având în vedere ca sunt întrunite conditiile prev. de art. 148 lit. f din Cpp, în temeiul art. 155 s.u. Cpp , solicita prelungirea masurii arestarii preventive pe o perioada de 30 de zile a inculpatilor: B.I.A. si T.I.A. si pe o perioada de 20 de zile a inculpatului minor Z.A.I..

Avocat C.C., având cuvântul pentru inculpatul minor Z.A.I., solicita respingerea propunerii de prelungirea arestarii preventive formulata de D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacau, apreciind ca nu se mai impune prelungirea acestei masuri. Arata ca de la data când s-a luat masura arestarii preventive nu a intervenit nimic nou în dosar, inculpatul care este minor, a dat declaratie si a recunoscut faptele care i se retin în sarcina, astfel ca în acest moment procesual nu mai poate influenta procesul penal. De asemenea, arata ca toate probele ce urmeaza a fi efectuate pentru finalizarea urmaririi penale nu au legatura cu acest inculpat, acestea sunt pentru a se demonstra activitatea infractionala a altor inculpati si nu a inculpatului minor, care, a recunoscut ce a facut. Mai arata ca dispozitiile art.136 alin.8 Cod pr.penala sunt îndeplinite, având în vedere vârsta inculpatului, faptul ca nu are antecedente penale, a avut o pozitie sincera si a colaborat cu organele de cercetare, astfel ca nu poate tergiversa cauza. Mai mult decât atât invoca egalitatea de tratament, având în vedere ca doi dintre inculpatii au fost pusi în libertate de Curtea de Apel Bacau.

Sub toate aceste aspecte si având în vedere numarul mic de acte materiale, vârsta frageda, situatia scolara si atitudinea sa sincera, solicita respingerea propunerii de prelungire a arestarii preventive si înlocuirea cu masura obligarii de a nu parasi localitatea pentru ca acesta sa-si poata continua studiile întrucât ar pierde anul scolar.

Avocat L.C.G. având cuvântul pentru inculpatul T.I.A. solicita respingerea propunerii formulata de D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacau de prelungirea arestarii preventive, aratând ca în cauza de fata sunt mai multi inculpati care au regim diferentiat. Învedereaza instantei ca arestarea preventiva s-a dispus fata de cinci inculpati, iar în recurs la Curtea de Apel Bacau doi dintre acestia au fost pusi în libertate, respectiv fata de inculpatul Z.A. s-a dispus masura obligarii de a nu parasi localitatea, iar fata de inculpatul B. nu s-a dispus nici o alta masura. Arata ca de când este arestat inculpatul T.I.A. nu s-a facut nimic în dosar; Parchetul putea sa solicite audierea lui, însa nu s-a întâmplat acest lucru. Mai arata ca exista un dosar pe rolul instantei cu 19 inculpati cercetati în stare de libertate pentru acelasi gen de infractiuni si alte dosare solutionate în care, tot pentru acelasi gen de infractiuni s-au aplicat inculpatilor pedepse cu suspendare.

Arata ca dispozitiile art.148 lit.f teza a-II-a Cod pr.penala – temeiurile arestarii nu sunt justificate, pericolul social nu este probat de acuzare, nu este individualizat, inculpatul T.I.A. este la prima abatere la legea penala, nu are antecedente penale si având în vedere si caracterizarile depuse la dosar din care rezulta ca acest inculpat nu prezinta pericol concret pentru ordinea publica, solicita respingerea propunerii de prelungire a arestarii preventive, iar în subsidiar, solicita înlocuirea cu masura obligarii de a nu parasi localitatea, apreciind ca sunt îndeplinite dispozitiile art.136 alin.8 Cod pr.penala.

Avocat P.B. având cuvântul pentru inculpatul B.I.A., solicita respingerea propunerii formulata de D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacau privind prelungirea arestarii preventive si lasarea în libertate a inculpatului. Arata ca inculpatul B.I. în prezent este liber, desi are aceeasi încadrare juridica cu inculpatul B.I.A., apreciind astfel ca situatia este inechitabila.

Învedereaza instantei ca la urmarirea penala cei doi inculpati au avut acelasi aparator desi aveau interese contrare, deci a fost o lipsa de aparare, ori instanta trebuia sa acorde acelasi tratament, aceeasi prezumtie si inculpatului Butnaru, care a avut o atitudine sincera, a recunoscut integral fapta, este singurul dintre inculpatii din prezenta cauza care a avut un loc de munca, nu este un tipar infractional, a înteles si a constientizat ceea ce a facut, a ajuns sa consume droguri din teribilism.

Invocând egalitatea de tratament, apreciaza ca se poate lua fata de inculpatul B.I.A. o masura mai blânda, respectiv masura obligarii de a nu parasi localitatea sau tara deoarece a avut o atitudine sincera de recunoastere si nu ar putea sa influenteze procesul penal.

Inculpatul B.I.A., în ultimul cuvânt, arata ca recunoaste si regreta fapta.

Inculpatul Z.A.I., în ultimul cuvânt, arata ca regreta fapta.

Inculpatul T.I.A., în ultimul cuvânt, arata ca regreta fapta.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

T R I B U N A L U L

-deliberând-

Asupra cererii de fata constata urmatoarele:

Parchetul de pe lânga Î.C.C.J. – D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacau, prin referatul nr. 160/D/31.05.2011, a propus prelungirea starii de arest preventiv inculpatilor B.I.A., T.I.A. si Z.A.I., întrucât temeiurile care au determinat arestarea initiala impun în continuare privarea acestora de libertate.

În cuprinsul referatului, motivat pe 25 pagini, procurorul aratat ce acte de urmarire penala s-au administrat dupa data de 17 mai 2011, când s-a luat împotriva acestora masura arestarii preventive:

-au fost audiati în continuarea declaratiilor inc. Z.A.I. si Z.A.C., care au recunoscut în totalitate faptele savârsite, inculpatul minor revenind asupra declaratiei facute în recursul la luarea masurii preventive în fata Curtii de Apel Bacau si mentinând pozitia procesuala fata de implicarea inc. T.I.A..

-inculpatul B.I.I., în prezenta avocatului ales T.A. si-a mentinut pozitia procesuala de a nu da nicio declaratie,

-au fost identificati si audiati consumatorii de droguri S.R.I., M.R.G., U.S.A.;

-a fost audiat în calitate de martor si s-a efectuat o recunoastere dupa plansa foto a persoanei care a trimis droguri din Italia inculpatului B.I.A. cu martorul L.C.C., transportatorul ce a preluat coletul continând droguri din Italia de la numitul A.S., fara a cunoaste continutul real al coletului,

-ca urmare au fost extinse cercetarile fata de înv. A.S. sub aspectul savârsirii infractiunii prev. de art. 3 al. 1 din Legea 143/2000 cu aplic. art. 41 al. 2 Cp,

-s-a solicitat instantei de judecata efectuarea unor perchezitii în sisteme informatice asupra calculatoarelor si mediilor de stocare ridicate de la inculpati cu ocazia perchezitiilor domiciliare.

Apoi, procurorul a aratat ce anume urmeaza a se efectua în cauza:

-perchezitii în sisteme informatice;

-identificarea si audierea altor consumatori ce se aprovizionau cu droguri, de la membrii acestei grupari infractionale;

-reaudierea celorlalti învinuiti si inculpati în vederea stabilirii situatiei de fapt în vederea tragerii la raspundere a acestora.

Prin referatul sau procurorul a aratata ca probatoriul administrat în cauza ofera atât indicii temeinice cât si probe certe în sensul ca s-au introdus în tara droguri, care au fost portionate si distribuite consumatorilor, de regula tineri si ca cei trei inculpati Z.A.I., B.I.A. si T.I.A., faceau parte dintr-o asociere infractionala având ca obiect de activitate, traficul de droguri.

În opinia procurorului, inculpatii nu pot fi cercetati altfel decât în stare de arest, întrucât prezinta pericol pentru ordinea publica, care deriva în primul rând din gradul ridicat de pericol social al faptelor de care sunt suspectati.

La dosarul cauzei a fost atasat dosarul care a avut ca obiect arestarea initiala a inculpatilor B.I.A., B.I.I., Z.A.I., Z.A.C. si T.I.A.

Prin încheierea 59/20 mai 2011 a Curtii de Apel Bacau, pronuntata în dosarul nr. 2552/110/2011, s-a revocat arestarea preventiva a inculpatului Z.A.C., luându-se împotriva acestuia masura obligarii de a nu parasi localitatea.

Prin încheierea 60/23 mai 2011 a Curtii de Apel Bacau, a fost admis recursul inculpatului B.I.I., împotriva încheierii 71/IC/17.05.2011, respingându-se propunerea procurorului de arestare preventiva, susnumitul fiind astfel pus în libertate, de sub puterea mandatului de arestare preventiva nr. 40/17 mai 2011 a Tribunalului Bacau.

Astfel ca din 5 (cinci) inculpati arestati initial, au mai ramas doar 3 (trei) în stare de arest.

Procurorul de sedinta a sustinut oral referatul procurorului de caz solicitând prelungirea arestarii preventive a inculpatilor: B.I.A., T.I.A. si Z.A.I..

Propunerea procurorului este întemeiata.

Arestarea initiala s-a dispus pe 17 mai a.c.

Dosarul prezentând un grad ridicat de dificultate, urmarirea penala nu se putea termina pâna în momentul de fata.

Într-adevar, potrivit art. 155 alin. 1 C.p.p. arestarea inculpatului dispusa de instanta poate fi prelungita, în cursul urmaririi penale, motivat, daca temeiurile care au determinat arestarea initiala impun în continuare privarea de libertate sau exista temeiuri noi, care sa justifice privarea de libertate.

Existenta motivelor plauzibile de banuiala ca inculpatii au comis faptele pentru care sunt cercetati, nu poate fi pusa la îndoiala, atâta vreme cât exista o prindere în flagrant.

Faptele de care sunt suspectati inculpatii se probeaza si cu:

-procesele verbale de sesizare;

-procesele verbale de redare în forma scrisa a convorbirilor telefonice purtate de inculpati si învinuiti, interceptate în conditiile legii.

-procesele verbale de redare în forma scrisa a activitatii infractionale desfasurate de inculpati si învinuiti, privind înregistrarile de imagini.

-procesele verbale de redare în forma scrisa a declaratiilor investigatorilor si colaboratorilor autorizati sa procure droguri de la inculpatul B.I.A.;

-rapoartele de constatare tehnico stiintifica asupra drogurilor achizitionate de catre colaboratorul autorizat de la inculpatul B.I.I.;

-declaratiile martorilor C.E.R., V.B. si S.B.I.

Pedepsele prevazute de lege pentru traficul de droguri sunt de peste 4 ani închisoare.

S-a dovedit fara putinta de tagada ca inculpatii faceau parte dintr-o grupare (asociere infractionala), având ca obiect traficul de droguri: introducerea acestora în tara si distribuirea catre consumatori. Marea majoritate a inculpatilor sunt si consumatori; pentru a face rost de bani necesari procurarii de droguri, acestia s-au ocupat cu vânzarea catre alti consumatori.

Se impune mentinerea celor trei inculpati în arest preventiv pentru destructurarea asocierii infractionale. Mai mult, exista în speta motive verosimile sa de a crede în necesitatea de a împiedica inculpatii sa comita alte acte materiale ale infractiunilor de care sunt suspectati întrucât sunt indicii ca au intrat într-un cerc vicios.

Traficul ilicit de droguri si consumul acestora au dobândit proportii îngrijoratoare. Narcomania în rândul tinerilor este foarte raspândita.

Inculpatii par a face parte din categoria „NARCOBUSINESS”. Fiind identificati trebuie luate masuri ferme din partea autoritatilor judiciare pentru stoparea activitatii, pentru ca altfel se întorc imediat la mestesugul dobândit, care le macina sanatatea si chiar viata lor si a altora.

Infractiunile aflate în curs de cercetare prezinta un real si deosebit de ridicat grad de pericol social, având în vedere numarul mare al actelor materiale comise, cantitatea de droguri traficata, cât mai ales împrejurarea ca aceasta activitate devenise o îndeletnicire permanenta. Drogurile sunt periculoase pentru societate, prin iuteala cu care se raspândeste viciul, cu tot cortegiul de consecinte negative, în primul rând de ordin medical.

Referitor la chestiunea egalitatii de tratament, cu a inculpatilor pusi în libertate, prin cele doua hotarâri ale Curtii de Apel Bacau, instanta constata urmatoarele:

Încheierea 60/23 martie 2011 a Curtii de Apel Bacau, prin care s-a admis recursul inculpatului B.I.I., care a fost pus în libertate nu îsi poate extinde efectele în ceea ce-l priveste pe inculpatul B.I.A., pentru argumentele ce urmeaza a fi aratate.

În fata procurorului DIICOT, inculpatul B.I.I., a facut cunoscut ca si-a angajat avocat.

Avocatul ales al acestuia a trimis delegatia prin fax la Parchet, în noaptea de 16/17 mai 2011. A fost asteptat toata noaptea, fara a se prezenta, astfel ca procurorul de caz a trecut la audieri în prezenta avocatului desemnat din oficiu pentru inculpatul B.I.I., neavând de unde da stie dinainte ca exista contrarietate de interese cu B.I.A.. Inculpatul B.I.I., s-a prevalat de dreptul la tacere si cine procedeaza în acest fel nu mai poate invoca încalcarea dreptului la aparare, astfel ca referatul procurorului DIICOT adresat Tribunalului Bacau, cu propunerea de arestare preventiva a celor 5 (cinci) inculpati nu este lovit de nulitate absoluta. De existenta intereselor contrarii, procurorul de caz a aflat dupa audierea efectuata în prezenta avocatilor desemnati din oficiu si de acest aspect, a tinut seama judecatorul în fata caruia au fost adusi inculpatii, fiecare având avocatul sau.

Prin urmare daca B.I.I., a fost pus în libertate de catre Curtea de Apel Bacau nu înseamna ca se impune respingerea propunerii de prelungire a arestarii preventive inculpatului B.I.A., cel surprins în flagrant când a ridicat coletul cu droguri expediat din strainatate pe numele sau.

Inculpatii Z., sunt frati, unul student, celalalt elev.

Daca a fost pus în libertate unul dintre ei, nu înseamna ca pentru egalitate de tratament trebuie pus în libertate si celalalt, pentru ca reteaua infractionala s-ar reface ori se impune destramarea acesteia.

În ceea ce-l priveste pe inculpatul T.I.A., s-a dovedit fara putinta de tagada ca a livrat droguri fratilor Z. – CD-ul cu monitorizarea audio si video fiind elocvent. Nu poate fi pus în libertate întrucât exista pericolul sa-si continue activitatea infractionala.

Având în vedere cele de mai sus, se va admite propunerea procurorului si se va dispune prelungirea preventiei inculpatilor, cu câte 30 zile în cazul inculpatilor majori si cu 20 zile în cazul inculpatului minor, înlocuirea arestului preventiv cu obligarea de a nu parasi tara sau localitatea fiind insuficienta.

Se va lua act ca fiecare inculpat a avut avocat ales.

Cheltuielile judiciare avansate de stat vor ramâne în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D I S P U N E

În baza art.155 si urm. C.pr.pen.;

Admite propunerea Parchetului de pe lânga Înalta Curte de casatie si Justitie – D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacau privind prelungirea preventiei inculpatilor B.I.A., T.I.A. si Z.A.I., aflati în Arestul I.P.J. Bacau, în curs de cercetare pentru trafic de droguri în cadrul unei asocieri infractionale constituite în acest sens.

În consecinta:

Prelungeste arestarea preventiva cu 30 de zile începând de pe 14 iunie 2011 pâna pe 13 iulie 2011 inclusiv a inculpatilor:

– B.I.A. , domiciliat în Bacau;

-T.I.A. – cu acelasi domiciliu;

Prelungeste cu 20 de zile, începând de pe 4 iunie 2011 pâna pe 23 iunie 2011, inclusiv, arestarea preventiva a inculpatului minor Z.A.I., cu acelasi domiciliu.

Constata ca inculpatii au fost asistati de avocati alesi.

Cheltuielile judiciare avansate de stat ramân în sarcina acestuia.

Cu drept de recurs în termen de 24 ore de la pronuntare.

Pronuntata în sedinta publica în prezenta inculpatilor.

Cei trei inculpati au declarat recurs.

Etichete: