Top

Minori

JUDECATORIA BACAU

Dosar nr. 13709/2006

Sentinta civila nr. 79/10.01.2007

Asupra prezentei cereri ;

Prin cererea înregistrată sub nr, 137097/04.09.2006 pe rolul Judecătoriei B. reclamantul D I în contradictoriu cu pârâta D. M. a cerat desfacerea căsătoriei din vina exclusivă a pârâtei, revenirea pârâtei la numele avut anterior încheierii căsătoriei, încredinţarea reclamantului spre creştere şi educare a minorei M.-O. şi obligarea pârâtei la plata pensiei de întreţinere pentru minoră.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbra de 39 lei şi timbra judiciar de 0,30 lei

în motivarea cererii reclamantul arată că s-a căsătorit la data de 26.11.1987 şi din căsătorie s-au născut minorii l. – A. şi M. – O., precum şi o altă fată care in prezent este majora .De asemenea , reclamantul arata ca relatiile de căsătorie au fost bune la început însă ele au degenerat în timp datorită lipsei de comunicare si comportamentului neadecvat vieţii de familie pe care 1-a afişat pârâta pe parcursul căsniciei. Nu a realizat niciodată venituri în ţară, doar el fiind cel acre întreţinea toată familia lucrând în mină. După Revoluţie au venit în satul natal al pârâtei unde au cumpărat o casă. Pentru că banii erau puţini pârâta a plecat la lucra în străinătate, însă la scurt timp s-au auzit despre ea lucruri urâte.

în drept reclamantul a invocat prevederile art.37 alin.2, 38, 40; 42, 86 şi 94 C.fam.

Pentru dovedirea cererii reclamantul, prin procurator, a cerut încuviinţarea probei cu înscrisuri(acte de stare civilă, permisul de şedere în Italia, procura judiciară şi acte Ji transfer bancar), şi a probei cu martori. A fost audiată la propunerea reclamantului şi sub prestare de jurământ martora M. N..

Pârâta s-a prezentat în faţa instanţei» a formulat întâmpinare, cerere reconvenţională şi o acţiune conexă având acelaşi obiect-divorţ înregistrată pe rolul judecătoriei B. sub nr. 15753/21.09.2006 . La termenul de judecată din 13.12.2006 pârâta a renunţat la judecarea cererii conexe având în vedere că a formulat în cauză cerere reconvenţională şi, de asemenea, a renunţat la judecata capătului de cerere privind încredinţarea numitei D. I. – M., aceasta fiind majoră. Prin cererea reconvenţională pârâta a solicitat desfacerea căsătoriei din vina exclusivă a reclamantului-pârât, încredinţarea pârâtei-reclamante a minorilor M.-G. şi l.-A. spre creştere şi educare, obligarea reclamantului-pârât la plata pensiei de întreţinere pentru minori şi să revină la numele avut anterior încheierii căsătoriei, acela de S..

în motivarea cererii reconvenţionale pârâta-reclamantă menţionează că s-a căsătorit cu reclamantul când avea doar 16 ani şi nu îl cunoştea bine. După ce s-a născut primul copil reclamantul a plecat să lucreze la o mină în judeţul H. şi ulterior a U plecat după el şi ea împreună cu minora. în acea perioadă reclamantul a început să consume în mod frecvent alcool, să o bată, fiind reclamat de mai multe ori la poliţie, şi să umble cu alte femei.

în susţinerea cererii reconvenţionale pârâta-reclamantă a cerat încuviinţarea probei cu înscrisuri( acte de stare civilă şi înscrisuri privind dovada unor transferuri bancare) >i a probei cu martori. La propunerea pârâtei-reclamante şi sub prestare de jurământ au fost audiaţi martorii V. V. şi I. A..

Din oficiu instanţa a dispus efectuarea anchetei sociale la domiciliul părţilor, comunicată la dosarul cauzei la termenul de judecată din 13.12.2006 de către Primăria comunei M. N., judeţul T în temeiul art. 42 C.fam. şi art.24 din Legea nr. 272/2004, instanţa a audiat în Camera de Consiliu minora M. – O.. Din probatoriul administrat în cauză instanţa reţine următoarele: Reclamantul şi pârâta s-au căsătorit la data de 26.11,1987 în comuna M, judeţul B. Din căsătorie au rezultat minorii M.-O., născută la data de 22.05.1991 şi lonuţ-Andrei, născut la data de 28.08,2000.

Martorii .audiaţi în cauză au arătat că neînţelegerile dintre părţi au apărut > datorită reclamantului care consumă peste măsură băuturi alcoolice, este agresiv şi

„afemeiat”, A existat o situaţie când pârâta a fost atât de grav lovită de soţul său încât aceasta a fost dusă la urgenţă urmare a loviturilor primite de la el. Pârâta a intenţionat să mai divorţeze o dată de reclamant în perioada cât a locuit în Lupeni, respectiv în anii 1993-1994, acţiune la care a renunţat datorită insistenţelor reclamantului şi a promisiunilor acestuia că se va schimba. Părţile sunt separate în fapt de 4-5 ani, reclamantul lucrând şi el în Italia ca şi pârâta.

Minorii sunt în prezent în grija numitei I. A., în comuna M. . judeţul T. din luna ianuarie 2004. Iniţial minorii au locuit la bunicii paterni unde nu aveau condiţii de locuit şi nu aveau nici curent electric. Pârâta le trimite lunar copiilor bani şi pachete şi vorbeşte aproape zilnic cu ei ia telefon. Din 2004 şi până în prezent aceast? trimis minorilor în jur de 19 mii de euro. Reclamantul a trimis copiilor bani din iu! septembrie 2004 la două luni de zile câte 250 de euro; în ultimul an acesta trimis pentru copii 100 de euro iar în luna octombrie 2006, 200 de euro.

în consecinţă, având în vedere că relaţiile de căsătorie sunt iremediabil vătămate, instanţa, în temeiul art. 38 alin.IC.fam., va respinge acţiunea de divorţ formulată de reclamant, va admite cererea reconvenţională a pârâtei-reclamante şi va desface căsătoria din vina reclamantului-pârât.

în temeiul art.42 C.fam., minorii vor fi încredinţaţi spre creştere şi educare

pârâtei-reclamante deoarece aceasta manifestă o grijă deosebită pentru creşterea şi educarea

lor, aceeaşi fiind şi propunerea autorităţii tutelare, tatăl nefîind interesat de situaţia copiilor

săi. Reclamantul-pârât va fi obligat să plătească pârâtei-reclamante în favoarea minorilor o

pensie lunară de întreţinere de 500 lei, respectiv câte 250 lei pentru fiecare minor, de la data

pronunţării hotărârii şi până la majoratul fiecărui minor. La stabilirea acestui cuantum al

pensiei instanţa a avut în vedere prin apreciere, cuantumul sumelor trimise de reclamantul-

pârât minorilor astfel cum rezultă acesta din mandatele tip Money Gram şi din declaraţiile de

martor, stabilind pensia de întreţinere la echivalentul îe lei a 150 euro lunar.

în temeiul art. 40 alin.3 C.fam., reclamanta-pârâtă va reveni la numele avut anterior încheierii căsătoriei, acela de S..

în temeiul art. 246 C.pr.civ. va lua act de renunţarea pârâtei-recliamante la judecata cererii conexe având ca obiect divorţ şi la judecata capătului de cerere privind încredinţarea numitei D. I. – M. născută la data de 01.03.1998.

In temeiul art.274 C.pr.civ, va lua act că nu s-au cerat cheltuieli de judecată.

Etichete: