Top

Infracţiunea de vătămare corporală

Constată că prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, înregistrat sub nr. … din …., a fost trimis în judecată inculpatul A.G.O., fiul lui… şi …, născut la .,., în oraş …. judeţul…, domiciliat în …, str….,nr…., judeţul,.., CNP …, cetăţean român, stagiul militar nesatisfăcut, studii 8 clase, căsătorit, doi copii minori, fără ocupaţie, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală, prevăzută de art.181 al. 1 Cod penal, constând în aceea că în ziua de …, a lovit pe partea vătămată T.I., producându-i leziuni pentru vindecarea cărora au fost necesare 21-22 zile îngrijiri medicale cu spitalizare, fapta petrecându-se în târgul săptămânal de vite …, comuna ….

în cauză s-au depus acte, materialul de urmărire penală, au fost audiaţi inculpatul şi martori, probatorii din analiza cărora instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

în ziua de … ambele părţi se aflau în târgul de animale din …, comuna …, judeţul…. Inculpatul şi fratele acestuia au cumpărat de la partea vătămată doi cai şi au convenit să-i ducă la domiciliu căruţa părţii vătămate, rămasă fără cai. Deoarece, cei doi cumpărători întârziau să transporte căruţa, între inculpat şi partea vătămată a izbucnit un conflict în care inculpatul a aplicat părţii vătămate mai multe lovituri cu pumnii şi picioarele. în acest timp partea vătămată a căzut între picioarele cailor de unde a fost scoasă de un martor.

La faţa locului au sosit organele de poliţie care se aflau prin apropiere şi au început cercetările, dar şi ambulanţa care a transportat partea vătămată la Spitalul… unde a fost internată.

în urma loviturilor primite, partea vătămată a suferit un traumatism prin agresiune obiectivat prin echimoze, escoriaţii, plagă contuză şi fractură la coastele VIII Şl IX dreapta, pentru vindecarea cărora au fost necesare 21-22 zile îngrijiri medicale.

Audiat în instanţă, inculpatul recunoaşte săvârşirea faptelor aşa cum au fost reţinute, precizând că înainte de a lovi pe partea vătămată, aceasta i-a aplicat o lovitură cu o piatră peste faţă, dar nu a depus plângere penală împotriva acesteia.

Martorii audiaţi în cauză sub prestare de jurământ confirmă situaţia de fapt reţinută, în sensul că au văzut când inculpatul a lovit pe partea vătămată sau au văzut partea, plină de sânge, atunci când a fost luată de ambulanţă, şi au înţeles de la alte persoane din târg că fusese bătută de inculpat.

Starea de fapt fiind dovedită,în drept fapta săvârşită de inculpat, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art.181 al.1 Cod penal, în baza căruia va aplica inculpatului o pedeapsă cu închisoarea.

La individualizarea pedepsei, aplicate inculpatului, conform art.72 Cod penal, instanţa va avea în vedere gradul de pericol social al infracţiunii, împrejurările concrete în care au fost săvârşite faptele, atitudinea inculpatului în instanţă, dar şi faptul că acesta nu este cunoscut cu antecedente penale.

Va interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 lita, teza II, lit.b Cod penal, în condiţiile şi pe durata prevăzută de art.71 al.2 Cod penal.

Având în vedere circumstanţele reale şi personale reţinute,instanţa apreciază

că rolul pedepsei poate fi realizat într-o modalitate de executare fără privare de libertate.

Urmează ca instanţa, în baza art.81 Cod penal să dispună suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de doi ani plus durata pedepsei aplicate, conform art.83 Cod penal.

Va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art.83 Cod penal, în sensul că dacă pe durata termenului de încercare va săvârşi o nouă infracţiune se va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

în baza art.71 al.5 Cod penal va dispune suspendarea pedepsei accesorii, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Sub aspectul răspunderii civile, instanţa reţine că cele două unităţi sanitare: Spitalul… şi Serviciul de Ambulanţă, s-au constituit părţi civile cu valoarea cheltuielilor de spitalizare şi transport a părţii vătămate la spital, iar partea vătămată T.l. s-a constituit parte civilă cu 2500 lei daune materiale, reprezentând venitul pe care l-ar fi realizat din munca în străinătate unde avea contract, diferenţa de preţ la biletul de avion şi c/valoarea îngrijirilor medicale plus 2500 lei daune morale.

Instanţa reţine că prin probatoriile administrate: acte şi declaraţia inculpatului, au fost dovedite cheltuielile de spitalizare şi de transport cu ambulanţa la spital.

Urmează ca, în baza art.14 şi 346 Cod procedură penală şi art.998 Cod civil să oblige inculpatul către cele două unităţi sanitare la despăgubiri civile reprezentând cheltuieli de spitalizare şi respectiv de transport a părţii vătămate la spital.

Referitor la daunele materiale, solicitate de partea civilă T.L, instanţa constată că acestea nu au fost dovedite cu nici un mijloc de probă.

în ce priveşte daunele morale solicitate de aceiaşi parte, instanţa reţine că aceasta a suferit un prejudiciu moral, constând în suferinţa sa fizică şi morală şi este îndreptăţită la daune morale, însă cuantumul acestora va fi apreciat în raport de prejudiciul suferit.

Urmează ca instanţa, în baza art.14 şi 346 Cod procedură penală şi art.998 Cod civil, să oblige inculpatul către partea civilă T.l. la despăgubiri reprezentând daune morale într-un cuantum proporţional cu prejudiciul efectiv suferit.

Va respinge ca nefondate diferenţa de daune morale precum şi daunele materiale solicitate deoarece prin probatoriile administrate nu au fost dovedite.

Va dispune plata onorariului apărător din oficiu, care a asistat pe inculpat, din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul….

în baza art.191 al.1 Cod procedură penală va obliga inculpatul la cheltuieli judiciare către stat, în care va fi inclus şi onorariul apărător din oficiu.

în baza art.193 Cod procedură penală va obliga inculpatul la cheltuieli judiciare către partea vătămată reprezentând onorariu apărător.

Etichete: