Top

Contestatie la executare

JUDECĂTORIA BACĂU

SECŢIA PENALĂ

SENTINTA PENALA NR.1187 din 29.06.2010

Obiect: „Contestaţie împotriva încheierii judecătorului delegat la PNT”

(Cod:54)

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr 7534 /180/2010 petiţionarul condamnat IB , deţinut în PNT a formulat contestaţie împotriva încheierii nr 364 /2010 a judecătorului delegat de la PNT –prin care s-a respins cererea de schimbare a regimului de detenţie şi s-a dispus menţinerea regimului de executare a pedepsei închisorii ÎNCHIS

În motivarea cererii petentul arată că doreşte să execute pedeapsa în regim semideschis invocând prevederile art 22 alin 2 din L 275/2006

Regimul închis

(1) Regimul închis se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depăşeşte 15 ani.

(2) În mod excepţional, natura şi modul de săvârşire a infracţiunii, precum şi persoana condamnatului pot determina includerea persoanei condamnate în regimul de executare imediat inferior ca grad de severitate.

(3) Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim închis sunt cazate, de regulă, în comun, prestează munca şi desfăşoară activităţi educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială în grupuri, în interiorul penitenciarului, sub pază şi supraveghere.

(4) Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim închis pot presta munca şi în afara penitenciarului, sub pază şi supraveghere continuă, cu aprobarea directorului penitenciarului.

, motivând că restul de pedeapsă rămas de executat şi conduita pe care a avut-o pe perioada executării pedepsei îi permit acest lucru .

Potrivit prevederilor art. 26 din L 275/2006 .

Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate

(1) Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate se dispune de judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, la cererea persoanei condamnate sau la sesizarea comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate.

Comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate are obligaţia ca, o dată la 6 luni, să analizeze conduita persoanei condamnate şi eforturile depuse de aceasta pentru reintegrare socială, întocmind un raport care se aduce la cunoştinţa persoanei condamnate, sub semnătură.

În cazul în care comisia apreciază că se impune schimbarea regimului de executare, sesizează judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate.

(2) Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate în regimul imediat inferior ca grad de severitate se poate dispune dacă persoana condamnată a avut o bună conduită şi a făcut eforturi serioase pentru reintegrare socială, în special în cadrul activităţilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, al instruirii şcolare şi al formării profesionale, precum şi în cadrul muncii prestate.

(3) Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate într-unul mai sever se poate dispune dacă persoana condamnată a comis o infracţiune sau o abatere disciplinară gravă, care o fac incompatibilă cu regimul în care execută pedeapsa privativă de libertate, şi dacă, prin conduita sa, afectează grav convieţuirea normală în penitenciar sau siguranţa acestuia.

(4) Împrejurările prevăzute în alin. (2) sau (3) sunt constatate de comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate printr-un raport care se anexează cererii persoanei condamnate ori sesizării comisiei.

ART. 23

Regimul semideschis

(1) Regimul semideschis se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 5 ani.

(2) În mod excepţional, natura şi modul de săvârşire a infracţiunii, precum şi persoana condamnatului pot determina includerea persoanei condamnate în regimul de executare imediat inferior ca grad de severitate.

(4) Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim semideschis pot presta munca şi în afara penitenciarului, sub supraveghere.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine

Având în vedere că în această situaţie (un rest de pedeapsă ce-l plasează pe condamnat la regimul închis, în conformitate cu art. 22 alin. 1 din Legea 275/2006 ) nu există o obligaţie pentru comisia de individualizare să schimbe regimul de executare a acestui deţinut, ci această posibilitate este lăsată la aprecierea acesteia ( neputând însă să fie abuzivă ), judecătorul delegat apreciază în primul rând că, cuantumul ridicat al restului pedepsei de executat ( peste 9 ani închisoare ) şi pericolul concret ce derivă din natura infracţiunii (înşelăciune) duc la concluzia că cererea petentului este nefondată, natura infracţiunii şi cuantumul ridicat al restului rămas de executat justificând pe deplin menţinerea petentului la regimul închis. Având în vedere motivele expuse şi care au dus în mod legal la respingerea cererii , instanţa constată că judecătorul delegat a procedat în mod legal .

În situaţia în care nici comisia şi nici judecătorul delegat nu au constatat că există în cauză situaţia excepţională ce permite schimbarea regimului de detenţie în cel imediat inferior în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 26 alin 1 teza a II a din L 275/2006 potrivit căruia ,, comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate are obligaţia ca, o dată la 6 luni, să analizeze conduita persoanei condamnate şi eforturile depuse de aceasta pentru reintegrare socială, întocmind un raport care se aduce la cunoştinţa persoanei condamnate, sub semnătură.

Din procesul verbal nr B 168/21-04-2010 rezultă că petentul a început executarea pedepsei la data de 08-04-2010 prezenta cerere fiind întocmită la 21-04-2010 , deci în interiorul termenului de 6 luni în care comisia este obligată să-i reanalizeze regimul de detenţie .

Din analiza tuturor acestor aspecte instanţa nu constată vreun abuz din partea comisiei ori a judecătorului delegat , soluţiile dispuse fiind cele prevăzute de lege , şi faţă de aceste considerente va respinge cererea .

Etichete: