Top

Art.278 indice 1 C.p.p.

SENTINŢA PENALĂ NR.232

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 05 MARTIE 2009

Prin cererea înregistrata la Judecătoria Tulcea la 30.12.2008, .. a formulat plângere împotriva ordonanţei nr.379/II/2/2008 adoptata de către prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea prin care a admis plângerea intimatei …. si s-a redeschis urmărirea penala împotriva sa.

In motivare, petentul arata ca in mod netemeinic s-a redeschis urmărirea penala împotriva sa, neexistând probe care sa ateste ca nu si-a îndeplinit atribuţiile de serviciu.

In dovedire a fost depusa ordonanţa contestata.

La dosarul cauzei a fost ataşata copia dosarului 3487/P/2007 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea(originalul aflându-se la organele de cercetare penala după soluţia de redeschidere a urmăririi penale).

Examinând actele si lucrările dosarului, instanţa constata ca petentul a contestat in prezenta cauza ordonanţa nr.379/II/2/2008 adoptata de către prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea prin care a admis plângerea intimatei ..,a infirmat ordonanţa de scoatere de sub urmărire penala si s-a redeschis urmărirea penala împotriva sa.

Potrivit art.2781 alin.1 din c.p.p., împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale sau a ordonanţei ori, după caz, a rezoluţiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, date de procuror, persoana vătămată, precum şi orice alte persoane ale căror interese legitime sunt vătămate pot face plângere in fata instanţei cărei i-ar reveni competenta sa judece cauza in fond. Prin urmare, obiectul plângerii in fata instanţei este întotdeauna si in exclusivitate rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale sau a ordonanţei ori, după caz, a rezoluţiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, aşa cum se arata in mod constant in practica Î.C.C.J.(d.p.86/2007,d.p.762/2008,d.p.1064/2008,etc.),si nu actul prin care conducătorul parchetului ori procurorul ierarhic superior a soluţionat plângerea potrivit dispoziţiilor art. 275-278 Cod proc. pen.

Pe de alta parte, cum s-a indicat mai sus, numai soluţiile de netrimitere in judecata pot fi contestate la judecător, nu orice soluţii adoptate de către procurori in faza de urmărire penala (decizia in interesul legii nr.57/2007)

Faţă de toate aceste considerente, instanţa apreciază plângerea ca inadmisibila, urmând a o respinge ca atare.

In raport de aceasta soluţie, instanţa va obliga petentul la plata cheltuielilor judiciare făcute de către intimata (onorariu avocaţial) si la cele făcute de către stat.

Etichete: