Top

Furt

SENTINŢA PENALĂ Nr. 345 DIN 10 August 2009

Constată că prin rechizitoriul nr. 789/P/2009 au fost trimişi în judecată inculpatul A I, fiul lui C şi A, născut la data de 08.10.1972 în Buhuşi, jud. Bacău, cu domiciliul în com. Blăgeşti, sat Poiana Negustorului, jud. Bacău, CNP , cetăţean român, studii 2 clase, fără ocupaţie, recidivist, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată, prev de art. 208alin. 1 -209 alin. 1 lit. a,g,i Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi 37 lit. a Cod penal şi inculpatul S I, fiul lui Ion şi Elena, născut la data de în Buhuşi, jud. Bacău, cu domiciliul în om. Blăgeşti, sat Poiana Negustorului, jud. Bacău, CNP , cetăţean român, stagiul militar nesatisfăcut, fără studii, fără ocupaţie, recidivist, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată, prev de art. 208-209 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 li 37 lit. b Cod penal.

Se arată în actul de sesizare al instanţei că în noaptea de 10/11.03.2009 inculpaţii A I şi S I, s-au deplasat cu un atelaj hipo aparţinând inculpatului S I în satul Băseşti, comuna Pârjol, judeţul Bacău, la locuinţa părţii vătămate P G de unde prin efracţie, au sustras mai multe bunuri industriale pe care le-au transportat cu atelajul respectiv la domiciliul lor în com.Blăgeşti, sat Poiana Negustorului.

Fapta inculpaţilor A I şi S I întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat faptă prev. şi ped. de art.208 al.l, 209 al.l lit.a,g,i Cod penal.

In noaptea de 11.03.2009 ambii inculpaţi cu acelaşi atelaj hipo s-au deplasat la locuinţa aceleiaşi părţi vătămate unde prin acelaşi mod de operare au sustras mai multe bunuri (scaune, covoare, carpete, veselă, plite pentru sobe etc.) pe care le-au transportat la domiciliul lor unde le-au împărţit în mod egal.

Fapta inculpaţilor A I şi S I întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt faptă prev. şi ped. de art.208 al.l, 209 al.l lit.a,g,i Cod penal.

în noaptea de 12/13.04.2009 inculpatul S I s-a deplasat la locuinţa părţii vătămate P G în satul Băseşti, comuna Pârjol, judeţul Bacău, cu acelaşi atelaj, unde prin acelaşi mod de operare a sustras bunuri (electrocasnice, mobilier, lenjerie etc.) pe care le-a transportat la domiciliul lor în loc. Poiana Negustorului, com.Blăgeşti, jud.Bacău.

Iniţial inculpatul S I a declarat că la comiterea acestei fapte au participat învinuiţii S G, B G şi A P, dar din cercetările şi probele administrate în cauză rezultă că aceştia nu au participat la comiterea faptei, pentru care se va dispune

scoaterea de sub urmărire penală a învinuiţilor şi neînceperea urmăririi penale faţă de A P, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.

In cauză au fost audiaţi inculpaţii partea vătămată, martorii din lucrări probatorii coroborate cu materialul de urmărire penală, din analiza cărora instanţa retine următoarele:

In fapt, în noaptea de 10/11.03.2009 inculpaţii A I şi S I, s-au deplasat cu un atelaj hipo aparţinând inculpatului S I în satul Băseşti, comuna Pârjol, judeţul Bacău, la locuinţa părţii vătămate P G de unde prin efracţie, au sustras mai multe bunuri industriale pe care le-au transportat cu atelajul respectiv la domiciliul lor în com.Blăgeşti, sat Poiana Negustorului.

In noaptea de 11.03.2009 ambii inculpaţi cu acelaşi atelaj hipo s-au deplasat la locuinţa aceleiaşi părţi vătămate unde prin acelaşi mod de operare au sustras mai multe bunuri (scaune, covoare, carpete, veselă, plite pentru sobe etc.) pe care le-au transportat la domiciliul lor unde le-au împărţit în mod egal.

In noaptea de 12/13.04.2009 inculpatul S I s-a deplasat la locuinţa părţii vătămate P G în satul Băseşti, comuna Pârjol, judeţul Bacău, cu acelaşi atelaj, unde prin acelaşi mod de operare a sustras bunuri (electrocasnice, mobilier, lenjerie etc.) pe care le-a transportat la domiciliul lor în loc. Poiana Negustorului, com.Blăgeşti, jud.Bacău.

Inculpatul A I, audiat fiind, recunoaşte săvârşirea faptei pentru care a fost trimis în judecată. Astfel, acesta precizează că în prima noapte a mers la pont împreună cu SI la locuinţa părţii vătămate de unde au luat doar nişte frânghii, întrucât cauciucurile pentru care se deplasaseră nu erau mărimea potrivită. A doua noapte a mers din nou împreună cu acelaşi coinculpat, însă de această dată au pătruns în interiorul casei, pe un geam, şi au sustras mai multe bunuri.

Depoziţia inculpatului se coroborează cu cea a părţii vătămate şi a martorilor asistenţi la reconstituirea faptelor deduse judecaţii, respectiv T I (fila 86), P I (fila 87) şi Tr C (fila 88), care au arătat că ambii inculpaţi au descris cum au participat la săvârşirea furturilor de bună voie, nefiind siliţi.

Instanţa apreciază că din coroborarea probelor Scuipatul a săvârşit două acte materiale ale aceleiaşi fapte prevăzute de legea penală, respectiv furt calificat în formă continuată cu forma de vinovăţie a intenţiei directe şi gradul de pericol social specific unei infracţiuni, motiv pentru care o va califica ca atare şi va dispune condamnarea inculpatului la o pedeapsă cu închisoarea. La dozarea pedepsei, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare legală prevăzute de art. 72 din Codul penal, respectiv gradul de pericol social concret al faptei, periculozitatea infractorului şi împrejurările concrete în care s-a comis infracţiunea. Se va avea de asemenea în vedere şi persoana inculpatului, care este cunoscut cu antecedente penale, fiind recidivist postcondamnatoriu. Astfel după cum rezultă din fişa cazier a acestuia inculpatul a săvârşit o multitudine de infracţiuni de furt calificat. Instanţa apreciază că fapta dedusă judecăţii privită în ansamblul trecutului infracţional al

inculpatului denotă o persistenţă în astfel de comportamente, fapt ce va fi avut în vedere la stabilirea cuantumului pedepsei.

In privinţa modalităţii de executare instanţa apreciază că raportat la motivele de mai sus singura modalitate de executare care să îndeplinească rolul punitiv, sancţionator, educativ şi preventiv al pedepsei este executarea în regim de detenţie, motiv pentru care va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit.a teza a Ii-a şi b Cod penal în condiţiile şi pe durata prev de art. 71 Cod penal.

In baza art. 350 Cod procedură penală va menţine starea de arest preventiv a inculpatului, iar în baza art. 88 Cod penal va deduce din durata pedepsei durata reţinerii şi arestului preventiv de la data de 07.04.2009 ora 18,00 la zi.

Inculpatul S I recunoaşte de asemenea în totalitate săvârşirea faptelor pentru care a fost trimis în judecată. Astfel în declaraţia sa (fila 84-85) arată că în prima noapte a mers împreună cu coinculpatul şi A P, şi nu au luat decât nişte funii. A doua noapte s-a deplasat doar cu A I cu un atelaj hipo şi au sustras, din casa prin care au pătruns printr-un geam, mai multe bunuri. In ultima noapte a mers împreună cu B G, pe care 1-a rugat doar să îl ajute la cărat cu acelaşi atelaj hipo, şi a sustras de asemenea mai multe bunuri.

Şi depoziţia acestui inculpat se coroborează cu cea a părţii vătămate şi a martorilor asistenţi la reconstituirea faptelor deduse judecaţii, respectiv T I (fila 86), P I (fila 87) şi T C(fila 88).

Instanţa apreciază că din coroborarea probelor inculpatul a săvârşit trei acte materiale ale aceleiaşi fapte prevăzute de legea penală, respectiv furt calificat în formă continuată cu forma de vinovăţie a intenţiei directe şi gradul de pericol social specific unei infracţiuni, motiv pentru care o va califica ca atare şi va dispune condamnarea inculpatului la o pedeapsă cu închisoarea. La dozarea pedepsei, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare legală prevăzute de art. 72 din Codul penal, respectiv gradul de pericol social concret al faptei, periculozitatea infractorului şi împrejurările concrete în care s-; comis infracţiunea. Se va avea de asemenea în vedere şi persoana inculpatului, care este cunoscut cu antecedente penale, fiind recidivist postexecutoriu. Astfel după cum rezultă din fişa cazier a acestuia inculpatul a mai săvârşit infracţiune de furt calificat, pentru care a fost condamnat şi încarcerat, fiind ulterior eliberat condiţionat, rămânând de executat un rest de 279 de zile.

Raportat tot la considerentele de mai sus modalitatea de executare a pedepsei va fi cea în regim de detenţie, astfel că va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit.a teza a Ii-a şi b Cod penal în condiţiile şi pe durata prev de art. 71 Cod penal.

In baza art. 350 Cod procedură penală va menţine starea de arest preventiv a inculpatului.

In baza art. 88 Cod penal va deduce din durata pedepsei durata reţinerii şi arestului preventiv de la data de 07.04.2009 ora 18,00 la zi.

Va lua act că prejudiciul cauzat părţii vătămate este parţial recuperat.

In privinţa laturii civile instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile acordării de despăgubiri, respectiv există o fapte, prejudicii, legătura de cauzalitate dintre ele, vinovăţia stabilită a făptuitorilor, precum şi condiţia suplimentară a acordării de despăgubiri, motiv pentru care în baza art. 14, 346 Cod procedură penală şi 998-999 şi lOOOali. 3 Cod civil va obliga inculpaţii în solidar la plata către partea vătămată a sumei de 8000 lei, reprezentând prejudiciu nerecuperat.

Va dispune plata onorariului apărătorilor din oficiu în cuantum de câte 300 lei, către Baroul Bacău, pentru avocaţi Andronache Nicolae şi Dona Elena, şi câte 200 lei pentru avocaţi Dona Elena şi Pintilie Raluca din fondurile Ministerului de Justiţie.

în baza art. 191 alin 1 Cod procedură penală,va obliga fiecare inculpat la cheltuieli judiciare către stat.

Etichete: