Top

Contestaţie la executare

JUDECĂTORIA BACĂU

SENTINŢA PENALĂ Nr. 1205din 11 Iunie 2009

Obiect: contestaţie împotriva hotărârii judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului

Sub nr. 6402/180/14.05.2009 s-a înregistrat pe rolul acestei instanţe contestaţia formulată de petentul DM împotriva încheierii nr. 328 din 05.05.2009 a judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului Bacău.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin încheierea nr. 328 din 05.05.2009 a judecătorului delegat s-a respins sesizarea comisiei şi s-a dispus menţinerea regimului de executare a pedepsei privative de libertate stabilit iniţial, respectiv regim „închis”.

Pentru a dispune astfel, judecătorul delegat a reţinut următoarele:

Petentul a fost condamnat la 9 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie (art. 211 Cp), mandat nr. 5/2007 sentinţa penală nr. 4/2007 a Tribunalului Bacău.

În baza art. 26 al. 2 din Legea 275/2006 comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate a stabilit la data de 22.04.2009 ca persoana privată de libertate să execute pedeapsa în regim de „semideschis” iar judecătorul delegat, având în vedere cuantumul ridicat al restului pedepsei de executat, lipsa recompenselor şi pericolul concret ce derivă din natura infracţiunii şi persoana condamnatului a dispus menţinerea regimului de executare stabilit iniţial, respectiv regim închis

Potrivit art. 26 al. 2 din Legea 275/2006 schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate în regimul imediat inferior ca grad de severitate se poate dispune dacă persoana condamnată a avut o bună conduită şi a făcut eforturi serioase pentru reintegrare socială, în special în cadrul activităţilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, al instruirii şcolare şi al formării profesionale, precum şi în cadrul muncii prestate

Din procesul verbal nr. M 041 din 22.04.2009 rezultă că petentul a fost repartizat să execute pedeapsa în regim închis la data de 21.10.2008 şi că se află la a cincia analiză.

Din caracterizarea depusă la dosar rezultă că petentul a avut pe parcursul executării pedepsei o comportare corespunzătoare, nu a fost sancţionat disciplinar, a urmat cursuri de şcolarizare, la activităţi moral religioase, sportive şi activităţi recreative derulate în cadrul secţiei de deţinere.

Aşa fiind instanţa apreciază că petentul îndeplineşte condiţiile pentru a executa pedeapsa în regim semideschis, motiv pentru care va admite contestaţia.

Etichete: