Top

Infracţiunea de lovire sau alte violenţe

Deliberând asupra cauzei penale prvindu-i pe inculpatul C V trimis in judecata in stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violente prev de art. 180 alin. 2 C. Pen. constata următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 694/P/2008 emis de Parchetul de pe langa Judecătoria Moinesti inregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. 990/260/2009 la data de 17.03.2009 s-a reţinut următoarea situaţie de fapt:

La data de 16.12.2008 partea vătămata F F a reclamat faptul ca in seara de 14.12.2008 a fost lovit de către inculpat.

In urma cercetărilor efectuate a rezultat faptul ca in seara respectiva, părţile au fost la discoteca din com. Brusturoasa, iar in jurul orei 23,30, intre cei doi a avut loc o altercaţie in urma căreia C V 1-a lovit pe F F cu pumnul in fata apoi 1-a izbit de gard.

In urma agresiunii victima a suferit un traumatism facial obiectivat prin plăgi zdrobite faciale si a avut nevoie de 11-12 zile ingrijiri medicale.

La data de 15.12.2008 partea vătămata C M G a reclamat faptul ca in aceleaşi imprejurari a fost bătut de către inculpat.

La termenul de judecată din data de 14.05.2009, în şedinţă publică partea vătămată F F şi inculpatul au declarat că s-au împăcat, manifestarea lor de voinţă fiind consemnată în procese verbale de consemnare a declaraţiilor ataşate la dosarul cauzei.

De asemenea, la termenul de judecată din data de 11.06.2009, în şedinţă publică partea vătămată C M G şi inculpatul au declarat că s-au împăcat, manifestarea lor de voinţă fiind consemnată în procese verbale de consemnare a declaraţiilor ataşate la dosarul cauzei.

In cazul infracţiunii de lovire sau alte violenţe prev de art. 180 al.2 c.pen., pentru care părţile vătămate au formulat plângere prealabilă, acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

In drept, potrivit dispoz art. 180 al.4 C.pen., în cazul infracţiunii de lovire sau alte violenţe prev de art. 180 al.2 C.pen. pentru care părţile vătămate au formulat plângere prealabilă, împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.

De asemenea potrivit dispoziţiilor art. 132 C.pen., în cazurile prevăzute de lege, împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.

Fata de considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 11 pct.2 lit.b şi art. 10 lit.h Cod procedură penală, va înceta procesul penal pornit împotriva inculpatului, pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violente prev. de art. 180 alin 2 Cp, ca urmare a împăcării cu partea vătămata F F.

De asemenea, în temeiul art.ll pct.2 lit.b şi art.lO lit.h Cod procedură penală, va înceta procesul penal pornit împotriva inculpatului, pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violente prev. de art. 180 alin. 2 Cp, ca urmare a împăcării cu partea vătămata C M G.

Pe latura civila, având in vedere ca împăcarea pârtilor este totala si necondiţionata si priveşte atât latura penala cat si latura civila, instanţa va constata stinse acţiunile civile formulate de părţile civile F F si C M G împotriva inculpatului C .

In baza art. 192 alin. 1 pct. 2 lit. b C.proc.pen., va obliga inculpatatul să plătească 90 lei către stat, cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de acesta.

în baza art. 192 alin. 1 pct. 2 lit. b C.proc.pen., va obliga părţile vătămate să plătească cate 45 lei către stat, cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de acesta.

Etichete:

Infractiunea de lovire sau alte violenţe

Sentinţa penala nr.449 din 23.10.2008

Prin rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Moinesti la data de 03.09.2008 în dosarul nr. 1913 D/P/2008 s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului C B pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violente, prev. de art. 180 alin. 2 Cp.

în cuprinsul rechizitoriului s-a reţinut că in noaptea de 15.06.2008, în jurai orei 24,00 partea vătămată C D, impreuna cu martorul Toderita Bogdan se aflau intr-un bar din comuna Brusturoasa. La un moment dat, partea vătămata a ieşit afara pentru a-si satisface necesităţile fiziologice.

A fost urmărită de către inculpat, care a lovit-o cu pumnii si cu picioarele pana a lasat-o jos, acţiunea fiindu-i intrerupta de intervenţia martorului.

In actul de sesizare se mai arata ca partea vătămata a fost examinata medico-legal la data de 18.06.2008, constatandu-se ca prezenta un traumatism obiectivat prin echimoze, plăgi contuze si fractura dentara 32, leziuni care s-ar fi putut produce prin lovire si care necesita pentru vindecare un număr de 11-12 zile de ingrijiri medicale.

Situaţia de fapt reţinută în rechizitoriu se probează cu următoarele mijloace de probă: plângere penala a pârtii vatamate(d.u.p fila 4), declaraţie martor Toderita Bogdan (d.u.p, fila 8-9), declaraţie invinuit (d.u.p fila 14), fotocopie certificat medico-legal nr. 300E/18.06.2008 (d.u.p fila 5).

Pe parcursul cercetării judecătoreşti au fost administrate următoarele mijloace de proba: declaraţie parte vătămata (fila 9), declaraţia martorei Atomulesei Vasilica (fila 23).

In cauza, deşi inculpatul a fost citat cu mandat de aducere si prin afişare la sediul consiliului local, instanţa a constatat imposibilitatea infatisarii acestuia, fiind plecat in Italia.

în faza de cercetare judecătoreasca, constatând imposibilitatea audierii martorului Toderita Bogdan, instanţa a făcut aplicarea art. 327 alin. 3 Cpp., dispunând citirea declaraţiei date de aceasta in cursul urmăririi penale.

Pe latura civila, in cauza persoana vătămata s-a constituit parte civila cu suma de 2500 lei reprezentând prejudiciul material si moral suferit prin vătămare.

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa retine următoarea situaţie de fapt:

In noaptea de 15.06.2008, în jurul orei 24,00 partea vătămată C D, impreuna cu martorul Toderita Bogdan se aflau intr-un bar din comuna Brusturoasa, in apropierea discotecii din aceeaşi localitate.

La un moment dat, partea vătămata părăseşte barul pentru a-si satisface necesităţile fiziologice.

Afara, partea vătămata este ajunsa din urma si lovita de către inculpat cu pumnii si cu picioarele.

Acţiunea inculpatului a fost intrerupta de intervenţia martorului.

In urma loviturilor, partea vătămata a suferit leziuni care necesita pentru vindecare un număr de 11-12 zile de ingrijiri medicale.

La stabilirea situaţiei de fapt instanţa a avut in vedere declaraţia inculpatului, declaraţiile martorilor, ale pârtii vătămate, precum si inscrisurile existente la dosarul cauzei.

Astfel, lovirea pârtii vătămate de către inculpat rezulta din declaraţiile inculpatului date in faza de urmărire penala, care a recunoscut săvârşirea faptei in modurile si imprejurarile reţinute in cauza.

De asemenea, fapta se probează si prin declaraţiile martorului Toderita Bogdan, care a a arătat ca, in momentul când a ieşit din bar, a văzut partea vătămata lovita, iar inculpatul fugind de langa el.

Aceste probe se coroborează cu certificatul medico-legal nr. 300E/18.06.2008, prin care s-a constatat ca parte vătămata prezenta un traumatism obiectivat prin echimoze, plăgi contuze si fractura dentara 32, leziuni care pot data din 16.06.2008, si care s-ar fi putut produce prin lovire si care necesita pentru vindecare un număr de 11-12 zile de ingrijiri medicale.

în drept, fapta inculpatului COMAN BOGDAN, care in noaptea de 15.06.2008 a lovit-o cu pumnii si cu picioarele pe partea vătămată CORBU DORIN, producandu-i vătămări ce necesita pentru vindecare un număr de 11-12 zile de ingrijiri medicale, intruneste elementele constitutive ale infracţiunii de lovire sau alte violente, prev. de art. 180 alin. 2 Cp.

La individualizarea sancţiunii si proportionalizarea acesteia, instanţa va avea in vedere dispoziţiile art.72 al.l si 2 Cp., respectiv dispoziţiile din partea generala a Codului Penal, limitele de pedeapsa prevăzute de Codul Penal; gradul de pericol social concret al infracţiunii săvârşite, de natura infracţiunii a cărei urmare socialmente periculoasă nu este ireversibilă; modul şi împrejurările concrete ale comiterii acestora; precum şi persoana inculpatului.

Instanţa va tine seama ca inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei.

In consecinţă, în temeiul art. 180 alin.2 Cod penal şi art.63 alin.3 Cod penal va condamna pe inculpatul COMAN BOGDAN, pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe faţă de partea vătămată CORBU DORIN la pedeapsa amenzii de şasesute lei.

Va pune în vedere inculpatului dispoziţiile art.63 indice 1 Cod penal, în sensul că, dacă cu rea credinţă nu achită amenda penală, se va putea înlocui aceasta cu pedeapsa închisorii.

Pe latura civila, instanţa va tine seama ca persoana vătămata s-a constituit parte civila cu suma de 2500 lei reprezentând prejudiciul material si moral suferit prin vătămare.

De asemenea va avea in vedere declaraţia martorei Atomulesei Viorica data cu privire la pretenţiile civile ale persoanei vătămate, din care rezulta ca partea vătămata a fost nevoita sa se deplaseze la medic, pentru administrarea tratamentului.

Fata de acţiunea civila formulata în cauză, instanţa constata că, inculpatul a acţionat cu vinovăţie şi a produs părţii vătămate un prejudiciu material si moral.

Fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art.998-999 Cod civil, urmează ca în temeiul art.14 şi 346 alin.l Cod procedură penală cu referire la art.998, 999 Cod civil să admită în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă C D şi în consecinţă, să oblige pe inculpatul C B să achite acestei părţi suma de 1000 lei, despăgubiri civile, daune morale, impunându-se a exista o proporţie între cuantumul daunelor pretinse (2500 lei) şi rezultatul infracţiunii săvârşite.

In baza art. 191 alin 1 Cpp instanţa va obliga inculpatul la plata sumei de 70 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

Etichete: