Top

Succesiune

Pronunţând sentinţa civilă nr. 4763/12.05.2010 Judecătoria Bacău a respins ca inadmisibilă acţiunea formulată de reclamanţii V.I.şi V.E., în contradictoriu cu pârâţii T.G., T.U., J.N., J.U.şi V.M..

Pentru a pronunţa această sentinţă a reţinut judecătoria că „art. 736 C.civ. arată că fiecare din coerezi poate cere partea sa în natură din mobilele sau imobilele succesiunii. Deci, fiecare din coerezi are dreptul la partea sa în natură din bunurile ce fac parte din masa succesorală.

Din sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale de pe urma numitei V. I. A. reiese că şi sora reclamantului, numita B.C.este moştenitoare a acesteia.

Titlul de proprietate nr. 176481/11.04.1995 a fost emis şi pe numele Ţ. A. care este aceeaşi persoană cu V. A. ( aşa cum s-a precizat oral în şedinţa din 05.05.2010, cum reiese şi din acţiunea introductivă precum şi din actele depuse la dosar), aceasta având ca moştenitori pe reclamantul V. I. şi pe sora acestuia, B.C..

Cum fiecare dintre coerezi are dreptul la partea sa în natură, iar reclamantul a precizat în mod expres că nu înţelege să se judece în contradictoriu cu toţi moştenitorii, instanţa urmează să admită excepţia inadmisibilităţii acţiunii de partaj invocată din oficiu şi să respingă ca inadmisibilă cererea reclamantului”.

Împotriva acestei sentinţa au formulat recurs reclamanţii – d-na E.V. şi d-l I.V. solicitând casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe, invocând dispoziţiile art. 312 şi 299 C.proc.civ.

În motivarea recursului s-a arătat că sentinţa judecătoriei este neîntemeiată întrucât la eliberarea titlului de proprietate nr. 176481/11.04.1995 B.C. nu a avut nici o pretenţie, nesolicitând înscrierea pe titlu, fiind anterior înzestrată de autoarea comună, astfel încât nu poate avea calitate procesuală pasivă.

La dosarul de recurs au fost depuse înscrisuri în fotocopie ( fila 15-31, fila 39-41).

Examinând actele şi lucrările dosarului, Tribunalul reţine următoarele:

Prin cererea adresată Judecătoriei Bacău, la 18.06.2009 s-a solicitat dezbaterea succesiunii defunctei Ţ. A. V., decedată la 03.09.1970, cu ultimul domiciliu în judeţul Bacău ( fila 6 dosar judecătorie), arătându-se că masa succesorală se compune din suprafaţa de 5000mp teren situat în judeţul Bacău, conform T.P. 176481/11.04.1995.

Acest titlu de proprietate a fost emis pe numele moştenitorilor defunctei Ţ. I. I. V.: V.E., V. I., Ţ. A. şi H.E.( fila 5 dosar judecătorie), dintre aceştia fiind decedată şi Ţ. A., ai cărei moştenitori sunt V. I. şi B.C.( fila 7 dosar judecătorie).

Potrivit art. 797 C.civil este nulă împărţeala în care nu s-au cuprins toţi copiii în viaţă la deschiderea moştenirii şi decendenţii fiilor premuriţi.

Prin urmare, soluţia judecătoriei de respingere ca inadmisibilă a acţiunii ce nu a fost formulată şi în contradictoriu cu d-na B.C., moştenitoare a defunctei Ţ. A. ce figurează în titlul de proprietate nr. 176481/11.04.1995 este legală, recursul declarat împotriva sentinţei civile nr. 4763/12.05.2010 urmând a fi respins ca nefondat, în temeiul art. 312 alin. 1 C.proc.civ.

Etichete: