Top

Minori

Constată că prin acţiunea înregistrată sub nr.3333/260/2008 pe rolul Judecătoriei Moineşti, jud. Bacău reclamanta G. M. a chemat în judecată pe pârâtul C. N. solicitând încredinţarea minorilor C. E. D născută la data de 04.11.1999 si pe C M P născut la data de 19.06.1998.

Acţiunea a fost legal timbrată cu 10 lei prin chitanţa nr.4283093/19.09.2008, 5 lei prin chitanţa nr.7015465/Ol.06.2009 0,30 lei timbru judiciar şi în motivarea acţiunii se arată că măsura încredinţării minorilor este benefică deoarece le asigură o situaţie favorabilă material.

In cauză s-au depus acte, s-au efectuat anchete sociale, a fost audiat minorul M P în Camera de Consiliu, probatorii din analiza cărora instanţa a reţinut următoarele:

Din relaţiile de concubinaj ale părţilor au rezultat minorii C. E.D născută la data de 04.11.1999 şi pe C M P.născut la data de 19.06.1998.

Când aceştia erau la vârsta preşcolară , părinţii s-au despărţit şi minorii au fost crescuţi de bunica maternă sprijinită material de mamă care lucrează în străinătate.

Tatăl deşi a fost obligat prin s.c. nr.839/2005 a Judecătoriei Moineşti la plata pensiei de întreţinere în favoarea copiilor nu a participat material la creşterea şi educarea minorilor şi nici nu a

manifestat afecţiune fată de aceştia.

Martorii propuşi de reclamantă , V D şi G N relatează că pârâtul chiar a avut un comportament violent faţă de familia unde se află minorii, respectiv pe timp de noapte a adus ameninţări care i-au speriat pe copii.

Din studiul anchetei sociale efectuate în cauză şi opţiunea minorului audiat în Camera de Consiliu, rezultă că reclamanta întruneşte condiţiile materiale şi morale pentru creşterea şi educarea minorilor.

Legal citat pârâtul nu s-a prezentat în instanţă .

In baza art.44 coraborat cu art.42 alin. ultim Codul Familiei va fi admisă acţiunea reclamantei şi i se vor încredinţa minorii.

Se va lua act că reclamanta nu a dorit majorarea pensiei de întreţinere.

Se va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Constată că prin acţiunea înregistrată sub nr.3333/260/2008 pe rolul Judecătoriei Momeşti, jud. Bacău reclamanta G. M. a chemat în judecată pe pârâtul C. N. solicitând încredinţarea minorilor C. E. D născută la data de 04.11.1999 si pe C M P născut la data de 19.06.1998.

Acţiunea a fost legal timbrată cu 10 lei prin chitanţa nr.4283093/19.09.2008, 5 lei prin chitanţa nr.7015465/Ol.06.2009 0,30 lei timbru judiciar şi în motivarea acţiunii se arată că măsura încredinţării minorilor este benefică deoarece le asigură o situaţie favorabilă material.

In cauză s-au depus acte, s-au efectuat anchete sociale, a fost audiat minorul M P în Camera de Consiliu, probatorii din analiza cărora instanţa a reţinut următoarele:

Din relaţiile de concubinaj ale părţilor au rezultat minorii C. E.D născută la data de 04.11.1999 şi pe C M P.născut la data de 19.06.1998.

Când aceştia erau la vârsta preşcolară , părinţii s-au despărţit şi minorii au fost crescuţi de bunica maternă sprijinită material de mamă care lucrează în străinătate.

Tatăl deşi a fost obligat prin s.c. nr.839/2005 a Judecătoriei Moineşti la plata pensiei de întreţinere în favoarea copiilor nu a participat material la creşterea şi educarea minorilor şi nici nu a

manifestat afecţiune fată de aceştia.

Martorii propuşi de reclamantă , V D şi G N relatează că pârâtul chiar a avut un comportament violent faţă de familia unde se află minorii, respectiv pe timp de noapte a adus ameninţări care i-au speriat pe copii.

Din studiul anchetei sociale efectuate în cauză şi opţiunea minorului audiat în Camera de Consiliu, rezultă că reclamanta întruneşte condiţiile materiale şi morale pentru creşterea şi educarea minorilor.

Legal citat pârâtul nu s-a prezentat în instanţă .

In baza art.44 coraborat cu art.42 alin. ultim Codul Familiei va fi admisă acţiunea reclamantei şi i se vor încredinţa minorii.

Se va lua act că reclamanta nu a dorit majorarea pensiei de întreţinere.

Se va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete: