Top

Înşelăciune

JUDECĂTORIA BACĂU

Sentinta penala nr.1081 din 22.05.2009

Infracţiunea de înşelăciune prevăzută de art.215 alin.1,2 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal

La data de 3.06.2006, DD şi IC s-au înţeles cu martorul IP să-i transporte cu autoturismul proprietatea lui marca Dacia 1300 cu nr. de înmatriculare ….. în mai multe sate din judeţul Bacău .

În satul …., comuna ….., inculpaţii au abordat-o pe partea vătămată AL pe care au indus-o în eroare determinând-o să le dea suma de 46 lei pentru întocmirea dosarului de corelare a pensiei, pentru care i s-a eliberat o chitanţă .

Activitatea infracţională desfăşurată în localitatea …. a fost observată de martorul LA căruia inculpatul DD i-a dat o listă cu numele unor pensionari pe care să-i cheme în vederea completării dosarelor de pensie şi o carte de vizită care atestă calitatea de inspector general protecţie socială , fiind de faţă când mama sa, partea vătămată LA i-a date suma de 46 ron inculpatului DD .

Instanţa reţine că în data de 10.06.2006 pe raza satului …., comuna Vultureni, în aceeaşi modalitate inculpatul DD a indus în eroare părţile vătămate AB, VI , GV, AG , ER, ID. De la aceste părţi vătămate au primit câte 46 ron, pentru care inculpatul IC a completat chitanţe .

În baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în data de 13.07.2006 inculpatul DD s-a deplasat cu autoturismul marca Dacia 1300 cu nr. de înmatriculare … condus de martorul VP, pe raza comunei NB şi a indus-o în eroare pe partea vătămată MG pe care a luat-o cu maşina pentru a fi transportată la Bacău şi după ce aceasta i-a dat banii pe care îi avea asupra ei 25 ron, a abandonat-o în zona Metro unde a trimis-o să îşi facă copii xerox după actele de identitate .

Instanţa reţine că în acelaşi mod inculpatul DD a indus-o în eroare pe partea vătămată MB din satul C.,judeţul Bacău, de la care a primit suma de 400 ron, precum şi faptul că la 01.08.2006 inculpaţii s-au deplasat în comuna R,. Judeţul Bacău, iar inculpatul DD care şi-a declinat calitatea de inspector la Casa de Pensii Bacău a încercat să inducă în eroare partea vătămată VR căruia i-a cerut suma de 100 ron taxe pentru întocmirea dosarului de majorarea pensiei, însă acesta, ajuns împreună cu inculpaţii la Bacău pentru a scoate banii de la CEC, şi-a dat seama de intenţia acestora de a-l înşela nu a mai dat inculpaţilor suma de mai sus .

În drept, aspectele de mai sus întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prevăzută de art.215 alin.1,2 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal ce va fi reţinută în sarcina fiecărui inculpat şi care rezultă din coroborarea următoarelor mijloace de probă : plângerile părţilor vătămate LA, AB, VI, GV, ER, IP , MB , VR, MG, chitanţă , proces verbal de recunoaştere a inculpaţilor după planşe foto de către LA, LA, MB, VR , IP , cartea de vizită prezentată de inculpatul DD , lista prezentată de inculpatul DD martorului LA, proces verbal de recunoaştere din grup a inculpatului IC de către partea vătămată GV, declaraţii martori DU, LA, CB, ID, ID, VB, IP, toate coroborate cu declaraţiile inculpaţilor DD şi IC.

Prin sentinţa penală nr. 2336/08.11.2007 a Judecătoriei Bacău s-a dispus condamnarea celor doi inculpaţi la pedepse cu închisoarea , dar sentinţa a fost desfiinţată prin decizia a penală nr. 142/A/ 20.03.2008 a Tribunalului Bacău, cauza fiind trimisă la aceeaşi instanţă spre rejudecare, pentru lipsa inc. DD aflat în stare de arest, de la termenul de judecată în care au avut loc dezbaterile.

În rejudecare , dosarul a fost înregistrat sub numărul 9768/180/2008 şi s-au efectuat verificări la Administraţia Naţională a Penitenciarelor , unitate care a comunicat că inc. DD şi IC nu figurează încarceraţi în reţeaua de penitenciare din subordine.

Ca urmare aceştia au fost citaţi la domiciliile lor şi prin afişare la Consiliul Local conform art. 177 al.4 din C.p.p.

Pe parcursul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi martorii IP, VB, ID, PB, DU, LA, GI, CB, ID şi părţile vătămate MG, LA, VI, MB, AG.

Conform art.327 al.3 din C.p.p. s-a dat citire declaraţiei date de martorul RP în faza urmăririi penale .

Inculpaţii nu au fost audiaţi , neprezentându-se la nici un termen de judecată.

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauză , în ambele faze ale procesului penal, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 3.06.2006, DD şi IC s-au înţeles cu martorul IP să-i transporte cu autoturismul proprietatea lui marca Dacia 1300 cu nr. de înmatriculare ….. în mai multe sate din judeţul Bacău

În satul N comuna P, inculpaţii au abordat-o pe partea vătămată LA pe care au indus-o în eroare determinând-o să le dea suma de 46 lei pentru întocmirea dosarului de corelare a pensiei, pentru care i s-a eliberat o chitanţă …………..

Activitatea infracţională desfăşurată în localitatea …. a fost observată de martorul LA căruia inculpatul DD i-a dat o listă cu numele unor pensionari pe care să-i cheme în vederea completării dosarelor de pensie şi o carte de vizită care atestă calitatea de inspector general protecţie socială , fiind de faţă când mama sa, partea vătămată LA i-a date suma de 46 ron inculpatului DD .

Instanţa reţine că în data de 10.06.2006 pe raza satului R, în aceeaşi modalitate inculpatul DD a indus în eroare părţile vătămate AB, VI , …… De la aceste părţi vătămate au primit câte 46 ron, pentru care inculpatul IC a completat chitanţe .

În baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în data de 13.07.2006 inculpatul DD s-a deplasat cu autoturismul marca Dacia 1300 cu nr. de înmatriculare …. condus de martorul VP, pe raza comunei NB şi a indus-o în eroare pe partea vătămată MG pe care a luat-o cu maşina pentru a fi transportată la Bacău şi după ce aceasta i-a dat banii pe care îi avea asupra ei 25 ron, a abandonat-o în zona Metro undea trimis-o să îşi facă copii xerox după actele de identitate .

Instanţa reţine că în acelaşi mod inculpatul DD a indus-o în eroare pe partea vătămată MB din satul C, judeţul Bacău, de la care a primit suma de 400 ron, precum şi faptul că la 01.08.2006 inculpaţii s-au deplasat în comuna R,. Judeţul Bacău, iar inculpatul DD care şi-a declinat calitatea de inspector la Casa de Pensii Bacău a încercat să inducă în eroare partea vătămată VR căruia i-a cerut suma de 100 ron taxe pentru întocmirea dosarului de majorarea pensiei, însă acesta, ajuns împreună cu inculpaţii la Bacău pentru a scoate banii de la CEC, şi-a dat seama de intenţia acestora de a-l înşela nu a mai dat inculpaţilor suma de mai sus .

În drept, aspectele de mai sus întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prevăzută de art.215 alin.1,2 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal ce va fi reţinută în sarcina fiecărui inculpat şi care rezultă din coroborarea următoarelor mijloace de probă : plângerile părţilor vătămate LA, AB, VI, GV, ER, IP , MB , VR, MG, chitanţă , proces verbal de recunoaştere a inculpaţilor după planşe foto de către LA, LA, MB, VR , IP , cartea de vizită prezentată de inculpatul DD , lista prezentată de inculpatul DD martorului Alexa Laurenţiu, proces verbal de recunoaştere din grup a inculpatului IC de către partea vătămată GV, declaraţii martori DU, LA, CB, ID, ID, VB, IP, toate coroborate cu declaraţiile inculpaţilor DD şi IC .

Având în vedere situaţia expusă, în drept, faptele inculpaţilor de a induce în eroare mai multe persoane, în baza aceleiaşi hotărâri infracţionale, prin prezentarea ca inspectori în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bacău şi promiţându-le majorarea pensiilor după recalculare în schimbul unor sume de bani , producând pagube părţilor vătămate , obţinând un folos material injust întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune prev. de art.215 al.1,2 din C.p. cu aplicarea art.41 al.2 din C.p.

La încadrarea juridică dată faptei comise de inculpatul DD, instanţa reţine şi prevederile art.37 lit.a Cod penal, fapta dedusă judecăţii fiind comisă în stare de recidivă postcondamnatorie raportat la pedeapsa de 6 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.4109/2003 a Judecătoriei Bacău din care a mai rămas de executat 818 zile .

La încadrarea juridică dată faptei comise de inculpatul IC, instanţa va reţine şi prevederile art.37 lit.b , fapta dedusă judecăţii fiind comisă în stare de recidivă postexecutorie raportat la pedeapsa de 6 ani şi 6 luni aplicată prin sentinţa penală nr.156 /1999 a Tribunalului Bacău.

Astfel instanţa va dispune condamnarea inculpaţilor pentru aceasta infracţiune.

La alegerea pedepselor , precum şi la individualizarea cuantumului acestora, instanţa , conform art. 72 din C.p., va avea în vedere pericolul social concret al faptei săvârşite, determinat atât de modul de producere, cât şi de importanţa valorilor sociale afectate, limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru această infracţiune, datele ce caracterizează persoana inculpaţilor , dar şi împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

În concret instanţa constată că fapta inculpaţilor prezintă pericol social pentru valorile ocrotite de art.215 al.1,2 din C.p., inculpaţii au antecedente penale, nu au cooperat cu organele judiciare, iar prejudiciul nu a fost recuperat. Faţă de aceste împrejurări instanţa apreciază că o pedeapsă de cinci ani închisoare pentru inc. DD şi de 4 ani închisoare pentru inc. IC sunt de natură să asigure realizarea scopurilor prev de art.52 din C.p.

În baza condamnării din Sentinţa penală 1176/2002 a Judecătoriei Bacău , inculpatul DD a executat o parte din pedeapsa aplicată prin aceasta , fiind liberat condiţionat la data de 10.11.2004 cu un rest de executat de 818 de zile . Infracţiunea ce face obiectul prezentei cauze a fost comisă în intervalul de timp de la eliberare şi până la împlinirea duratei pedepsei şi , având în vedere condiţiile în care a fost comisă aceasta ( , prin folosirea unor calităţi oficiale, asupra mai multor persoane cu venituri foarte mici, la scurt timp după eliberarea din penitenciar ) instanţa va dispune revocarea liberării condiţionate , iar restul de pedeapsă se va contopi cu pedeapsa de cinci ani aplicată în prezenta cauză, conform art. 61 din C.p.

De asemenea instanţa va face aplicarea art.88 din C.p. pentru fiecare inculpat şi va deduce perioada reţinerii şi arestării preventive de la 23.08.2006 la 22.09.2006.

În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, reţine că natura faptei săvârşite şi circumstanţele personale ale inculpaţilor conduc la concluzia unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură electorală prev. de art. 64 lit. a şi b din C.p. cu excepţia dreptului de a alege.

Întrucât pin fapta lor ilicită inculpaţii au cauzat pagube părţilor vătămate , instanţa va admite acţiunile civile formulate de acestea şi va obliga inculpaţii în solidar la plata următoarelor sume cu titlu de daune materiale: LA 80 lei, AB 46 lei, VI – 46 lei, GV – 66 lei, ER – 66 lei, ID – 86 lei, MB – 420 lei, AG – 106 lei, MG – 100 lei şi VR – 700 lei

În conformitate cu disp. art. 191 al.1 C.p.p. inculpaţii vor fi obligaţi să plătească statului câte 1700 lei fiecare , cu titlu de cheltuieli judiciare, iar onorariile apărătorilor din oficiu în sumă de 300 lei pentru fiecare inculpat vor fi suportate din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.

Etichete: