Top

Drept proprietate

Dosar nr.131/829/2009

R O M A N I A

JUDECATORIA PODU TURCULUI JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR.643

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 16.12.2009

COMPLET FORMAT DIN:

PREŞEDINTE : STOICA DANIELA MARILENA

Cu participare :

GREFIER : BUŢUCAN DANIELA

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect ”fond funciar” formulată de reclamanţii M. Gh. şi M. I., în contradictoriu cu pârâţii: Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor P. T., şi Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de

proprietate privată asupra terenurilor Bacău.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă reclamantul M. I., lipsă fiind reclamantul M. G., şi pârâtele comisii: Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor P.T. şi Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău.

Procedură completă.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că părţile au fost legal citate pentru acest termen de judecată, după care:

Reclamantul M. I., prezent în instanţă semnează cererea de chemare în judecată şi cererea existentă la fila 50 dosar.

La întrebarea instanţei reclamantul M. I. arată că nu mai are cereri de formulat în cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză, instanţa constată cauza în stare de judecată, şi acordă cuvântul pe fond.

Reclamantul M. I., având cuvântul pe fond solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată în sensul de a i se modifica titlul de proprietate nr.60034/19.05.1995.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A,

– deliberând –

Prin cererea inregistrata la data de 25.02.2009 pe rolul Judecatoriei Podu Turcului, reclamantul M. G. a chemat in judecata paratele Comisia locala de fond Funciar a com P.T. si Comisa Judeteana Bacau, si paratul M. I. solicitand instantei sa dispuna modificarea Titlului de proprietate – eliberat la data de 19.05.1995.

Cauza a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr 131/829/2009.

Cauza este legal scutita de taxa de timbru.

In cauza a fost administrata proba cu acte si expertiza topocadastrala.

A fost atasat la dosarul cauzei(fila 3) ,titlul de proprietate a carui modificare se solicita.

Au fost solicitate si atasate la dosar relatii de la Comisia locala de fond funciar a com Podu Turcului.

Din actele si lucrarile dosarului instanta a retinut urmatoarele:

La data de 19.05.1995 i s-a reconstituit reclamantului suprafata de teren de 9,72 ha teren arabil prin titlul de proprietate 60034 eliberat la data de 19.05.1995.

In mod eronat Comisia Locala de fond funciar a com P. T. a stabilit si a inscris la eliberarea titlului de proprietate alte amplasamente decat cele existente in realitate.

Conform adresei eliberata de Comisia locala de fond funciar a com – si atasata la fila 35 din dosar rezulta ca amplasamentele a caror modificare se solicita au fost trecute eronat in titlul de proprietate.

Aceasta situatie rezulta si din continutul expertizei topocadastrale atasata la filele 70-73 din dosar.

Referitor la radierea suprafetelor de 38,2259,992,1558,560 si 401 mp de pe numele defunctei M. E. si inscrierea lor pe numele reclamantului instanta apreciaza ca acest lucru nu se poate efectua decat in urma unei cereri de iesire din indiviziune dintre reclamantul M. G. si paratul M. I. ,motiv pentru care instanta va respinge acest capat de cerere.

Avand in vedere si dispozitiile art 58 din Leg 18/1991, instanta urmeaza sa admita in parte cererea reclamantului si sa dispuna rectificarea Titlului de Proprietate nr – eliberat la data de 19.05.1995 in sensul aratat prin dispozitivul hotararii.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte acţiunea, formulată de reclamanţii M. G. şi M. I. domiciliaţi în comuna -, sat -, judeţul Bacău, în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală – pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi Comisia Judeţeană Bacău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Dispune rectificarea titlului de proprietate nr.- eliberat la data de 19.05.1995 în sensul următor:

Suprafaţa de 5 ha teren arabil situată în punctul „Zeletin” şi înscrisă în TP în T. -, P. – va fi înscrisă în mod corect în T.-, P.-;

Suprafaţa de 1,50 ha teren înscrisă în TP la categoria teren arabil va fi înscrisă în mod corect în T.10, P.131/74 şi în categoria de folosinţă Păşuni;

Suprafaţa de 0,76 ha înscrisă în TP la categoria arabil în T.111 P. 2826/3 va fi înscrisă în mod corect în T.10, P.129/3.

Suprafaţa de teren de 0,72 ha înscrisă în TP la categoria păşuni , T.107, P.2794/10 va fi înscrisă în mod corect la categoria de folosinţă arabil, T.9, P.115/10.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 16.12.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

STOICA DANIELA MARILENA BUŢUCAN DANIELA

Red. SDM/tehnoredact. BD

Ex.6

12.01.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă prin nerecurare la data de 16.02.2010.

Etichete: