Top

Încredinţare minor

Dosar nr. 897/829/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1245

Şedinţa publică de la 08.12.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE – judecător PASCARU VALENTINA ŞTEFANA

Cu participare :

GREFIER – POPA ADRIANA

Pe rol judecarea cauzei Minori şi familie privind pe reclamantul Schineanu Gigel şi pe pârâta Pal Anica, având ca obiect „încredinţare minor”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reclamantul Schineanu Gigel şi pârâta Pal Anica asistată de avocat Bouroş Angela Serafina, lipsă fiind autorităţile tutelare Consiliul Local al comunei Tătărăşti, Consiliul Local al comunei Gioseni.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei următoarele :

– pricina ce are ca obiect „încredinţare minor” este la al cincilea termen de judecată ;

– procedura de citare este legal îndeplinită, după care :

Reclamantul depune la dosarul cauzei un set de act şi anume : adeverinţa nr. 1511/12.11.2010 eliberată de SC VRANCART SA, adeverinţa nr. 658/02.12.2010 eliberată de Inspectoratul Şcolar – Şcoala cu clasele I – VIII Gherdana, comuna Tătărăşti, adeverinţa nr. 3814/19.11.2010 a Universităţii din Bacău – Facultatea de Inginerie şi adeverinţa nr. 868/18.11.2010 a Colegiului Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu – Karpen” Bacău.

Apărătorul pârâtei, avocat Bouroş Angela Serafina depune la dosarul cauzei un set de acte şi anume : ancheta socială efectuată de Primăria comunei Gioseni, judeţul Bacău şi chitanţa nr. 000096 din data de 08.12.2010 în sumă de 800 de lei reprezentând onorariu de avocat.

La interpelarea instanţei, reclamantul şi pârâta prin apărător, arată că nu mai au alte cereri de formulat.

Instanţa acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul.

Reclamantul, având cuvântul, solicită admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată, încredinţarea minorei astfel cum instanţa va considera de cuviinţă, stabilirea unui program de vizită minor, iar cheltuielile de judecată să fie suportate în solidar.

Apărătorul pârâtei, avocat Bouroş Angela Serafina, având cuvântul solicită respingerea acţiunii, admiterea cererii reconvenţionale (fila 31) prin care s-a solicitat încredinţarea minorei Schineanu Ana – Maria, născută la 09.06.2006, spre creştere şi educare, fiind în interesul acesteia, obligarea reclamantului – pârât la plata pensiei de întreţinere în favoarea minorei. Să se reţină că reclamantul mai are în întreţinere alţi 3 minori, iar minora Schineanu Ana – Maria a fost întreţinută bine cât timp a stat la reclamantă. Nu solicită cheltuieli de judecată.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

INSTANŢA

Deliberând

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr.897/2.08.2010 reclamantul Schineanu Gigel a chemat-o în judecată pe pârâta Pal Anica, solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună încredinţarea spre creştere şi educare către reclamant a minorei Schineanu Ana Maria , nascuta la data de 9 iunie 2006.

În motivarea cererii precum si a cererii completatoare depuse inainte de primul termen de judecata reclamantul a arătat că a trait in concubinaj aproape 3 ani cu parata Pal Anica, relatie in urma careia s-a nascut minora Schineanu Ana maria. Reclamantul a sustinut ca partile nu au reusit sa se impace si sa se casatoreasca din culpa paratei, care a dovedit o atitudine ostila, violenta, consum de alcool in cantitati mari, culminand cu plecarea acesteia in strainatate in luna martie 2009, fara stirea sa. S-a mai precizat ca minora a fost lasata la o nepoata a paratei, iar ulterior, deoarece condiiile din casa batraneasca unde se gasea erau improprii pentru locuit, fetita a fost recuperata de catre tatal sau.

Cererea a fost motivata in drept pe articolele 100 raportat la art 42 , 107, 86 si 94 din Codul Familiei.

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.

Parata, deoarece reclamantul avea cunostinta ca aceasta este in strainatate, a fost citata prin publicitate, si la un termen ulterior s-a prezentat la instanta si a formulat intampinare si cerere reconventionala.

Parata a solicitat respingerea cererii ca nefondata si incredintarea catre mama a minorei cu obligarea reclamantului la plata pensiei de intretinere. S-a susţinut în întâmpinare ca pe parcursul relatiei de concubinaj au existat neintelegeri intre cei doi, datorate reprosurilor reclamantului ca parata nu reuseste sa intretina intreaga gospodarie. Relatia nu a fost constanta, de multe ori parata plecand impreuna cu minora, dar a revenit de fiecare data. Parata a aratat ca reclamantul nu i-a acordat nici un fel de ajutor minorei cat timp aceasta a locuit cu mama. Din cauza lipsurilor materiale., parata a aratat ca a fost nevoita sa plece la munca in strainatate, fara a uita de minora, pe care a lasat-o in grija unei nepoate , intr-un mediu propice pentru copil. A mai precizat ca a tinut legatura in mod constant cu fetita si a trimis alimente, imbracaminte si sume de bani. De asemenea parata a mai aratat ca Schineanu Ana Maria, fiind la o varsta frageda, are nevoie de ingrijire si atentie permanenta, afectiune, intelegere si rabdare pe care reclamantul parat nu i le poate oferi, deoarece desfasoara o activitate profesionala ce necesita un timp indelungat de munca si persoana indicata sa o creasca pe minora este mama acesteia.

Actiunea reconventionala a fost legal timbrata.

In drept s-au invocat prevederile art 115-119 Cproc. Cov si art 100, 42, 86, 94 Codul familiei.

Instanţa a încuviinţat şi administrat pentru părţi proba cu înscrisuri (copie certificat de nastere minora –fila 4, copie carte de identitate reclamant- fila 5, adeverinta de venituri ale reclamantului, adeverinte conform carora reclamantul parat mai are in ingrijire trei minori, adeverinta conform careia minora Schineanu ana Maria urmeaza cursurile gradinitei din comuna Gioseni), şi declaraţiile a patru martori, Spenchiu Vasile si Pascu Gheorghita pentru reclamantul parat şi Ghebu Ana si Butnarasu Iuliana pentru parata-reclamanta, declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosar.Instanta a fost informata ca minora Schineanu Ana Maria a fost luata de catre mama sa, parata reclamanta cu acordul reclamantului parat si in prezent locuieste cu aceasta.

La solicitarea instanţei şi în conformitate cu dispoziţiile art.42 Codul Familiei, Serviciile de Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Comunei Tatarasti si Gioseni au efectuat doua anchete sociale la domiciliile părţilor, rezultatele acesteia fiind depuse la dosar .

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Minora Schineanu Ana Maria s-a născut la data de 9 iunie 2006, având ca părinţi pe reclamantul parat Schineanu Gigel şi pe pârâta reclamanta Pal Anica.

Din mijloacele de probă administrate în cauză instanţa reţine că relatia de concubinaj dintre reclamantul parat si parata reclamanta nu a fost o relatie stabila, ci a fost marcata de neintelegeri intre cei doi, neputandu-se concretiza intr-o casatorie. In multe situatii parata reclamanta a plecat impreuna cu minora in vizita la mama sa, despartiri care durau chiar si luni intregi. Pentru a majora veniturile familiei, parata-reclamanta a fost nevoita sa plece la munca in strainatate pentru o perioada scurta, si si-a lasat copilul minor in varsta de 4 ani in grija unei nepoate. Informat intamplator de plecarea la munca a paratei, reclamantul parat a luat minora si s-a preocupat un timp de cresterea si educarea fetitei.Cu aceasta ocazie, reclamantul parat a introdus actiune la Judecatoria Podu Turcului , solicitand incredintarea minorei. Reintoarsa dinstrainatate, parata reclamanta a revenit in domiciliul comun, ulterior, la cateva zile, parasindu-l impreuna cu fetita.

Mai reţine instanţa din declaratiile martorilor precum si din continutul anchetelor sociale ca bunica materna a minorei, persoana cu care este lasata minora in timpul cat parata reclamanta se afla la munca in strainatate, are o sanatate precara, dar in ambele domicilii ale partilor, unde s-au efectuat anchete sociale , sunt conditii decente pentru cresterea si educarea minorei.

Instanţa apreciază că în raport de mijloacele de probă analizate şi faţă de dispoziţiile art.62 raportat la art 42-44 Codul Familiei cererea reclamantului-parat este nefondata, in timp ce actiunea paratei – reclamante este întemeiată şi urmează a fi admisă pentru motivele ce vor fi arătate în continuare.

Se constată astfel că desi parata- reclamanta a fost fortata de imprejurari sa plece temporar in strainatate, minora a fost lasata acest timp la o persoana de incredere si a contribuit material la cresterea si aducarea acesteia. Perioada in care a fost plecata la munca a fost una scurta, insuficienta pentru deteriorarea relatiei afective formata intre mama si copilul sau. Instanta va avea in vedere faptul ca parata reclamanta nu si-a abandonat copilul, ci l-a lasat in grija unei rude apropiate, pentru a fi crescuta alaturi de alti doi copii, intr-un mediu propice dezvoltarii sale intelectuale si afective.

În aceste condiţii se consideră că măsura încredinţării unui minor către unul dintre părinţi implică în afara dreptului de a dispune cu privire la creşterea şi educarea sa şi obligaţia acestuia de a asigura cele mai bune condiţii de viaţă şi permanenta supraveghere a copilului, Din acest punct de vedere împrejurarea ca reclamantul paratul are o indeletnicire profesionala care implica plecari de lunga durata in afara localitatii presupune ca minora sa nu beneficieze de indrumarea , de cresterea si educarea de care ar beneficia locuind impreuna cu mama sa. Instanţa reţine din acest punct de vedere susţinerile martorilor audiaţi, care au arătat măsura în care, inainte si dupa revenirea in tara reclamanta s-a preocupat in mod deosebit de cresterea si educarea minorei, faptul ca minora locuit dintotdeauna impreuna cu mama sa, iar despartirile destul de dese dintre reclamantul parat si parata reclamanta presupuneau plecarea mamei impreuna cu fetita. Se apreciază că aceste relaţii dintre mama si fiica sunt legaturile specifice, benefice dintre un parinte si copil. Instanţa a avut in vedere în cadrul raţionamentului şi anchetele sociale efectuate in cauza . Instanta reţine totodată că susţinerile pârâtei în sensul că aspectul material este important sunt reale, instanţa având în vedere contributia mamei la bunastarea familiei atat in perioada cat a muncit in strainatate cat si in timpul in care a locuit impreuna cu minora. De asemenea, instanta urmeaza sa tina cont de faptul ca , la varsta minorei (4 ani), este indicat, pentru ca aceasta sa se dezvolte in mod firesc, sa fie crescuta si indrumata de o persoana de sex feminin, de preferat mama sa, fata de care s-a dovedit prin mijloacele de proba administrate in cauza, ca nutreste o deosebita afectiune, specifica relatiilor normale dintre parinte si copil. Acest aspect trebuie analizat in contextul in care si tatal, reclamantul parat are o pozitie procesuala moderata , inclinand spre a nu contesta dreptul mamei care si-a luat copilul din domiciliul comun.

Pentru toate aceste considerente instanţa apreciază că cererea de chemare în judecată este nefondata, urmand a o respinge, ca cererea reconventionala întemeiată şi urmează să o admită cu consecinţa încredinţării minorei către parata- reclamanta.

In conformitate cu prevederile art. 42 alin. 3 Codul Familiei, va obliga reclamantul pârât la plata în favoarea minorei a pensiei de întreţinere în cuantum lunar de 100 lei, acesta fiind stabilit potrivit art. 94 alin. 3 Codul Familiei,tinand cont ca reclamantul parat mai are in intretinere alti trei muinori.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Respinge acţiunea formulată de reclamantul – pârât Schineanu Gigel, domiciliat în Giurgeni, comuna Tătărăşti, judeţul Bacău în contradictoriu c u pârâta – reclamantă Pal Anica, cu domiciliul ales la familia Pal Anica, sat, comuna Gioseni, judeţul Bacău, ca neîntemeiată.

Admite cererea reconvenţională.

Încredinţează pârâtei – reclamante pe minora Schineanu Ana Maria.

Obligă reclamantul – pârât să plătească în favoarea minorei pensie de întreţinere în cuantum de 100 de lei lunar de la introducerea cererii şi până la majoratul fiicei sale.

Ia act de renunţarea pârâtei – reclamante la cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 08.12.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER ,

Judecător PASCARU VALENTINA POPA ADRIANA

Red/tehnored. 6 ex.

P.V.Ş./P.A.

28.12.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de 19.01.2011 şi a devenit irevocabilă la aceeaşi dată.

Etichete: