Top

Dezbatere succesiune

INSTANTA

La data de 1 iulie 2009, cu nr. a fost inregistrata la instanta actiunea prin care reclamanta TLM a solicitat in contradictoriu cu piritii: Consiliul Local B si Autoritatea Administrativ Teritoriala reprezentata prin primarul Municipiului B, PAM si IF pronuntarea unei hotariri prin care sa se constate dreptul de proprietate al defunctei P D pentru constructia ridicata in perioada 1970 – 1972 pe terenul apartinind defunctei G M in suprafata de 200 mp situat in B, str.C nr.10, jud.V, sa se dispuna dezbaterea succesiunii privind mostenirea ramasa de pe urma defunctei P D, in sensul de a se stabili masa succesorala, mostenitorii, cotele, cu iesirea din indiviziune, sa se dispuna iesirea din indiviziune cu privire la masa succesorala ramasa de pe urma defunctei G M, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea actiunii reclamanta sustine ca ea si piritul PAM sunt frati, nepoti de fiu predecedat, P Vai defunctei P D, decedata la data de 6 august 2006 si stranepotii defunctei G M, decedata la data de 28 iunie 1986, iar piritul IF este fratele defunctei P D si fiul defunctei G M.

Mai arata reclamanta ca defuncta P D a ridicat in perioada 1970 – 1972 o constructie pe terenul apartinind mamei sale G M, cu acordul acesteia, in care a locuit pina la deces si a platit impozitele anuale fiind cunoscuta ca proprietara, ca masa succesorala ramasa de pe urma defunctei P D cuprinde cota indiviza de ˝ din imobilul situat in B, str.C nr.10, jud.V si suprafata de 200 mp teren aferent constructiei conform certificatului de mostenitor nr.46 din 18 februarie 1992 eliberat de fostul Notariat de Stat Local B, restul cotei indivize fiind cota piritului IF de pe urma defunctei G M, cota de 1/1 din imobilul situat in B, str.C nr.10, jud.V, ridicat pe terenul ce a apartinut defunctei G M, mostenitori ai defunctei P D fiind ea, reclamanta si piritul PAM, nepoti de fiu predecedat P Viorel, fiecare cu cota de ˝ din masa succesorala, urmind ca ei sa-i fie atribuita in intregime constructia ridicata pe terenul defunctei G M, cu obligarea la plata sultei piritului PAM.

Referitor la iesirea din indiviziune, reclamanta a solicitat ca printr-o expertiza de specialitate sa fie efectuate doua loturi cu privire la suprafata de teren, astfel ca fiecareia din cele doua constructii sa-i revina o suprafata de teren pentru buna lor exploatare.

Actiunea nu a fost motivata in drept.

Prin intimpinare, piritul PAM a precizat ca este de acord cu actiunea reclamantei si atribuirea catre reclamanta a imobilului mostenire de la bunica lor, P D.

Piritul PAM a fost reprezentat prin procurator C G ,conform procurii aflata la fila 38, dosar.

Piritul IF a formulat intimpinare prin care a aratat ca este de acord cu admiterea in parte a primului capat de cerere privind constatarea dreptului de proprietate al defunctei P D deoarece jumatate din respectiva constructie este proprietatea mamei lui, G M, ca nu este de acord ca, constructia cu privire la care reclamanta sustine ca este proprietatea defunctei P D sa fie atribuita reclamantei, iar pe cale reconventionala a solicitat constatarea dreptului de proprietate al mamei sale G M pentru jumatate din constructia din B, str.C nr.10, jud.V, cealalta jumatate fiind a defunctei P D, sa se stabileasca valoarea imbunatatirilor pe care le-a facut la constructia mamei sale G M, imbunatatiri detailate in precizarile aflate la fila 106, dosar, respectiv: pus podele, construit acoperis, pus ferestre noi, pus tavane noi, construit terase, construit prispe, edificat garduri in fata si spatele casei, facute incepind cu anul 1972, iar in anul 2009: pus geam in trei canate, geam simplu, trei grinzi, tencuieli, manopera, urmind ca reclamanta si piritul PAM sa-i plateasca jumatate din contravaloarea actualizata a acestor imbunatatiri.

S-a formulat si o completare a cererii reconventionale prin care sa se constate ca reclamanta TLM si piritul PAM sunt straini de succesiunea defunctei P D deoarece nu au acceptat expres sau tacit mostenirea in termenul legal de 6 luni.

In prezenta cauza I G si AS au formulat cerere de interventie in interes propriu (fila 43, dosar) prin care au solicitat obligarea partilor din prezentul dosar la plata contravalorii imbunatatirilor pe care le-au efectuat la constructia proprietatea defunctilor P D si G M, mentionata in certificatul de mostenitor nr.46/1992, imbunatatiri detailate la fila 107, dosar, insa admiterea in principiu a cererii de interventie in interes propriu a fost respinsa deoarece intervenientii au posibilitatea sa solicite imbunatatirile de la persoana careia ii va fi atribuit imobilul , asa cum s-a retinut prin incheierea pronuntata in sedinta publica din 11 noiembrie 2009.

In prezenta cauza s-a administrat proba cu inscrisuri, interogatorii, proba testimoniala in cadrul careia au fost audiati martorii: S R, A M, R A, C M, a fost efectuata o expertiza tehnica in constructii, expert ing.A C ale carei concluzii se afla la fila 150, dosar, cu un supliment la solicitarea partilor aflat la fila 171, 172, dosar.

Din probatoriul administrat in cauza, instanta retine ca prin certificatul de mostenitor nr.46/1992 emis la data de 18 februarie 1992 de fostul Notariat de Stat Local B s-a dezbatut succesiunea defunctei G M care cuprinde imobilul A (asa cum este notat de expertul in constructii) casa de locuit formata din doua camere, hol, constructii gospodaresti anexe cu teren aferent in suprafata de 200 m.p., real masurat 430 m.p, valoare 25.120 lei situat in B, str. C, nr.10, jud. V, mostenitori fiind: P D, in calitate de fiica, decedata in prezent la data de 6 august 2006 si paratul IF in calitate de fiu, fiecare cu cota de cate ˝ din imobilul mentionat, imobil la care piritul IF a facut imbunatatiri a caror valoare este in suma de 2.182 lei, din care 1.129 lei imbunatatiri efectuate la casa: executat dusumele, tavane si montat ferestre la dormitoarele 1 si 2, construit acoperis la casa, inlocuit fereastra la camera 1, cu fereastra in trei canate, montat fereastra la holul 3, montat doua grinzi in podul casei, executat tencuieli pentru etansarea zonei dintre perete si ferestrele inlocuite si cele in suma de 1.053 lei reprezentind: alei si prispe efectuate, magazia 4 imprejmuiri la N si S ,asa cum au fost identificate de expertul in constructii ing. AC, mentionate in concluziile raportului de expertiza si detailate in suplimentul la raportul de expertiza.

Existenta acestor imbunatatiri nu a fost contestata de reclamanta si nici de piritul PAM, iar martora audiata in cauza, C M, depozitie fila 129, dosar, a confirmat ca piritul IF locuieste in imobilul mostenire de la mama sa defuncta G M, el fiind cel care a definitivat-o.

Valoarea acestui imobil, fara imbunatatiri este in suma de 25.120 lei, asa cum rezulta din continutul raportului de expertiza deoarece include valoarea casei, 3.811 lei, fara imbunatatirile efectuate la casa de piritul IF, cu precizarea ca celelalte imbunatatiri in suma de 1.053 lei se refera la alei, prispe, magazia 4, imprejmuiri la N si S, la care se adauga valoarea terenului in suma de 21.309 lei, astfel ca defunctei P D i se cuvine cota valorica de 12.560 lei , iar piritului IF aceeasi cota valorica, 12.560 lei.

La data de 6 august 2006 a decedat defuncta P D, iar in masa succesorala a acesteia urmeaza a fi inclusa cota indiviza de ˝ din imobilul A, mostenire de pe urma defunctei G M, imbunatatirile fiind efectuate de piritul IF, valoarea cotei fiind de 12.560 lei, dar si imobilul B, asa cum este notat de expertul in constructii, in valoare de 4.129 lei, imobilul construit de defuncta pe terenul defunctei G M, mama sa, situatie de fapt confirmata de martorele audiate in cauza S R, depozitie fila 130, dosar, A M, depozitie fila 140, dosar.

In ce priveste mostenitorii acestei defuncte, piritul IF a solicitat sa se constate ca reclamanta TLM si piritul PAM nu au acceptat mostenirea defunctei P D, decedata la 6 august 2006, insa acceptarea succesiunii de catre reclamanta TLM rezulta chiar din interogatoriul piritului IF aflat la fila 121, dosar care a recunoscut ca dupa decesul defunctei P D reclamanta a fost cea care a locuit cu familia in imobilul ridicat de P D, situatie de fapt confirmata si de martora A M, depozitie fila 140, dosar, aceasta fiind si vointa defunctei care a dorit ca reclamanta sa ramina in imobil, insa piritul IF nu i-a permis, dovada fiind si cearta de la inmormintarea defunctei.

De mentionat ca defuncta P D a avut un fiu, P V, predecedat defunctei la data de 7 iulie 2006, reclamanta si piritul PAM, fiind fiii acesteia, astfel ca mostenitoare a defunctei va fi reclamanta, nepoata de fiu, predecedat, strain de succesiune prin neacceptare fiind piritul PAM.

Fata de cele retinute, instanta urmeaza ca in baza art.111 Cod proc.civila sa admita actiunea in constatarea dreptului de proprietate a defunctei P D pentru constructia ridicata pe terenul defunctei G M, in temeiul disp.art.651 Cod civil, sa admita cererea privind dezbaterea succesiunii privind mostenirea ramasa de pe urma defunctei P D, sa admita in parte cererea reconventionala formulata de piritul reclamant IF in sensul de a stabili imbunatatirile solicitate a fi efectuate de el la imobilul proprietatea defunctei G M, in baza disp.art.673 ind.5 Cod proc.civila, sa respinga ca nedovedit in baza art.1169 Cod civil capatul de cerere prin care solicita constatarea dreptului de proprietate al mamei sale G M pentru cota ˝ din imobilul construit pe terenul acesteia si in parte cel din cererea reconventionala completatoare prin care solicita sa se constate ca reclamanta T L si piritul PAM sunt straini de succesiunea defunctei P D intrucit acceparea succesiunii s-a facut in temeiul disp.art.700 Cod civil de reclamanta TLM.

In consecinta mostenitoare a defunctei P D va fi in baza art.664, 669 Cod civil reclamanta pentru jumatate din imobilul A si pentru imobilul B, asa cum au fost identificate de expertul in constructii ing.Anton Costel, piritul IF, fiind mostenitor pentru cota indiviza de ˝ din imobilul B ramas de pe urma defunctei G M, mama sa.

Dupa stabilirea cotei valorice cuvenita fiecaruia din cei doi mostenitori, instanta urmeaza ca in temeiul disp.art.728 Cod civil sa dispuna iesirea din indiviziune si functie de criteriile prev.de art.673 ind.9 Cod proc.civila avute in vedere la formarea si atribuirea loturilor, reclamantei ii va fi atribuit lotul nr.II asa cum este individualizat de expertul in constructii , iar piritului IF lotul nr.I ce cuprinde imobilul la care are un drept de creanta, astfel ca solicitarea acestuia ca reclamanta si piritul PAM sa-i plateasca jumatate din imbunatatiri urmeaza a fi respinsa ca neintemeiata.

Diferenta de valoare a loturilor urmeaza a fi compensata prin plata sultei in temeiul disp.art.746 Cod civil, art.673 ind.10 Cod proc.civila, cu stabilirea termenului de plata.

Se va respinge ca neintemeiata in baza art.49 Cod proc.civila si cererea de interventie formulata de intervenientii I G si AS.

In temeiul disp.art.19 din OUG nr.51/2008 cheltuielile de judecata de care reclamanta TLM, piritul reconvenient IF si intervenientii I G si AS au beneficiat de ajutor public judiciar ramin in sarcina statului, iar piritul IF urmeaza sa fie obligat sa plateasca reclamantei jumatate din cheltuielile de judecata reprezentind onorariu de avocat, la care se adauga suma de 100 lei de la indemnizatie de expertiza intrucit reclamanta a achitat suma de 600 lei, iar piritul IF 400 lei, tinind cont ca cererea reconventionala a piritului IF a fost admisa in parte, iar expertiza efectuata a fost retinuta ca utila cauzei.

Cererea principala a fost inregistrata pe rolul instantei la data de 1 iulie 2009, fiindu-i aplicabile disp.Legii nr.146/1997 inainte de modificarea prin Legea nr.276/2009, iar pentru cererea reconventionala si de interventie s-au aplicat disp.Legii nr.146/1997 modificata prin Legea nr.276/2009, insa reclamanta pentru primul capat de cerere din actiunea principala, piritul IF pentru cererea reconventionala si intervenientii I G si AS au beneficiat de scutire de taxa de timbru conform incheierii din 2 noiembrie 2009

Etichete: