Top

Înşelăciune

Obiect: infracţiune de înşelăciune faptă prevăzută de art. 215 al. 1,2 Cp cu aplic art. 41 al. 2 Cp şi art. 37 lit. a Cp,

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău nr. 4688/P/2006 din 17.10.2007 înregistrat pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr. 12301/180/2007 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului DD pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune faptă prevăzută de art. 215 al. 1,2 Cp cu aplic art. 41 al. 2 Cp şi art. 37 lit. a Cp, constând în aceea că în perioada mai-august 2006, prin folosirea de calităţi mincinoase, a indus în eroare un număr de 3 părţi vătămate pe raza mun. Bacău, persoane vârstnice, cărora le-a pretins diverse sume de bani în schimbul promisiunii de majorare a pensiilor şi a inculpatului IC pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 al. 1,2 Cp cu aplic art. 37 lit. b Cp, constând în aceea că în luna august 2006, împreună cu inculpatul DD, prin folosirea de calităţi mincinoase, au indus în eroare partea vătămată CD, căreia i-au pretins suma de 1100 lei în schimbul promisiunii de majorare a pensiei.

Judecatoria Bacau a pronuntat Sp.2305/2008 iar prin Dp.139/A/2009 Tribunalul Bacau a casat sentinta penala antementionata in totalitate dar doar in privinta inculpatului DD si a trimis cauza spre rejudecare.

Dosarul a fost inregistrat pe rolul Judecatoriei Bacau cu numarul 5151/180/RJ/2009.

În cursul cercetării judecătoreşti în conformitate cu dispoziţiile art. 323 Cpp şi art. 69-74 Cp a fost audiat inculpatul .

Potrivit art. 326 Cpp au fost audiate părţile vătămate .

Instanţa a procedat la audierea martorilor AD si PC , declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosar.Totodata instanta a constatat imposibilitatea audierii nemijlocite a martorilor din lucrari EC ,TC , MD şi DS.

Analizând întregul material probator administrat în cursul urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 04.05.2006 inculpatul DD se afla în zona Casei de Pensii şi a observat-o pe partea vătămată, care ridicase o cerere de la ghişeele acestei instituţii. Inculpatul a abordat-o pe partea vătămată IB şi a întrebat-o dacă a reuşit să obţină mărirea de pensie aprobată de Guvern. Întrucât partea vătămată a dat un răspuns negativ, inculpatul şi-a declinat o identitate falsă, aceea a inspectorului M de la Casa de Pensii şi, după ce a simulat efectuarea unei convorbiri telefonice şi a asigurat-o pe partea vătămată că trebuie să primească suma de 1800 lei, iar soţia acestuia suma de 1200 lei, însă pentru a primi aceşti bani i-a pretins părţii vătămate suma de 300 lei, contravaloarea unor presupuse taxe pe care trebuia să le plătească inculpatul în numele părţii vătămate.

Întrucât partea vătămată nu avea această sumă de bani asupra sa, cei doi au convenit să se întâlnească în aceeaşi zi, în faţa hotelului D din Mun. Bacău, ocazie cu care inculpatul trebuia să primească suma de bani pretinsă de la partea vătămată.

La ora stabilită, partea vătămată i-a înmânat inculpatului suma de 300 lei. Inculpatul DD i-a spus părţii vătămate că are nevoie de copie de pe buletinul de identitate al acesteia, urmând să se întâlnească apoi la Farmacia Nr. 1 de unde inculpatul a pretins că are de cumpărat nişte medicamente. După realizarea fotocopiilor, partea vătămată l-a căutat pe inculpat în locul indicat, dar nu l-a mai găsit.

La data de 28.08.2006 partea vătămată l-a recunoscut pe inculpat ca fiind cel care îl înşelase prin atribuirea unor calităţi mincinoase, după planşa fotografică, iar la data de 08.09.2006 s-a efectuat o recunoaştere din grup, partea vătămată indicându-l şi cu această ocazie pe inculpatul DD ca fiind autorul faptei, în ambele situaţii întocmindu-se procese verbale în prezenţa martorilor asistenţi.

La data de 13.06.2006 inculpatul DD s-a deplasat spre oraşul Buhuşi, cu autoturismul condus de numitul RP.

La intersecţia străzilor Ştefan cel Mare cu strada Mioriţei inculpatul DD a acostat-o pe partea vătămată AC, invitând-o să urce în autovehicul, pentru a o conduce la domiciliu. Pe drum, inculpatul i-a relatat părţii vătămate că este director general la Casa de Pensii şi se numeşte X, comunicându-i că trebuie să primească, ca urmare a măririi pensiei, suma de 3750 lei, însă pentru acest lucru era necesar să achite suma de 360 lei, reprezentând contravaloarea unor timbre şi întocmirea documentaţiilor necesare ridicării sumei de bani, ca urmare a recorelării pensiei.

Partea vătămată a motivat că nu are suma de bani pretinsă, motiv pentru care inculpatul DD a lăsat-o la domiciliul ei stabilind să se întâlnească în acelaşi loc după o oră. La ora stabilită, partea vătămată i-a înmânat inculpatului DD suma de 40 de lei, întrucât nu avea mai mulţi bani în acel moment, urmând ca a doua zi cei doi să se întâlnească în zona gării, pentru ca partea vătămată să-i înmâneze şi restul sumei de bani.

A doua zi, inculpatul DD l-a trimis pe numitul RP cu autoturismul în zona gării, de unde a luat-o pe partea vătămată şi pe nora acesteia, numita EC şi le-a condus pe acestea în faţa Spitalului TBC pentru a se întâlni cu inculpatul DD. Ajunşi în această locaţie, inculpatul a primit de la partea vătămată suma de 320 lei, precum şi o copie după buletinul de identitate. Cu pretextul că mai trebuie să facă câteva fotocopii de pe acte, inculpatul a condus-o pe partea vătămată în zona Stadionului şi în timp ce aceasta căuta un fotocopiator, inculpatul a dispărut de la locul faptei, abandonând-o pe partea vătămată şi pe nora acesteia în acel loc.

La data de 31.08.2006 partea vătămată l-a recunoscut pe inculpat din grup, întocmindu-se proces-verbal de recunoaştere în prezenţa martorilor asistenţi.

La data de 12.08.2006 partea vătămată CD se afla pe drumul naţional Oneşti – Bacău, cu intenţia de a opri un autoturism la ocazie, care să o transporte până în Mun. Bacău.

Tot în acea zi inculpaţii DD şi IC se întorceau din Mun. Oneşti, cu autoturismul conducător auto fiind numitul AD, în autoturism aflându-se şi numitul RP.

Pe drumul de întoarcere, în comuna .., inculpatul DD i-a solicitat conducătorului auto să oprească în dreptul părţii vătămate CD pe care a invitat-o să urce în autoturism. După un timp, inculpatul DD i-a relatat părţii vătămate că este inspector la Casa de Pensii şi se ocupă cu recalcularea pensiilor bătrânilor de pe raza Mun. Oneşti şi Mun. Bacău. Inculpatul i-a spus părţii vătămate că urma să primească suma de 4000 lei, ca urmare a recalculării pensiei, dar pentru aceasta partea vătămată trebuia să-i dea inculpatului suma de 400 lei reprezentând timbre şi diverse taxe.

Partea vătămată i-a comunicat inculpatului DD că nu avea suma de bani cerută asupra sa, în schimb posedă un carnet de cecuri de pe care ar putea să scoată suma solicitată. Inculpaţii DD şi IC au convenit cu partea vătămată ca pe data de 14.08.2006 să se întâlnească cu aceasta pentru a le da suma de bani solicitată.

La data de 14.08.2006 numitul RP s-a deplasat la domiciliul părţii vătămate CD la solicitarea celor doi inculpaţi, pe care a transportat-o cu autoturismul până în zonaOrizont

Aici partea vătămată a fost aşteptată de cei doi inculpaţi. Înainte ca partea vătămată să intre în unitatea CEC şi să lichideze depozitul pe care aceasta îl avea la această instituţie bancară, inculpatul IC i-a arătat părţii vătămate un înscris redactat la maşina de scris, în care era consemnat numele părţii vătămate şi faptul că aceasta are de primit suma de 5000 lei. Cei doi inculpaţi i-au pretins părţii vătămate suma de 1100 lei, reprezentând dobânda sumei de 5000 lei, precum şi taxe care ar fi trebuit plătite de către aceştia în contul părţii vătămate.

Partea vătămată a intrat în unitatea bancară şi a retras suma de bani, fiind în tot acest timp aşteptată şi urmărită de inculpatul IC. După ridicarea banilor partea vătămată i-a înmânat suma de bani inculpatului DD, acesta spunându-i părţii vătămate că, pentru a primi cei 500 de lei este necesar ca aceasta să se deplaseze în mun. Oneşti. Inculpatul IC nu s-a mai deplasat cu celălalt inculpat în Mun Oneşti, împărţind ulterior cu inculpatul DD suma de bani obţinută de la partea vătămată.

După ce partea vătămată a fost condusă în mun. Oneşti, cu pretextul că aceasta trebuie să fotocopieze anumite înscrisuri necesare pentru dosar, a fost îndrumată spre un xerox din apropiere, ulterior autovehiculul în care se afla inculpatul DD dispărând de la locul faptei.

La data de 31.08.2006 partea vătămată i-a recunoscut pe cei doi inculpaţi dintr-un grup de persoane, întocmindu-se proces-verbal în acest sens, în prezenţa martorilor asistenţi.

Situaţia de fapt reţinută de instanţă se probează cu: plângerile şi declaraţiile părţii vătămate ,procese verbale de recunoaşterea după fotografie, însoţite de planşe procese verbale de recunoaştere din grup, însoţite de planşe foto (proces-verbal de confruntare ordin de retragere/lichidare emis de CEC ,acte de căutare , declaraţia martorilor ,toate coroborate cu declaraţiile inculpatului DD .

În drept fapta inculpatul DD întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune în formă continuată prev. de art. 215 al. 1,2 Cp cu aplicarea art. 41 al. 2 Cp şi art. 37 lit. a Cp.

În temeiul art. 345 Cpp, având în vedere că faptele există, constituie infracţiuni şi au fost săvârşite de către inculpat, urmează să dispună condamnarea acestuia.

La individualizarea pedepsei ce se va aplica inculpatului instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 Cp şi anume: gradul ridicat de pericol social al faptelor,limitele de pedeapsa stabilite de legiuitor, împrejurările concrete în care au fost comise faptele (în formă continuată, profitand de naivitatea si situatia materiala a unor persoane in varsta,precum şi de antecedentele penale ale inculpatului,condamant pentru acelasi gen de infractiuni.

În consecinţă, în baza art. 215 al. 1,2 Cp cu aplicarea art. 41 al. 2 Cp şi art. 37 lit. a Cp va condamna inculpatul la pedeapsa de 5 ani închisoare.

Având în vedere gravitatea faptelor comise precum şi perseverenţa infracţională a inculpatului, instanţa în baza art. 61 al. 1 Cp va revoca liberarea condiţionată privind restul de 818 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 6 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală 4109/09.12.2003 a Judecătoriei Bacău şi va contopi acest rest cu pedeapsa aplicată în cauză, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare.

În baza art. 71 al. 2 Cp va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cp pe durata executării pedepsei principale.

Sub aspectul laturii civile, constatând îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale,fata de pozitia partilor vatamate, instanţa în baza art. 14 şi 346 cpp rap la art. 998 ş.u. C.civ. va obliga inculpatul DD la plata următoarelor sume cu titlu de daune materiale: 1100 lei daune materiale CD,300 lei daune materiale către partea civilă IB si 300 lei daune materiale către partea civilă AC.

Desi infractiunea savarsita de catre inculpat este indreptata impotriva patrimoniului,avand in vedere modalitatea in care inculpatul a actionat pentru savarsirea faptei prin folosirea de calitati mincinoase,speculand situatia materiala precara a partilor vatamate persoane in varsta,pe care le-a transporta in diverse locuri si dupa obtinerea sumelor de bani le-a abandonat instanta apreciaza ca activitatea desfasurata de catre inculpat reflecta o atitudine de dispret din partea sa fata de dreptul partilor vatamate la respectarea demnitatii de care se bucura orice persoana. In consecinta instanţa va obliga inculpatul sa plateasca partilor vatamate si daune morale.

Etichete: