Top

Proprietate privata

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

DOSAR NR. 6249/260/2010

SENTINŢA CIVILĂ NR. 264/2011

Şedinţa publică de la 27 ianuarie 2011

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr.6249/260/2010 reclamantul V.I. domiciliat în localitatea P. N., strada Dr. E. C. nr. 1, bl. f3, Se. C, ap.44, jud. N., a formulat în contradictoriu cu pârâta P. M. domiciliată în localitatea M., str. Zorilor nr.7, ap.6, jud. B., să se constate faptul că autoturismul marca Opel Astra a fost vândut pârâtei şi radierea autoturismului menţionat mai sus din rolul reclamantului..

In motivare, reclamantul a arătat că la data de 18.05.2010, a încheiat cu pârâta un contract de vânzare-cumpărare , prin care a transmis dreptul de proprietate asupra autoturismului marca Opel Astra având numărul de înmatriculare NT.05.TTI.

Deoarece pârâta avea obligaţia de a se prezenta la direcţia de Taxe şi Impozite a Comunei Mărgineni în vederea radierii autoturismului din rolul reclamantului şi înscrierea în rolul acestuia, acesta nu şi-a îndeplinit obligaţia , motiv pentru care a formulat prezenta acţiune.

In drept, au fost invocate dispoziţiile art. 1077-1079 Cod civil.

Legal citată, pârâta nu s-a prezentat şi nici nu a formulat apărări în prezenta cauză.

Prin rezoluţie şi încheierea din data de 13.01.2011, i s-a pus în vedere reclamantului să achite o taxă de timbru în cuantum de 1155 lei şi timbru judiciar de 5 lei, sub sancţiunea anulării cererii ca netimbrată, reclamantul fiind citat cu această menţiune.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Sub aspectul condiţiilor privitoare la timbrajul prezentei cereri, instanţa de judecată reţine că, prin rezoluţia, reclamantului i s-a pus în vedere să achite o taxă de timbru în cuantum de 1155 lei şi timbru judicar de 5 lei, sub sancţiunea anulării cererii ca netimbrată, reclamantul fiind citat cu această menţiune.

Reclamantul nu s-a conformat dispoziţiilor instanţei, nefacând dovada achitării taxei de timbru, motiv pentru care în şedinţa publică de astăzi instanţa, din oficiu, a invocat excepţia netimbrării contestaţiei la executare.

Faţă de dispoziţiile art. 20 alin. 3 din Lege nr. 146/1997, care prevăd că neîndeplinirea obligaţiei de plată a taxei de timbru până la termenul stabilit se sancţionează cu anularea acţiunii, şi având în vedere considerentele anterior expuse, instanţa urmează să admită excepţia netimbrării contestaţiei la executare şi să anuleze ca netimbrată prezenta acţiune

Etichete: