Top

Viol

JUDECĂTORIA BACĂU

SENTINŢA PENALĂ Nr. 1018/15.05.2009

Infracţiune de viol, faptă prevăzută de art. 197 al. 1 Cp.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău nr. 7678/P/2008 din 3.11.2008 înregistrat pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr. 15859/180/3.11.2008 s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpatului CID pentru săvârşirea infracţiunii de viol, faptă prevăzută de art. 197 al. 1 Cp.

În fapt, prin actul de sesizare s-a reţinut că la data de 07.10.2008, în jurul orelor 11,30, prin folosirea de acte de violenţă şi ameninţare, a constrâns partea vătămată AC să întreţină două raporturi sexuale normale şi un act sexual oral cu acesta.

Prin încheierea din data de 9.10.2008 pronunţată de Judecătoria Bacău în dosarul 14708/180/2008 s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului pe o durată de 29 de zile, măsură menţinută de instanţă în baza art. 300 ind. 1 şi 300 ind. 2 Cpp.

În cursul cercetării judecătoreşti, în conformitate cu dispoziţiile art. 323 Cpp şi art. 69-74 Cp a fost audiat inculpatul care a precizat că a cunoscut-o pe partea vătămată la locuinţa numitului SL fără a exercita acte de ameninţare şi că aceasta a fost de acord să întreţină raporturi sexuale.

Potrivit art. 326 Cpp a fost audiată partea vătămată care a declarat că se constituie parte civilă cu suma de 57000 lei din care 7000 lei daune materiale şi , contravaloarea tratamentului, analize medicale şi 50000 lei daune morale.

Instanţa a procedat la audierea martorilor AC şi EC, declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosar..

S-a constatat imposibilitatea audierii martorului SL, astfel încât instanţa a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 327 al. 3 Cpp şi a dat citire depoziţiei dată de acesta în cursul urmăririi penale.

Analizând întregul material probator administrat în cursul urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 07.10.2008, în jurul orelor 11,00, partea vătămată AC, în vârstă de 21 de ani, studentă la Facultatea de Inginerie Mecanică a Universităţii Bacău, a ieşit de la cursuri şi s-a îndreptat înspre locuinţa sa, situată în Mun. Bacău, str. Milcov 20/A/3. Ajungând pe strada Stadionului, partea vătămată a fost acostată de inculpatul DC, pe care îl cunoştea de mai multă vreme, cei doi locuind în acelaşi cartier.

Inculpatul, aflat sub influenţa băuturilor alcoolice şi ţinând în mână o sticlă de votcă, i-a propus părţii vătămate AC să îl însoţească la locuinţa sa pentru a-l ajuta să facă curăţenie, însă a fost refuzat de aceasta întrucât în decursul timpului încercase de mai multe ori să o determine să întreţină raporturi sexuale cu el, fără a avea succes.

Refuzul părţii vătămate l-a înfuriat pe inculpatul DC care, ameninţând-o pe numita AC că o va lovi cu sticla pe care o ţinea în mână, a condus-o forţat la locuinţa martorului SL, situată pe str. Alecu Russo, . Ameninţarea inculpatului a fost de natură să înfrângă rezistenţa părţii vătămate întrucât aceasta suferă de afecţiunea „lupus eritematos sistemic cu determinări articulare, cutanate, hematologice”, boală ce se manifestă prin imposibilitatea realizării hemostazei fără ajutor de specialitate în cazul unei plăgi deschise, aspect confirmat şi de biletul de externare aflat la fila 17 d.u.p.

După ce au intrat în apartamentul situat pe str. Alecu Russo, inculpatul l-a trimis pe martorul SL să cumpere ţigări şi băuturi alcoolice, după care s-a încuiat cu partea vătămată într-o cameră şi, prin exercitarea de ameninţări şi violenţe, a constrâns-o să întreţină două raporturi sexuale normale şi un act sexual oral. Ulterior inculpatul DC a condus-o pe partea vătămată până în preajma locuinţei acesteia, cerându-i să nu relateze nimănui cele întâmplate.

Existenţa raportului sexual dintre victimă şi inculpat a fost confirmată prin raportul medico-legal întocmit de Serviciul Judeţean de Medicină Legală, care a constatat „prezenţa spermatozoizilor în lamele de secreţie vaginală recoltată de la partea vătămată”, fiind recunoscut şi de numitul DC, care a precizat însă că raportul sexual a fost consimţit de numita AC.

Deşi inculpatul nu a recunoscut actele de violenţă exercitate asupra victimei în scopul de a o determina să întreţină acte sexuale, acestea sunt dovedite prin declaraţia părţii vătămate AC care se coroborează cu concluziile raportului de constatare medico-legal prin care s-a constatat „existenţa unui edem evident al labiilor, în special labiile mici, cu excoriaţii superficiale”, precum şi o „tumefacţie şi echimoză ce s-au putut produce prin lovire cu un corp dur şi pot data din 7.10.2008, sugerând agresiunea sexuală”.

Considerăm declaraţiile inculpatului DC ca fiind neconcludente , în condiţiile în care nu se coroborează cu nici un alt mijloc de probă administrat în cauză şi sunt contradictorii între ele (la 08.10.2008 inculpatul a arătat că în perioada critică se afla la domiciliul său – a se vedea declaraţia de la fila 43 d.u.p. – iar ulterior, la data de 09.10.2008 inculpatul a recunoscut că a întreţinut un singur raport sexual cu partea vătămată, susţinând că a avut consimţământul acesteia – declaraţia de la fila 52 d.u.p. Considerăm că şi declaraţia inculpatului dată la 31.10.2008 (fl. 48 verso d.u.p.) prin care a refuzat să se supună testului poligraf constituie un indiciu suplimentar în sensul nesincerităţii acestuia.

Situaţia de fapt reţinută de instanţă se probează cu: plângerea şi declaraţiile părţii vătămate (fl. 3-15 d.u.p.), declaraţiile inculpatului (fl. 43-45, 48 d.u.p.), rapoarte constatare medico-legală (fl. 16,37 d.u.p.), bilet externare din 10.09.2008 (fl. 17 d.u.p.), declaraţii martori AC (fl. 29 d.u.p.), ST (fl. 31 d.u.p.), EC, proces-verbal de conducere în teren .

În drept, fapta inculpatului care la data de 7.10.2008, prin folosirea de acte de violenţă şi ameninţare, a constrâns partea vătămată AC să întreţină două raporturi sexuale normale şi un act sexual oral cu acesta, provocându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare 2-3 zile îngrijiri medicale, având reprezentare că acţiunile sale vor produce rezultatul socialmente periculos, pe care l-a urmărit prin săvârşirea faptei întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de viol, prev. de art. 197 al. 1 Cp, astfel încât urmează să respingă cererea de schimbare a încadrării juridice în infracţiunea prev. de art. 197 al. 2 lit. c Cp întrucât nu există probe certe privind existenţa legăturii de cauzalitate între fapta comisă şi agravarea stării de sănătate a părţii vătămate.

În temeiul art. 345 Cpp, având în vedere că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de către inculpat cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, urmează să dispună condamnarea acestuia.

La individualizarea pedepsei ce se va aplica inculpatului instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 Cp şi anume: gradul de pericol social al faptei (valorile sociale privind libertate sexuală şi integritatea corporală a persoanei), împrejurările concrete în care a fost comisă fapta (acostarea părţii vătămate într-un loc public, pe stradă, în mijlocul zilei, întreţinerea de raporturi sexuale cu partea vătămată prezentând corp străin ovalar în regiunea peniană), urmările produse sau care s-ar fi putut produce (2-3 zile îngrijiri medicale, posibilitatea agravării afecţiunii „lupus eritematos sistemic cu determinări articulare, cutanate, hematologice” de care suferă partea vătămată).

Instanţa va avea în vedere şi circumstanţele personale ale inculpatului care este cunoscut cu multiple antecedente penale în perioada minorităţii şi care nu a recunoscut săvârşirea faptei.

În baza acestor criterii, instanţa apreciază că o pedeapsă de 7 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cp este aptă să răspundă scopurilor prevăzute de art. 52 Cp.

În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, instanţa reţine că natura faptei săvârşite, persistenţa infracţională, ansamblul circumstanţelor personale ale inculpatului duc la concluzia existenţei unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor electorale prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cp, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, motiv pentru care exerciţiul acestora va fi interzis pe durata executării pedepsei principale.

Având în vedere pedeapsa aplicată precum şi modalitatea de executare, în baza art. 350 Cpp va menţine starea de arest preventiv a inculpatului.

În baza art. 88 Cp va deduce din pedeapsă durata reţinerii şi arestării preventive de la 8.10.2008 ora 15,00 la zi.

Instanţa constatând îndeplinite în mod cumulativ condiţiile răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie, respectiv fapta ilicită prezentată mai sus, raportul de cauzalitate între aceasta şi prejudiciul produs, existenţa prejudiciului şi culpa inculpatului, în baza art. 14, 346 Cpp rap la art. 998 şi urm. C.civ. va obliga inculpatul la recuperarea prejudiciului moral şi material produs părţii vătămate.

În ceea ce priveşte cuantumul daunelor morale, instanţa reţine că în mod cert prin săvârşirea faptei, părţii vătămate i s-au cauza suferinţe fizice şi psihice în urma cărora partea vătămată a fost nevoită să se supună unor controale medicale, consilierea psihologică, astfel încât suma de 50000 lei este justificată.

În ceea ce priveşte cuantumul daunelor materiale, instanţa apreciază că acestea au fost dovedite până la concurenţa sumei de 450,77 lei (chitanţe – fl. 70,71, bilete de transport, bonuri fiscale – fl. 36-38).

Susţinerea martorului EC că s-a cheltuit suma de 5000 lei pentru analize la Spitalul Cantacuzino din Bucureşti nu poate fi reţinută, întrucât nu este susţinută de înscrisuri care să dovedească acest fapt.

De asemenea, ordinele de plată (fl. 40 – 42) fac dovada că partea vătămată a primit sume de bani, nu şi că au fost folosite pentru plata cheltuielilor medicale.

Etichete: