Top

Infractiunea de lovire sau alte violenţe

Sentinţa penala nr.449 din 23.10.2008

Prin rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Moinesti la data de 03.09.2008 în dosarul nr. 1913 D/P/2008 s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului C B pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violente, prev. de art. 180 alin. 2 Cp.

în cuprinsul rechizitoriului s-a reţinut că in noaptea de 15.06.2008, în jurai orei 24,00 partea vătămată C D, impreuna cu martorul Toderita Bogdan se aflau intr-un bar din comuna Brusturoasa. La un moment dat, partea vătămata a ieşit afara pentru a-si satisface necesităţile fiziologice.

A fost urmărită de către inculpat, care a lovit-o cu pumnii si cu picioarele pana a lasat-o jos, acţiunea fiindu-i intrerupta de intervenţia martorului.

In actul de sesizare se mai arata ca partea vătămata a fost examinata medico-legal la data de 18.06.2008, constatandu-se ca prezenta un traumatism obiectivat prin echimoze, plăgi contuze si fractura dentara 32, leziuni care s-ar fi putut produce prin lovire si care necesita pentru vindecare un număr de 11-12 zile de ingrijiri medicale.

Situaţia de fapt reţinută în rechizitoriu se probează cu următoarele mijloace de probă: plângere penala a pârtii vatamate(d.u.p fila 4), declaraţie martor Toderita Bogdan (d.u.p, fila 8-9), declaraţie invinuit (d.u.p fila 14), fotocopie certificat medico-legal nr. 300E/18.06.2008 (d.u.p fila 5).

Pe parcursul cercetării judecătoreşti au fost administrate următoarele mijloace de proba: declaraţie parte vătămata (fila 9), declaraţia martorei Atomulesei Vasilica (fila 23).

In cauza, deşi inculpatul a fost citat cu mandat de aducere si prin afişare la sediul consiliului local, instanţa a constatat imposibilitatea infatisarii acestuia, fiind plecat in Italia.

în faza de cercetare judecătoreasca, constatând imposibilitatea audierii martorului Toderita Bogdan, instanţa a făcut aplicarea art. 327 alin. 3 Cpp., dispunând citirea declaraţiei date de aceasta in cursul urmăririi penale.

Pe latura civila, in cauza persoana vătămata s-a constituit parte civila cu suma de 2500 lei reprezentând prejudiciul material si moral suferit prin vătămare.

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa retine următoarea situaţie de fapt:

In noaptea de 15.06.2008, în jurul orei 24,00 partea vătămată C D, impreuna cu martorul Toderita Bogdan se aflau intr-un bar din comuna Brusturoasa, in apropierea discotecii din aceeaşi localitate.

La un moment dat, partea vătămata părăseşte barul pentru a-si satisface necesităţile fiziologice.

Afara, partea vătămata este ajunsa din urma si lovita de către inculpat cu pumnii si cu picioarele.

Acţiunea inculpatului a fost intrerupta de intervenţia martorului.

In urma loviturilor, partea vătămata a suferit leziuni care necesita pentru vindecare un număr de 11-12 zile de ingrijiri medicale.

La stabilirea situaţiei de fapt instanţa a avut in vedere declaraţia inculpatului, declaraţiile martorilor, ale pârtii vătămate, precum si inscrisurile existente la dosarul cauzei.

Astfel, lovirea pârtii vătămate de către inculpat rezulta din declaraţiile inculpatului date in faza de urmărire penala, care a recunoscut săvârşirea faptei in modurile si imprejurarile reţinute in cauza.

De asemenea, fapta se probează si prin declaraţiile martorului Toderita Bogdan, care a a arătat ca, in momentul când a ieşit din bar, a văzut partea vătămata lovita, iar inculpatul fugind de langa el.

Aceste probe se coroborează cu certificatul medico-legal nr. 300E/18.06.2008, prin care s-a constatat ca parte vătămata prezenta un traumatism obiectivat prin echimoze, plăgi contuze si fractura dentara 32, leziuni care pot data din 16.06.2008, si care s-ar fi putut produce prin lovire si care necesita pentru vindecare un număr de 11-12 zile de ingrijiri medicale.

în drept, fapta inculpatului COMAN BOGDAN, care in noaptea de 15.06.2008 a lovit-o cu pumnii si cu picioarele pe partea vătămată CORBU DORIN, producandu-i vătămări ce necesita pentru vindecare un număr de 11-12 zile de ingrijiri medicale, intruneste elementele constitutive ale infracţiunii de lovire sau alte violente, prev. de art. 180 alin. 2 Cp.

La individualizarea sancţiunii si proportionalizarea acesteia, instanţa va avea in vedere dispoziţiile art.72 al.l si 2 Cp., respectiv dispoziţiile din partea generala a Codului Penal, limitele de pedeapsa prevăzute de Codul Penal; gradul de pericol social concret al infracţiunii săvârşite, de natura infracţiunii a cărei urmare socialmente periculoasă nu este ireversibilă; modul şi împrejurările concrete ale comiterii acestora; precum şi persoana inculpatului.

Instanţa va tine seama ca inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei.

In consecinţă, în temeiul art. 180 alin.2 Cod penal şi art.63 alin.3 Cod penal va condamna pe inculpatul COMAN BOGDAN, pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe faţă de partea vătămată CORBU DORIN la pedeapsa amenzii de şasesute lei.

Va pune în vedere inculpatului dispoziţiile art.63 indice 1 Cod penal, în sensul că, dacă cu rea credinţă nu achită amenda penală, se va putea înlocui aceasta cu pedeapsa închisorii.

Pe latura civila, instanţa va tine seama ca persoana vătămata s-a constituit parte civila cu suma de 2500 lei reprezentând prejudiciul material si moral suferit prin vătămare.

De asemenea va avea in vedere declaraţia martorei Atomulesei Viorica data cu privire la pretenţiile civile ale persoanei vătămate, din care rezulta ca partea vătămata a fost nevoita sa se deplaseze la medic, pentru administrarea tratamentului.

Fata de acţiunea civila formulata în cauză, instanţa constata că, inculpatul a acţionat cu vinovăţie şi a produs părţii vătămate un prejudiciu material si moral.

Fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art.998-999 Cod civil, urmează ca în temeiul art.14 şi 346 alin.l Cod procedură penală cu referire la art.998, 999 Cod civil să admită în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă C D şi în consecinţă, să oblige pe inculpatul C B să achite acestei părţi suma de 1000 lei, despăgubiri civile, daune morale, impunându-se a exista o proporţie între cuantumul daunelor pretinse (2500 lei) şi rezultatul infracţiunii săvârşite.

In baza art. 191 alin 1 Cpp instanţa va obliga inculpatul la plata sumei de 70 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

Etichete: