Top

Înşelăciune

JUDECĂTORIA BACĂU

SENTINTA PENALA NR.1030/18.05.2009

Infracţiuni prev.de art.215 al.1,2 C.p. cu aplicarea art.41 al.2 C.p., art.290 C.p. cu aplicarea art.41 al.2 C.p., toate cu aplicarea art.33 lit.a C.p. si art.37 lit.a C.p.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria Bacau nr…/2003 s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a inculpatului DD pentru savarsirea infractiunilor prev.de art.215 al.1,2 C.p. cu aplicarea art.41 al.2 C.p., art.290 C.p. cu aplicarea art.41 al.2 C.p., toate cu aplicarea art.33 lit.a C.p. si art.37 lit.a C.p.

In motivarea actului de sesizare se afirma ca inculpatul în anul 1993, a înfiinţat SC „Novalis Service” find înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. …având cod de inregistrare fiscală …..

Folosindu-se de aceste documente din care rezulta faptul că este acţionar al societatii comerciale arătate mai sus, înculpatul a pretins faţă de mai multe părţi vătămate că această firmă intermediază cu aprobarea ministerului muncii angajări în străinătate.

In fapt societatea comercială nu avea nici un fel de acreditare din partea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, ba mai mult, la data de 8.11.2002, s-a constatat dizolvarea de drept a acestei societăţii şi radierea din Registrul Comerţului.

Inculpatul a invocat faptul că a încheiat un contract de colaborare u SC” Nirvana „SRL Bucureşti şi ST” S. R. L. Constanţa, societăţi acreditate de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale să încheie contracte de muncă în străinătate, afirmaţii care nu au putut fi dovedite.

Toate aceste susţineri în faţa părţilor vătămate au fost folosite de către inculpat pentru a fi credibil şi a le determina totodată să-i remită diferite sume de bani.

Folosind acest procedeu de inducere în eroare inculpatul a obţinut încrederea părţilor vătămate, iar pentru sumele pretinse şi remise totodată le-a eliberat chitanţe intocmindu-le totodată contracte de muncă fictive după cum urmează .

1. Partea vătămată IE de la care a pretins şi primit 1000 dolari si 650.000 lei pentru a-l trimite la muncă în Germania, eliberându-i chitanţa din 7.04. 2002 şi căreia i-a întocmit contractul de muncă 0142/6.04. 2002. – fl. 27-28.

Contractul individual de muncă are ştampila Camerei de Muncă – Bucuresti dar aşa cum rezultă din adresa nr. 1163/14.03. 2005, a M.M.S.S. F., Inspecţia Muncii .Acest contract nu a fost înregistrat ia această instituţie.

Potrivit registrului de evidenţă a funcţionarei CI din cadrul I.T.M. a cărei parafă există pe acest contract la contractul individual de muncă, figurează ca fiind încheiat între AC şi SC” ME.

Inculpatul a încheiat în fals acest contract de muncă pentru a întări convingerea părţii vătămate că cele susţinute sunt reale.

Partea vătămată IE s-a constituit parte civilă cu suma de 1000 USD şi 650 000 lei -fl. 23-25.

2. Partea vătămată PG i-a remis inculpatului suma de 1000 UDS şi 1.000.000 lei în schimbul promisiunii de a-i oferi loc de muncă în Germania.

I-a eliberat chitanţa B – ALF 7565/7.04. 2002 şi a încheiat contractul de muncă 0146/6.04. 2002.

Acest contract de muncă nu a fost înregistrat niciodată, iar în evidenţele ITM Bucureşti contractul cu nr. 146 din 10.01.2002, este încheiat între DG şi SC” PPC” SRL.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 1000 USD şi 1.000.000 lei. – fl. 32-38.

3. Partea vătămată CM i-a remis inculpatului suma de 1000 USD şi suma de 650.000 lei pentru a-l trimite la muncă în Germania.

Inculpatul i-a eliberat chitanţa B ALF 7565655 din 7.04. 2002 şi a încheiat contractul de muncă 0145/6.04. 2002.

Contractul de muncă nu a fost înregistrat la I.T.M Bucureşti.

Partea vatamata s-a constituit parte civilă cu suma de 1000 USD şi 650.000 lei -fl. 49.

4. Partea vătămată DE i-a remis inculpatului suma de 1000 USD şi 1.000.000 lei pentru a-i asigura un loc de muncă în Germania .

Inculpatul i-a eliberat chitanţa B ALF 7565655 /7.04. 2002 şi i-a întocmit în fals contractul de muncă 0144/6.04. 2002 .

Contractul de munca nu a fost inregistrat la I.T.M Bucuresti, iar la aceasta pozitie figurează HG .

Partea vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 1000 USD şi 1.000.000 lei- fl- 59.

i 5. Partea vătămată PD i-a remis inculpatului suma de 1050 USD pentru a-i facilita obţinerea unui contract de muncă în Spania.

Acestuia i-a înmânat un contract individual de muncă formal fără număr de înregistrare pentru a-i câştiga încrederea – fi. 62.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 750 USD inculpatul i-a restituit suma de 300 USD- fl. 34 .

6. Partea vătămată IR , i-a remis inculpatului 1050 USD şi 500.000 lei pentru a-i asigura un loc de muncă în Spania.

Inculpatul i-a eliberat chitanţa B ALF 7665660 din 11.04. 2002 .

Acesta s-a constituit parte civilă cu suma de 300 USD, întrucât inculpatul i-a restituit suma de 750 USD, – fl. 68-69.

7. Partea vătămată DI i-a remis inculpatului suma de 500 USD şi 600.000 lei pentru a-i asigura un loc de muncă în Austria.

Inculpatul i-a eliberat chitanţa BC ALA 1421949 din 8.07. 2002.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 500 USD şi 600.000 lei. – fl.72-73.

8. Partea vătămată EH i-a remis inculpatului la 11.04. 2002 suma de 1000 USD, pentru a-i asigura un loc de muncă în Spania .

Inculpatul i-a întocmit chitanţa B ALF 7565660 din 11.04. 2002 .

Partea vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 800 USD, întrucât inculpatul i-a restituit suma de 200 USD – fl. 79.

9. Partea vătămată GS i-a remis inculpatului suma de 1050 USD şi 600.000 lei pentru a-i asigura un loc de muncă în Spania.

Inculpatul i-a eliberat în fals chitanţa B.A.F.7565659 din 11.04. 2002 şi i-a incheiat contractul de muncă 0142/6.04.2002 contract ce nu a fost înregistrat la I T M Bucureşti.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 350 USD , întrucât acesta a primit de la inculpat suma de 650 USD – fl. 85.

10. Partea vatamata SB i-a remis inculpatului suma de 750 USD, pentru a-i asigura un loc de munca în Spania, sumă in schimbul careia inculpatul i-a eliberat chitanţa B ALF 77565661 din 11.04. 2002.

Acesta s-a constituit parte civilă cu suma de 800 USD.

11. Partea vătămată BL i-a remis inculpatului suma de 1000 USD şi 600.000 lei pentru a-i asigura un loc de muncă în Spania.

Inculpatul i-a eliberat chitanţa B ALF 7565660 din 11.04. 2002.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 300 USD, întrucât inculpatul i-a restituit suma de 750 USD- fl.94.

12. Partea vătămată GC i-a remis inculpatului suma de 1200 USD şi 690,000 lei pentru a-i asigura un loc de muncă în Spania .

Inculpatul i-a eliberat chitanţele BALF 7565659 din 11.04. 2002 şi BC ALA 1242 193/6.06.2002.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 550 US. – fl. 100,

intrucât inculpatul i-a restituit diferenţa de bani-fl. 100.

13. Partea vătămată ISP i-a remis inculpatul suma de 1200 USD pentru a-i asigura un loc de muncă în Spania, în domeniul construcţiilor.

Inculpatul i-a eliberat chitanţa BALF 7565661 -fl. 103.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 350 USD , întrucât inculpatul i-a restituit diferenţa de bani. -fl. 102.

14. Partea vătămată IC i-a remis inculpatului suma de 1050 USD pentru a-i asigura un loc de muncă în Spania .

Inculpatul i-a încheiat formal un contract de muncă fără valoare juridică pentru a-i întări convingerea realităţii promisiunilor sale-fl. 106.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 750, întrucât

diferenta de bani a fost restituită de către inculpat.

Partea vătămată AD i-a remis inculpatului suma de 1000 USD şi 600.000 lei pentru a-i asigura un loc de muncă în Spania.

Acesta i-a remis chitanţa B ALF 7565662 din 11.04. 2002 .

Partea vătămată s-a constituit parte civila cu suma de 350 USD – fl.108.

16. Partea vătămată IC i-a remis inculpatului suma de 1000 USD pentru a-i a sigura un loc de muncă în Spania.

Inculpatul nu i-a eliberat chitanta, in schimb i-a întocmit formal un contract de munca fara valoare juridica –fl.112.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 750 USD-fl. 111.

17.Partea vătămată RC i-a remis inculpatului în luna mai 2002, suma de 1000 USD , pentru a-i asigura un loc de muncă în Spania.

Ulterior inculpatul i-a remis acestuia suma de 650 USD având de recuperat diferenţa de 350 USD – fl. 113.

Aşa cum rezultă din adresa nr. 27399/12.12.2003 emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bucureşti, chitanţele cu seriile B ALF nr. 7565657 -7565662 figurează ca fiind cumpărare de SC” Novalis Service „ SRL, la data de 16.03.1999 delegat fiind DD.

Inculpatul era în posesia chitanţelor menţionate având un regim

special de folosire şi pe care acesta le-a utilizat în scopul inducerii în eroare a persoanelor vătămate pentru obţinerea unor foloase materiale injuste.

Pentru realizarea scopurilor sale inculpatul a emis chitante cu acelaşi număr şi aceeaşi serie pentru mai multe persoane folosind xerocopii, după un exemplar al chitanţei.

Acesta a folosit separat exemplarul 1 al chitanţei pentru o parte

vătămată şi separat exemplarul nr. 2 pentru o altă parte vătămată.

Chitanţele eliberate nu au fost niciodată înregistrate în contabilitatea societăţii comerciale.

In mod nereal inculpatul DD a trecut pe aceste chitanţe numele societăţii comerciale „ Pantransport” S. R. L. cu care acesta nu avea nici un fel de legătură.

Potrivit relaţiilor furnizate de către O.R.C. Bucureşti nr. 2545 din 15.10.2003, această societate comercială era înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J – 40 909/1991 având C.F-R- 438583/1991 .

Codurile fiscale menţionate pe chitanţe şi numele de înregistrare la Registrul Comertului nu sunt reale .

Inculpatul prin intermediul unor alte persoane a transportat partite vătămate în diferite localităţi din Germania şi Spania abandonându-le ulterior sub diferite pretexte .

De fiecare dată inculpatul s-a prezentat ca reprezentant al unei societăţi comerciale care intermediază forţa de muncă , iar societatea sa este abilitată de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale să facă acest lucru .

La retinerea situatiei de fapt instanta a avut in vedere urmatoarele mijloace de proba : copie rechizitoriu /P/2002-fl.;declaraţii părţi vătămate -, copii chitanţe şi contracte de muncă -, raport de expertiză grafică – declaraţii inculpat -,relaţii DGFP – Bucureşti -; copie statut societate comercială-fl. declaraţie martori-fl. 167-171 ; adresă I T M Bucureşti – fl. 236- 237 .

In drept faptele inculpatului intrunesc continutul constitutiv al infractiunilor de inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata si in concurs real prev.de art.215 al.1,2 C.p. cu aplicarea art.41 al.2 C.p., si art.290 C.p. cu aplicarea art.41 al.2 C.p. si art.33 lit.a C.p.

In temeiul art.345 C.p.p. avand in vedere ca faptele exista, fiecare constituie infractiune si au fost savarsite de catre inculpat, urmeaza a dispune condamnarea acestuia.

La individualizarea judiciara a pedepselor, instanta va tine seama de criteriile generale prev.de art.72 C.p. respectiv dispozitiile partii generale ale C.p., limitele de pedeapsa fixate in partea speciala, gradul de pericol social al faptelor savarsite si persoana inculpatului.

In temeiul art.86 ind.5 al.1 C.p. instanta va anula suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere aplicata prin s.p.817/2003 pronuntata de catre Judecatoria Bacau.

Constatand indeplinite conditiile prev.de art.86 ind.5 al.1 C.p. si art.33 lit.a C.p. la aplicarea pedepsei rezultante instanta va avea in vedere tratamentul santionator propriul concursului de infractiuni prev.de art.34 lit.b C.p.

In temeiul art.88 C.p. instanta va computa din pedeapsa aplicata durata retinerii si arestarii preventive.

Instanta va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev.de art.64 lit.a teza II si b C.p. in conditiile prev.de art.71C.p.

In temeiul art.14 C.p.p., art.346 C.p.p, art.998 C.civ ,instanta constatand indeplinite in mod cumulativ conditiile raspunderii civile delictuale subiective pentru fapta proprie respectiv fapta ilicita prezentata mai sus, raportul de cauzalitate intre aceasta si prejudiciul produs, existenta prejudiciului si culpa inculpatului, urmeaza a dispune obligarea acestuia la repararea pagubei produsa partii civile ca rezultat al savarsirii infractiunilor.

La stabilirea valorii despagubirilor partilor instanta va avea in vedere cuantumul prejudiciului nereparat asa cum a fost estimat de catre partile civile si necontestat de catre inculpat.

In temeiul art.348 C.p.p., instanta va dispune desfiintarea inscrisurilor

falsificate.

In temeiul art.189 C.p.p. instanta va dispune plata din fondurile M.J. a

onorariului pentru aparatorul desemnat din oficiu.

In temeiul art.191 al.1 C.p.p. instanta constatand culpa procesuala a

inculpatului, urmeaza a dispune obligarea acestuia la plata cheltuielilor judiciare avansate de catre stat.

Etichete: