Top

CONTESTATIE INCHEIRE JUD DELEGAT

SENTINŢA PENALĂ NR. 219

Şedinţa publică de la 03.03.2009

La data de ………., s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei ………, sub nr. …………, contestaţia privind pe …………., CNP …………, fiul lui ………. şi …………, născut la data de ……….., în ………., cu domiciliul în …………, în prezent deţinut în Penitenciarul …………, formulată împotriva încheierii nr. ……….. din ………… a judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate.

În motivarea contestaţiei, petentul a arătat că incidentul din ………., nu este de natură a atrage schimbarea regimului de executare a pedepsei închisorii, astfel cum în mod greşit s-a dispus.

S-a ataşat la dosarul cauzei, încheierea nr. …….. din ………. a judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate.

În şedinţa publică din …………, procurorul a invocat excepţia tardivităţii formulării contestaţiei.

Relativ la excepţia invocată, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 26 alin. 8 din Legea 275/2006 privind executarea pedepsei, împotriva încheierii judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, persoana condamnată poate introduce contestaţie la judecătoria în a cărei circumscripţie se află penitenciarul, în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii.

În cauză, prin încheierea ……/………., comunicată petentului la aceeaşi dată, judecătorul delegat pentru executarea pedepselor la Penitenciarul ……… a admis propunerea Comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor din cadrul Penitenciarului ………. şi a dispus schimbarea regimului de executare a pedepsei pentru petent din „semideschis” în „închis”.

Împotriva acestei încheieri petentul a formulat contestaţie la data de ………. (fila 3 din dosar), deci cu nerespectarea termenului prevăzut de dispoziţiile legale mai sus arătate.

Aşadar, excepţia invocată este întemeiată motiv pentru care instanţa urmează a o admite.

Pe cale de consecinţă, contestaţia petentului va fi respinsă ca tardivă.

Va fi obligat petentul la plata sumei de ……… lei, cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de …….. lei, reprezentând onorariul apărătorului din oficiu, se va vira din fondul MJLC către BA ………, pentru avocat ……………

Etichete: