Top

Partaj

ROMÂNIA JUDECĂTORIA MOINEŞTI

Dosar nr. 3171/260/2010

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 27 Şedinţa publică de la 12 Ianuarie 2011

Constată că prin acţiunea civila inregistrată sub nr. 3171/260/2010 pe

rolul acestei instanţe la 15.06.2010, reclamantul O.., cu domiciliul in…..a

chemat in judecată pe parata U. A.T. solicitând constatarea calităţii de unic moştenitor.

Acţiunea a fost timbrată cu taxă de timbru in valoare de 394 lei si timbru judiciar in valoare de 5 lei şi in motivare se arată că de la data decesului numitei P.E., foloseşte paşnic si sub nume de proprietar terenul care i-a fost lăsat de aceasta prin testament.

Din analiza actelor si lucrărilor dosarului, instanţa constată că petentul conform anexei 24 eliberată de Primăria Comanesti, este moştenitor testamentar al defunctei P.E.din Comanesti cu privire la suprafaţa de 716 mp teren construcţii, situat pe strada Gh. Lazar din Comanesti.

Conform adeverinţei de rol, terenul a fost inregistrat pe numele defunctei incepînd cu anul 1971. Prin testamentul notarial cu nr. 193 din 1970, defuncta a testat in favoarea petentului din prezenta cauză cu privire la suprafaţa de teren arătată.

Schiţa cadastrală identifică terenul cu vecinii megieşi corespunzători. Martorul audiat in cauză, M.G. arată instanţei că defuncta i-a lăsat reclamantului o suprafaţa de 10 prăjini teren pe str. Gh. Lazar pe care acesta ii stăpâneşte in prezent. Martorul nu a cunoscut-o pe defunctă, insă ii ştie de mulţi ani pe reclamant ca posesor la terenului.

Din anexa 24 se observa că după defunctă au rămas si alte bunuri, astfel încât eventualilor moştenitori testamentari nu li se incalca rezerva succesorală.

Faţă de cele arătate, instanţa apreciind testamentul 193/1970, va constata că reclamantul este unicul moştenitor al defunctei cu privire la suprafaţa de 716 mp teren construcţii situat la pct. „Acasă” cu megieşi: str. Gh. Lazăr, Onea Constantin, Iftimoiu Constantin, Potoroaca Neculai şi moştenitorii lui Dobrin Gheorghe.

Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecată în cauză.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMEŞE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea formulată de reclamantul O.N. cu domiciliul in…..în

contradictoriu cu parata UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A ORAŞULUI COMANESTI.

Constată că reclamantul este unicul moştenitor al defunctei P.E., decedată la 26.05.1972 cu privire la suprafaţa de 716 m.p. teren curti -construcţii situat in orastul Comanesti, la pct. „ Acasă,, cu megieşii: str. Gh. Lazăr, Onea Constantin, Iftomoiu Constantin, Potoroaca Neculai şi moştenitorii lui Dobrin Gheorghe.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronunţata in şedinţa publica de la 120.10.2011.

PREŞEDINTE, Pt. grefier aflat in C.O.

Semnează GREFIER ŞEF,

Red. D.D./10.02.2011 Tehnored. CP./11.02.2011 Ex.5.

Etichete: