Top

Divorţ

Asupra cererii de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 18.02.2008 reclamantul O N C a solicitat în contradictoriu cu pârâta O L M desfacerea căsătoriei din culpă comună fără motivarea hotărârii, încredinţarea minorilor rezultaţi din căsătoria către mamă, păstrarea de către pârâtă a numelui dobândit prin căsătorie.

În motivarea cererii reclamantul a arătat relaţiile dintre soţi sunt grav şi iremediabil vătămate, continuarea căsătoriei nefiind posibilă din culpa ambilor soţi.

La dosar au fost depuse înscrisuri. A fost audiat martorul P C precum şi, în Camera de Consiliu, în vederea încredinţării, minorul O T.

La termenul din data de 03.04.2008, părţile au solicitat desfacerea căsătoriei din culpă comună, fără motivare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că relaţiile dintre soţi sunt grav vătămate, continuarea căsătoriei nemaifiind posibilă, din culpa ambilor soţi.

În consecinţă, faţă de situaţia de fapt reţinută, instanţa apreciind cererea de despărţenie ca întemeiată urmează să o admită şi în temeiul art. 37 alin. 2 şi 38 alin. 1 Cod Familie va declara desfăcută căsătoria, din culpa ambilor soţi, urmând a pronunţa o hotărâre nemotivată în temeiul art. 617 alin. 2 Cod procedură civilă.

În temeiul art. 40 alin. 1 Cod Familie pârâta va păstra numele dobândit prin căsătorie, O.

Faţă de concluziile referatului de anchetă socială, opţiunea minorului cu privire la încredinţarea sa şi poziţia reclamantului, instanţa apreciază că este în interesul minorului să fie încredinţaţi mamei pârâte, urmând să dispună în acest sens temeiul art. 42 alin. 1 Cod Familie.

În conformitate cu dispoziţiile art. 42 alin. 3 şi art.94 alin.3 Cod Familie, raportat la venitul net al reclamantului, instanţa îl va obliga pe reclamant la plata pensiei de întreţinere în favoarea fiecărui minor în cuantum de 191,16 RON lunar, de la data pronunţării, 08.04.2008 –având în vedere că ambele părţi au contribuit până în prezent la întreţinerea minorilor şi până la majorat.

În baza art. 274 Cod procedură civilă instanţa va lua act ca părţile nu au solicitat cheltuieli de judecata.

Etichete: