Top

Consctructii

ROMÂNIA JUDECĂTORIA MOINEŞTI

Dosar nr. 3164/260/2010

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 2714

Şedinţa publică de la 17.11.2010

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă,

Constată că prin acţiunea înregistrată sub nr. 3164/260/2010 la 15.06.2010 pe rolul acestei instanţe, reclamanta S.M cu domiciliul in satul Băhnăşeni, corn. Pârjol, jud. Bacău a chemat in judecată pe pârâţii AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE PÂRJOL şi

B.Gh., cu domiciliul in J.nr. … jud. T….., solicitând constatarea proprietăţii

cu privire la o casă, un grajd şi suprafaţa de 808 mp teren intravilan, imobile situate in satul B. corn. .P….pct. „D.A:„.

Acţiunea a fost timbrată cu taxă de timbru în valoare de 562,4 lei si timbm judiciar in valoare de 1,5 lei şi in motivare se arată că nu posedă act de proprietate şi doreşte să facă renovări la casă pentru care are nevoie de autorizaţie.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa retine următoarele:

Reclamanta impreună cu soţul său decedat in 28.06.1989, au cumpărat cu actul nr. 3786/1985, de la numitul Bostan Gh. plecat din localitate in Jimbolia si decedat, căruia nu i se cunosc moştenitorii, o casă cu 3 camere si un grajd din lemn acoperite cu tablă, situate pe suprafaţa de 808 mp care la data incheiereii actului conform legii active la acea dată a intrat in proprietatea statului.

Martorii audiaţi in cauză G.A. si C.Gh. descriu această situaţie de fapt şi că reclamanta cu soţul ei au stăpânit imobilele public, paşnic si sub nume de proprietar.

Din adresa Primăriei Pârjol, rezultă că terenul in cauză nu a fost trecut in titlul de proprietate al vreunei persoane şi că nu se cunosc litigii in legătură cu această suprafaţă de teren.

Asupra construcţiilor arătate, cumpărătorii au făcut modificări si lucrări de întreţinere de-a lungul timpului, păstrând imobilul in stare

i

|

funcţionare, până astăzi in aceste imobile locuind reclamanta si actualul concubin.

Acţiunea de faţă, respectiv acţiunea in constatarea proprietăţii pentru construcţii si teren a fost introdusă de către sotia reclamantă, acţiunea coindivizarului intrucat soţul a decedat si părţile au avut urmaşi profită si acestora.

Instanţa va admite acţiunea şi va constata că reclamanta si moştenitorii lui S.I.decedat in 28.06.1989, sunt proprietari atât ai construcţiilor casă si grajd cât si ai suprafeţei de teren de 808 mp, pentru construcţii prin edificare si intertinere si pentru teren prin uzucapiunea de 30 ani.

Cu schiţa cadastrală aflată la dosarul cauzei s-au identificat imobilele si vecinii acestora.

Instanţa va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată în cauză.

Etichete: