Top

Plângere împotriva rezoluţiei pronunţate de procuror

Obiect: plângere împotriva rezoluţiei adoptata de procuror- art.278 C.p.

La data de 02.04.2010 s-a înregistrat la Judecătoria Bacău sub nr. 5403/180/2010 plângerea petentului VC împotriva rezoluţiei Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău nr.215/P/2010 din 24.02.2010 prin care s-a confirmat propunerea de neîncepere a urmăririi penale faţă de intimatul MP.

În motivarea plângerii petentul a afirmat că soluţia procurorului este netemeinică întrucât nu s-a efectuat o expertiză topo-cadasrală aşa cum a solicitat , iar existenţa unui litigiu civil pe rolul Judecătoriei Bacău cu privire la acest teren nu este relevantă , el fiind posesorul terenului.

Analizând materialul existent , dosarul 215/P/2010 şi cele două rezoluţii ale Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău din 24.02.2010 şi 23.03.2010, instanţa a stabilit următoarele:

La data de 04.10.2009 s-a înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău plângerea petentului VC împotriva intimatului MP pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare de posesie prev. de art.220 din C.p. ( dosar nr. 215/P/2010 ). Acesta a susţinut că în data de 28.04.2009 intimatul a desfiinţat gardul ce împrejmuia o suprafaţă de teren ( 3256 mp ), aflată în prioprietatea şi posesia petentului şi a fratelui său Chirilă Mihai în baza sentinţei civile nr.9361/1994 a Judecătoriei Bacău .

Prin rezoluţia din 24.02.2010 s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de MP conform art.10 lit.d din C.p.p. întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive al acestei infracţiunii . În motivare s-a menţionat că , nefiind soluţionate cauzele civile dintre cele două părţi, prin hotărâri definitive şi irevocabile, nu se cunoaşte cine are drept de proprietate asupra acestui teren.

Soluţia din dosarul 215/P/2009 a fost menţinută de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea deApel Bacău prin rezoluţia 129/II/2/2010 din 23.03.2010.

Analizând actele din doasar, instanţa constată că cercetările efectuate în cauză sunt incomplete şi soluţia este nefondată.

De fapt nu s-a efectuat nici un act premergător , la dosar existând doar plângerea , certificatul de grefă ( ataşat de petent), şi două procese verbale de căutare ale petentului şi intimatului.

Organele de urmărire penală nu au efectuat nici o verificare cu privire la realitatea celor susţinute de petent în plângere şi pentru a stabili : situaţia juridică a terenului respectiv, existenţa unei posesii asupra acestuia din partea petentului, a desfiinţării gardului împrejmuitor al terenului , a ocupării acestuia de intimat.

Organele de urmărire penală au invocat existenţa unui litigiu civil între cele două părţi . Această împrejurare nu este de natură să înlăture răspunderea penală a acestora într-o eventuală tulburare de posesie ( posesorul nu este obligatoriu şi proprietarul ) şi nici nu dă posibilitatea apariţiei unei „ posesii comune „ pentru că până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti irevocabile starea de fapt existentă la începutul procesului se prezumă a fi legală, iar petentul a susţinut că deţine acest imobil în baza unei sentinţe judecătoreşti din anul 1994.

Organele de urmărire penală au obligaţia să lămurească cauza sub toate aspectele şi să administreze întreg probatoriul necesar pentru stabilirea adevărului.

În cauza de faţă aceste obligaţii nu au fost respectate, neefectuându-se nici un fel de acte premergătoare.

Ca urmare , chiar dacă art.2781 prevede expres soluţiile care pot fi date de instanţa de judecată sesizată cu o plângere împotriva soluţiei procurorului, iar completarea cercetărilor nu este printre acestea , instanţa urmează a admite cererea şi a trimite cauza la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău în vederea completării cercetărilor şi eventual a începerii urmăririi penale.

La reluarea cercetărilor organele de urmărire penală vor audia petentul şi intimatul, vor efectua o cercetare la faţa locului, vor solicita înscrisuri de la petent, intimat şi Judecătorie Bacău pentru stabilirea situaţiei juridice a terenului în cauză, vor audia eventualii martori . În funcţie de rezultatul acestor verificări, se va face o încadrare juridică corectă a faptei şi se va dispune sau nu , motivat , începerea urmăririi penale.

Etichete: