Top

Contraventii

JUDECĂTORIA MOMEŞTI

Dosar nr. 2206/260/2009

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1131/21.04.2010

Constată că părţile s- au judecat într-o plângere la contravenţie conform sentinţei civile nr. 1846/10.09.2007, definitivă prin decizia civilă nr. 672/2007 si de asemenea, in sentinţa civilă nr. 1876/19.09.2008, revizuire a sentinţei civile nr. 1846/2007.

In aceste sentinţe civile s-a analizat procesul verbal seria F nr. 0011151/10.05.2007 prin care SC C. SRL a fost sancţionată contravenţional cu suma 15.000 lei amendă, dispunandu -se şi confiscarea unei cantităţi de masă lemnoasă de 299,44 m.c, în sumă de 103.667 lei, întrucât s-a constatat că nu existau acte si documente legale de provenineţă pentru masa lemnoasă, emise de Romsilva.

In cauza de fată, C.S.C. in calitate de mandatar al societăţii contraveniente, solicită nulitatea absoluta a procesului verbal, aratatnd in concluziile scrise că obiectul acestei acţiuni este nulitate absolută, diferit de plângerea la contravenţională soluţionata prin sentinţa civilă nr. 1846/2007.

Petenta arata ca in cauză este vorba de un alt obiect si o alta cauză, părţile fiind aceleaşi iar discuţia fiind tot raportat la procesul verbal seria F. nr 0011151/10.05.2007.

Instanţa a pus In discuţie excepţia autorităţii de lucra judecat faţă de sentinţa civilă nr. 1846/2007 intracat procesul verbal arătat a fost analizat in această sentinţă civila atât pe fond cât şi cu privire la aspectele de nulitate absolută şi relativă, pe care instanţa trebuie să le constate din oficiu sau la cerereea pârtilor raportat la regulille generale in materia contravenţiilor prevăzute de OG 2/2001.

Instanţa apreciază că in ce priveşte calificarea unei cauze, această calificare o face instanţa de judecată şi că in cazul de faţă in situaţia in care procesul verbal in litigiu a fost analizat atât pe fond cât si sub aspectul motivelor de nulitate care implicit terbuie verificate din oficiu de către instanţă, nu mai poate fi făcută o noua analiză a aspectelor de nulitate intr- o cauză calificată de recalamantă drept „ constatarea nulităţii absolute,,.

Instanţa apreciază că in cauză există o identitate de obiect, cauză si părţi, respectiv obiectul este analizarea procesului verbal de contravenţie in litigiu sub toate aspectele inclusiv cele de nulitate, cauza o reprezintă anularea acestui

proces verbal care s- a cerut in plângerea la contravenţie, părtile fiind aceleaşi atât in plângerea contravenţională cât si in revizuire.

Faţă de considerentle arătate, instanţa admite excepţia invocată din oficiu, respectiv a autorităţii de lucra judecat raportat la sentinţa civilă nr. 1846/2007 şi va respinge acţiunea reclamantei pe această excepţie.

Va lua act că nu s- au solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete: