Top

Contestaţie împotriva încheierii judecătorului delegat

Prin cererea înregistrată la aceasta instanţă sub nr. 5574/180/2010, condamnatul GP aflat în detenţie a formulat contestaţie împotriva încheierii nr. 281/01.04.2010 dată de judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate la acest penitenciar , precizând că în mod neîntemeiat cererea sa a fost respinsă ca prematură .

La plângere s-a anexat încheierea prin care s-a respins cererea petentului ca prematură.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine că prin încheierea nr. 281/01.04.2010 dată de judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate la Penitenciarul X s-a respins cererea petentului cu privire la schimbarea regimului de executare a pedepsei din închis în semideschis constatând că cererea acestuia este prematură având în vedere că prin încheierea 104/08.02.2010 s-a fixat termen de reiterare a cererii de schimbare la data de 25.07.2010

Într-adevăr prin încheierea 104/08.02.2010 ( definitivă ) a judecătorului delegat la Penitenciarul Bacău s-a respins cererea condamnatului GP de trecere la un regim inferior , respectiv semideschis. Totodată s-a fixat termen de reformulare a cererii la data de 25.07.2010.

Ca urmare o nouă cerere de schimbare a regimului de executare a pedepsei închisorii nu poate fi formulată anterior acestui termen, astfel încât instanţa constată că încheierea judecătorului delegat nr. 281/01.04.2010 este temeinică şi legală şi va respinge contestaţia împotriva acesteia ca nefondată.

Conform art.192 al.2 din C.p.p. contestatorul va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat cu excepţia onorariului apărătorului desemnat din oficiu ce va fi suportat din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.

Etichete: