Top

Proprietate privata

Dosar nr. 1976/2010

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR. 51 Şedinţa din 13 ianuarie 2011

Constată că reclamantul A.V. a chemat în judecată pe pârâta L.M. solicitând a se dispune perfectarea vânzării-cumpărării intervenită între aceştia la data de 20.05.2006, pentru imobilul format din terenul în suprafaţă de 1,4 ha situat în corn. Bereşti Tazlău, sat Româneşti, cu vecini pârâul Cernu, Avram Alexandru, pădure Ocol Silvic, şi Gabor loan, pădure Ocol Silvic, şi pronunţarea o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare – cumpărare. Fără cheltuieli de judecată.

Cererea a fost legal timbrată, iar în motivarea acesteia se arată că reclamantul a cumpărat de la pârâtă în baza unui înscris sub semnătură privată, suprafeţele menţionate mai sus iar pârâta nu s-a prezentat la notar pentru încheierea actelor autentice.

In timpul judecării cauzei pârâta a decedat, cererea introductivă fiind modificată în sensul chemării în judecată a U.A.T. Bereşti Tazlău, întrucât nu au fost identificaţi moştenitori.

In cauză s-au depus acte, şi au fost audiaţi martori.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa constată următoarea situaţie de fapt:

La data de 20.05.2006 între pârâta din cererea introductivă în calitate de vânzătoare şi reclamant în calitate de cumpărător, s-a încheiat un înscris sub semnătură privată intitulat „Convenţie”, prin care pârâta a vândut reclamantului, imobilul format din terenul în suprafaţă de 1,4 ha situat în corn. Bereşti Tazlău, sat Româneşti, cu vecini pârâul Cernu, Avram Alexandru, pădure Ocol Silvic, şi Gabor loan, pădure Ocol Silvic.

Vânzătorul nu s-a prezentat la notar pentru încheierea actului autentic.

Din declaraţiile martorului HD rezultă că preţul vânzării a fost de 2000 lei.

In temeiul înscrisurilor depuse la dosar precum şi a declaraţiilor martorilor instanţa apreciază că situaţia de fapt pretinsă de reclamant este dovedită,

şi, în consecinţă, în baza art.1073 şi 1077 C.civil, art.5 alin.2 din Legea nr.247/2005, se va admite acţiunea şi se va perfecta vânzarea-cumpărarea asupra imobilului format din terenul în suprafaţă de 1,4 ha situat în corn. Bereşti Tazlău, sat Româneşti, cu vecini pârâul Cernu, Avram Alexandru, pădure Ocol Silvic, şi Gabor loan, pădure Ocol Silvic, şi pronunţarea o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare – cumpărare.

Se va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Tags: