Top

Pretenţii

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe în data de 22.04.2009 sub nr. 1526/260/2009 reclamanta D.S.B. a solicitat în contradictoriu cu pârâtul Ş.N. obligarea acestuia la plata sumei de 146 lei, reprezentând contravaloarea materialului lemnos sustras de către pârât.

în motivarea cererii reclamanta a arătat că în data de 21.12.2005 pârâtul a tăiat şi a sustras un arbore din specia răşinoase din pădurea UP VII Camenca, în valoare de 146 de lei, întocmindu-se un proces verbal de constatare a infracţiunii. în urma cercetărilor efectuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a pârâtului pe temeiul art. 18 ind. 1 C.pr.pen, întrucât fapta nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni. Reclamanta a mai arătat că sunt întrunite elementele răspunderii civile delictuale – respectiv fapta ilicită constând în tăierea şi sustragerea ilegală a arborilor nemarcaţi, prejudiciul, vinovăţia şi raportul de cauzalitate între faptă şi producerea prejudiciului.

în drept reclamanta a invocat dispoziţiile art. 998 – 999 C.civ.

în dovedirea cererii reclamanta a depus la dosarul cauzei o serie de înscrisuri — procesul verbal de constatare a infracţiunii silvice (fila 3), fişă de calcul valoare pagubă (fila 4), ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală pronunţată în dosarul nr. 236/P/2006 din 17.04.2006 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti (fila 5).

Potrivit art. 17 Legea 146/1997 având în vedere că reclamanta este o instituţie publică, cererea este scutită de taxă judiciară de timbru şi de timbru judiciar.

Pârâtul nu a depus întâmpinare însă s-a prezentat la judecată pentru a-şi formula apărările.

în susţinerea apărărilor pârâtul a depus la dosarul cauzei foaie de vărsământ nr. 45941 şi nr. 45940 din 12.06.2006.

La termenul de astăzi instanţa a încuviinţat pentru părţi proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Analizând actele dosarului instanţa reţine următoarele:

– 2 –

Prin ordonanţa dată în dosarul nr. 236/P/2006 (fila 5) Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti a dispus scoaterea de sub urmărire penală a pârâtului pentru săvârşirea infracţiunii de sustragere ilegală de arbori prev. de art. 32 alin. 1 din OG 96/1998 şi art. 98 alin. 1 din Codul Silvic întrucât fapta nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ, respectiv amendă de 150 lei.

în baza art. 998-999 C.civ. orice faptă a omului care cauzează altuia un prejudiciu obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat, a-1 repara. Pentru a fi întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale trebuie să se facă dovada unei fapte ilicite, a vinovăţiei celui ce a săvârşit fapta ilicită, a unui prejudiciu, şi a raportului de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciul cauzat. Fapta ilicită a pârâtului, respectiv sustragerea ilegală de arbori precum şi vinovăţia acestuia rezultă din ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală, Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti constatând vinovăţia acestuia şi aplicându-i o sancţiune cu caracter administrativ.

în ceea ce priveşte prejudiciul suferit de către reclamantă acesta rezultă din fişă de calcul valoare pagubă (fila 4) respectiv contravaloarea lemnului sustras şi neconfiscat, aşa cum rezultă din procesul verbal de constatare a infracţiunii. Intre acţiunea de sustragere a pârâtului şi prejudiciul suferit de reclamantă există un raport de cauzalitate.

In consecinţă, fiind îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale instanţa urmează să admită acţiunea şi să-1 oblige pe pârât la plata către reclamantă a sumei de 146 lei, reprezentând contravaloarea materialului lemnos sustras.

De asemenea, instanţa va lua act că reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete: