Top

Furt calificat

JUDECĂTORIA MONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

s.p. 188/24.3.2011

Asupra cauzei de faţă constată următoarele: Constată că prin rechizitoriul nr. /P/2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, au fost trimişi în judecată inculpaţii M D , pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 208 al. 1,209 al. 1 lit. a, g şi i C.pen, cu aplicarea art. 75 lit. c C.pen; MC-, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a, g şi i C.pen, cu aplicarea art. 75 lit. c C.pen; A A- V – minor, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a, g şi i C.pen, cu aplicarea art. 99 ş.u. C.pen, constând în aceea că: în noaptea de 19/20.04.2010, prin escaladare şi efracţie, inculpaţii au pătruns împreună în magazia părţii vătămate Z V, de unde au sustras un redresor auto şi mai multe deşeuri de cupru, în valoare de 1000 lei, prejudiciul recuperat.

Se arată în actul de sesizare al instanţei că în seara de 19.04.2010, cei trei învinuiţi au consumat băuturi alcoolice la locuinţa lui M D, iar în jurul orei 02,00, s-au hotărât să meargă la magazia părţii vătămate să sustragă bunuri. Cei trei au sărit mai multe garduri până la proprietatea părţii vătămate, M D escaladând clădirea magaziei, pentru a intra pe uşa din faţă, care era deschisă, deschizând uşa din spatele magaziei, pe unde au intrat ceilalţi doi învinuiţi, iar din interior au sustras un redresor auto cu cablu şi mai multe deşeuri din cupru. Redresorul a fost dus în seara respectivă la domiciliul învinuitului M D, iar a doua zi, învinuiţii M D şi A A V s-au deplasat la un centru de colectare fier vechi, unde au predat cuprul şi piesele metalice rezultate din demontarea redresorului, încasând suma de 108 lei, pe care au împărţit-o şi cu învinuitul M C. Componentele dezmembrate ale redresorului şi cuprul sustras au fost ridicate de la societatea remat şi predate părţii vătămate.

Valoarea redresorului sustras este apreciată de partea vătămată la 1000 lei, prejudiciul fiind recuperat prin restituirea sumei de către cei trei învinuiţi.

In cauză a fost efectuată reconstituirea faptei de către învinuiţii M C şi A A V, fiind efectuate fotografii judiciare, în prezenţa martorului asistent C RV.

Fiind audiaţi, învinuiţii au recunoscut săvârşirea faptei fără rezerve, însă din procesele verbale de căutare rezultă faptul că învinuitul M D nu se mai află în ţară, neputându-se prezenta materialul de urmărire penală.

Coroborând probele din faza de urmărire penală cu cele din faza de judecată, rezultă următoarele:

în fapt, în seara de 19.04.2010, cei trei învinuiţi au consumat băuturi alcoolice la locuinţa lui M D, iar în jurul orei 02,00, s-au hotărât să meargă la magazia părţii vătămate să sustragă bunuri. Cei trei au sărit mai multe garduri până la proprietatea părţii vătămate, M D escaladând clădirea magaziei, pentru a intra pe uşa din faţă, care era deschisă, deschizând uşa din spatele magaziei, pe unde au intrat ceilalţi doi învinuiţi, iar din interior au sustras un redresor auto cu cablu şi mai multe deşeuri din cupru. Redresorul a fost dus în seara respectivă la domiciliul învinuitului M D, iar a doua zi, învinuiţii M D şi A A V s-au deplasat la un centru de colectare fier vechi, unde au predat cuprul şi piesele metalice rezultate din demontarea redresorului, încasând suma de 108 lei, pe care au împărţit-o şi cu învinuitul M C. Componentele dezmembrate ale redresorului şi cuprul sustras au fost ‘icate de la societatea remat şi predate părţii vătămate.

Situaţia de fapt a fost reţinută pe baza declaraţiei inculpaţilor de la urmărire penală şi cercetare judecătorească, care recunosc săvârşirea faptei. Totodată, acestea se coroborează şi cu depoziţia martorilor din lucrări audiaţi la urmărire, respectiv P S (fila 11), C R V (fila 15). DE asemenea ^robele sus enumerate se coroborează şi cu procesul verbal de instituire (fila 14 dosar), operaţiune la care au participat inculpaţii A şi M, şi cu planşele foto fixate cu ocazia cercetării la faţa locului (filele 5-8).

în faza cercetării judecătoreşti, inculpatul A recunoaşte în declaraţia sa (fila 28) că într-o noapte, pe la 2, împreună cu ceilalţi doi inculpaţi au sărit două garduri pentru a ajunge la garajul părţii vătămate de unde au furat un redresor auto şi un cablu de cupru.

P S (fila 64), arată că în cursul anului 2010 inculpaţii au venit la el în centrul de colectare şi au predat o sacoşă cu tablă cu o greutate de 13-15 kg. Iniţial a crezut că sunt componente de transformator, dar ulterior a aflat că erau de la un aparat de sudură. A plătit inculpatului M contravaloarea materialului predat, a întrebat despre provenienţa materialului, iar inculpaţii au spus că îl au de acasă.

In drept, inculpaţii au fost trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prev de art. 208-209 alin. 1 lit. a, g, i Cod penal.

Instanţa apreciază că fapta inculpaţilor care în noaptea de 19/20.04.2010, prin escaladare şi efracţie, inculpaţii au pătruns împreună în magazia părţii vătămate Z V, de unde au sustras un

redresor auto şi mai multe deşeuri de cupru, în valoare de 1000 lei, prejudiciul recuperat, este o faptă prevăzută de legea penală, care prezintă pericolul social al unei infracţiuni, săvârşită cu forma de vinovăţie a intenţiei, motiv pentru care o califică drept infracţiune, şi va dispune condamnarea fiecărui inculpat la o pedeapsă cu închisoarea. La dozarea pedepsei, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare legală prevăzute de art. 72 din Codul penal, respectiv gradul de pericol social concret al faptei, periculozitatea infractorului şi împrejurările concrete în care s-a comis infracţiunea. Se va avea de asemenea în vedere şi persoana fiecărui inculpat, care nu sunt cunoscuţi cu antecedente penale, şi au recunoscut şi regretat săvârşirea faptei.

Tot raportat la considerentele de mai sus, instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi atins şi fără privare de libertate, pentru inculpaţii majori, motiv pentru care va face aplicarea dispoziţiilor art. 81 Cod penal, pentru fiecare inculpat şi va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, pe termenul de încercare prevăzut de art. 82 Cod penal.

în baza art. 359 Cod procedură penală va atrage atenţia fiecărui inculpat asupra prevederilor art. 83 Cod penal, în sensul că dacă în termenul de încercare va mai săvârşi o nouă infracţiune se va revoca suspendarea condiţionată.

Cu privire la inculpatul minor, faţă de situaţia că acesta este la prima încălcare a legii penale că a avut o poziţie sinceră, instanţa apreciază că i se poate aplica o măsură educativă.

în baza art. 101 lit.a Cod penal se va aplica măsura educativă „mustrarea”.

Va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 102 Cod penal în sensul că dacă va săvârşi o altă infracţiune se va lua faţă de el o măsură mai severă sau i se va aplica o pedeapsă.

Va lua act că prejudiciul a fost integral recuperat. Va dispune plata onorariilor apărătorilor din oficiu în cuantum de câte 300 lei, către Baroul Bacău, pentru avocaţi Ş D, P M şi D C din fondurile Ministerului de Justiţie.

în baza art. 191 alin 2 Cod procedură penală, va obligă inculpaţii la cheltuieli judiciare avansate de stat.

Etichete: