Top

Divort

SENTINŢA CIVILĂ NR. 149 Şedinţa publică din 21.01.2010

Constată că reclamanta B.A.M. 1-a chemat în judecată pe pârâtul B. N. solicitând a se dispune desfacerea căsătoriei încheiată de către aceştia la data de 5.08.2004 şi să-şi reia numele purtat anterior căsătoriei.

Cererea s-a timbrat cu 39 lei conf. chitanţei nr. 1281212/ 14 aug. 2009 depusă şi anulată la dosar şi t.j. de 0,3 lei iar în motivare se arată că din căsătorie nu au rezultat copii ,între soţi existând grave neînţelegeri.

în cauză s-au depus acte,a fost audiat un martor, instanţa reţinând următoarele:

ÎN FAPT:

Soţii s-au căsătorit la data de 5.08.2004, căsătoria fiind înregistrată sub nr. 18 în Registrul Stării civile al Primăriei P.

Din căsătorie nu au rezultat copii, soţii separându-se în fapt în urmă cu 2 ani ,datorită neînţelegerilor dintre aceştia.

Reclamanta în prezent este plecată din ţară împuternicind să o reprezinte în proces pe av. P.M., conf. procurii speciale autentificată sub nr.l 121/14 august 2009, depusă la dosar.

Instanţa având în vedere perioada de peste 2 ani de când soţii nu mai conveţuiesc împreună, constată că relaţiile de familie sunt vătămate din culpa ambilor soţi iar continuarea căsătoriei imposibilă .

ÎN DREPT:

In baza art.37 alin.2 şi 38 alin.l din C. familiei, se va declara desfăcută din vina ambilor soţi, căsătoria;

Conf. art.40 alin. ultim din C. familiei, pârâta îşi va relua numele purtat anterior căsătoriei.

Se va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete: