Top

Contestaţie la executare

JUDECATORIA BACAU

SENTINTA PENALA NR.1057 din 20.05.2009

Contestaţie împotriva încheierii dată de judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate –Legea 275/2006

Prin cererea înregistrată la aceasta instanţă sub nr. 4520/180/2008, condamnatul IT aflat în detenţie în Penitenciarul … a formulat contestaţie împotriva încheierii nr. …. dată de judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate la acest penitenciar.

La solicitarea instanţei s-a înaintat încheierea amintită, procesul verbal nr. T 004/18.03.2009 al Comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor din cadrul PNT prin care s-a propus schimbarea regimul de executare din „închis ” în „semideschis” în ceea ce-l priveşte pe condamnatul IT .

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine că prin încheierea nr. 257/30.03.2009 dată de judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate la Penitenciarul … s-a respins propunerea Comisiei de individualizare a regimului executării pedepselor privative de libertate de schimbare a regimului de executare din „ închis „ în „semideschis „ pentru condamnatul IT.

În motivarea soluţiei s-a arătat că nu este îndeplinit criteriul referitor la cuantumul pedepsei de executat ( condamnatul mai are de executat mai mult de 5 ani – peste 6 ani ), dar nici cel referitor la natura şi modul de săvârşire a infracţiunii şi persoana condamnatului.

Analizând actele existente la dosar instanţa constată următoarele:

Conform art.23 al. 1 din Legea 275/2006 regimul „închis” se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mari de 5 an, dar care nu depăşeşte 15 ani.

În mod excepţional, natura şi modul de săvârşire a infracţiunii precum şi persoana condamnatului pot determina includerea persoanei condamnate în regimul de executare imediat inferior ca grad de severitate ( al.2 ).

Conform art.23 al. 1 din Legea 275/2006 regimul semideschis se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mari de 1 an, dar care nu depăşeşte 5 ani.

În cazul de faţă, petentul a fost condamnat la o pedeapsă de 18 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de omor, pedeapsă din care a executat 11 ani şi 4 luni .

La data de 27.02.2008 Comisia din cadrul Penitenciarului Mărgineni a stabilit ca petentul să execute pedeapsa în regim „ închis „, regim menţinut prin hotărârea din 22.09.2009 a aceleiaşi comisii.

În temeiul art.26 din Legea 275/2006 Comisia din cadrul Penitenciarului Bacău, după trecerea termenului de 6 luni a analizat oportunitatea schimbării regimului de executare a pedepsei pentru condamnatul „ IT „ , propunând în final schimbarea acestui regim din „ închis „în „ semideschis „. Propunerea a fost respinsă de judecătorul delegat , din considerentele arătate mai sus.

În ceea ce priveşte primul impediment reţinut prin această încheiere – cuantumul ridicat al restului de pedeapsă rămas de executat 6 ani şi 6 luni , instanţa constată că acesta nu există şi a fost reţinut în mod eronat. Este adevărat că pentru regimul semideschis este necesar ca pedeapsa să nu depăşească 5 ani ( art. 23 din Legea 275/2006 ) , dar aceste criteriu nu poate fi avut în vedere decât la stabilirea iniţială a regimului de executare , concluzie care poate fi desprinsă din coroborarea acestui text de lege ( „ regimul se aplică iniţial …” ) cu art. 26 din acelaşi act normativ în care se prevede că , o dată la 6 luni, Comisia pentru individualizarea regimului de executare analizează conduita persoanei condamnate şi eforturile depuse de aceasta pentru reintegrare socială, iar în cazul în care apreciază că se impune schimbarea regimului, sesizează judecătorul delegat. Această analiză ar fi pur formală dacă schimbarea regimului nu s-ar putea face decât în cazul în care condamnatul mai are de executat un rest ce se încadrează în limitele formale prevăzute la regimul imediat inferior, moment în care schimbarea s-ar face automat, iar analizarea conduitei persoanei condamnate şi eforturile depuse de aceasta pentru reintegrare socială ar fi de prisos.

În aceste condiţii , instanţa constată că schimbarea regimului se poate face şi în condiţiile în care restul de pedeapsă de executat este mai mare decât limitele prevăzute la art. 23 al.1 privind regimul deschis, dacă sunt îndeplinite celelalte criterii referitoare la natura şi modul de săvârşire a infracţiunii şi persoana condamnatului.

Indiferent de fapta pentru care a fost condamnat , persoana privată de libertate trebuie pregătită pentru a se putea reintegra în societate la momentul punerii în libertate, un rol important în acest scop avându-l şi schimbarea regimului de executare a pedepsei într-unul inferior pe măsură ce se apropie acest moment.

Condiţiile esenţiale pentru a se putea dispune această schimbare sunt conduita persoanei condamnate şi eforturile depuse de aceasta pentru reintegrare socială ( art.26 al.1 din Legea 275/2006 ).

În cazul de faţă Comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor din cadrul PNT Bacău a remarcat un progres real în propria conduită şi eforturi serioase depuse în vederea reintegrării sociale în ceea ce-l priveşte pe condamnatul IT (fila 10 ).

Aceste susţineri sunt întărite şi de caracterizare petentului în care se arată că acesta a avut o comportare corespunzătoare, a fost recompensat o singură dată, nu a fost sancţionat disciplinar, a fost folosit la activităţi lucrative obţinând un număr de 240 de zile câştig ca urmare a muncii prestate şi a participat la programe religios morale.

Ca urmare, instanţa consideră că sunt îndeplinite criteriile prevăzute de art. 22 al.2 rap. la art.26 al.1 din Legea 275/2009 în ceea ce-l priveşte pe condamnatul IT , fiind oportună schimbarea regimului de executare a pedepsei în unul inferior.

Având în vedere aceste considerente, instanţa va admite contestaţia şi , conform art.26 al.2 din Legea 275/2006, va dispune schimbarea regimului de executare a pedepsei în ceea ce-l priveşte pe condamnatul IT din regim „închis” în regim „semideschis” .

Conform art.192 al.3 din C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia, iar onorariului apărătorului desemnat din oficiu va fi suportat din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.

Etichete: