Top

Plângere solutie procuror

R O M A N I A

JUDECATORIA ONESTI – JUDETUL BACAU

Dosar nr.4801/270/2010 plângere solutie procuror

din 15.07.2010

SENTINTA PENALA NR. 475

Sedinta publica din data de 24.08.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

PRESEDINTE – Liliana Badau

GREFIER – Liliana Georgescu

Ministerul Public reprezentat de procuror – Aneta Neagu

Pe rol fiind solutionarea plângerii împotriva ordonantei data de prim procurorul Parchetului de pe langa ….., respectiv ordonanta prim procurorului Parchetului de pe langa …..

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns intimatul personal, lipsa fiind petenta.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, care arata:

– cauza are ca obiect plângerii împotriva ordonantei data de prim procurorul Parchetului de pe langa …….., respectiv ordonanta prim procurorului Parchetului de pe langa …….;

– cauza se afla la al doilea termen de judecata;

– stadiu procesual fond, dupa care,

Instanta procedeaza la legitimarea intimatului …., acesta având cartea de identitate seria …….

La solicitarea instantei, intimatul precizeaza ca a emis fila CEC si probabil contabila a introdus aceasta fila CEC la plata fara a completa toate rubricile, având un regim special. Precizeaza ca suma de 10.000 lei reprezinta o parte din debitul datorat ……. nu a achitat tot debitul întrucât nu a avut de unde însa încearca sa achite si debitul restant. Arata ca a mai emis file Cec dar nu a mai avut asemenea probleme. Nu are cereri de formulat si nici acte de depus.

Instanta considera terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pe fond.

Intimatul, având cuvântul, arata ca va încerca sa achite datoriile. Precizeaza ca pentru datoria catre ……. s-a stabilit plata esalonat însa ulterior a fost introdusa la plata fila CEC pe motiv ca nu a raspuns la telefon.

Reprezentantul parchetului, având cuvântul, solicita respingerea plângerii întrucât solutia data de parchet este temeinica si legala.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei penale de fata.

Prin plangerea inregistrata pe rolul instantei sub nr. 4801/270/2010, petenta …….., cu sediul in …….. a solicitat desfiintarea ordonantei nr. 398/ P/2010 data de prim procurorul Parchetului de pe langa ……., respectiv ordonanta nr. 321/ II/2/2010 a prim procurorului Parchetului de pe langa …….

In motivare s-a mentionat ca solutia parchetului este netemeinica si nelegala. Petenta a sustinut faptul ca simpla cunoastere de catre emitentul cecului a faptului ca nu exista disponibil banesc pentru acoperirea filei cec este o conditie necesara si suficienta pentru ca fapta sa constituie infractiunea prev. de art 84 alin 1 pct. 2 si 3 din Legea 59/1934.

In continuare se precizeaza ca in cauza nu este aplicabila solutia prevazuta de art 10 lit. b1 cod proc. pen., din prisma ocrotirii relatiilor comerciale si a securitatii circuitului civil.

In dovedire s-a solicitat proba cu inscrisuri.

A fost atasat dosarul nr. 398/P/2010 al Parchetului de pe langa ….

Analizand materialul probator existent in cauza, instanta retine urmatoarele :

Prin ordonanta nr. 398/ P/2010 data de prim procurorul Parchetului de pe langa ……. s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala a invinuitului …….. si aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ, in baza dispozitiilor art 11 pct. 1 lit b si art 10 lit. b1 cod proc. pen., art 90 si 91 cod pen.

Situatia de fapt retinuta prin ordonanata consta in aceea ca invinuitul , in calitate de administrator la ……. Onesti la data de 10.03.2009 a emis o fila CEC în favoarea …… Bacau, fara acompleta date esentiale si fara a avea disponibil în contul existent în banca.

Fata de aceasta situatie s-a concluzionat ca sunt aplicabile prevederile art 10 lit. b1 cod proc. Pen., motiv pentru care actiunea penala nu poate fi pusa în miscare întrucât fapta nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni. Învinuitul a recunoscut si regreta fapta comisa, nu poseda antecedente penale si s-a apreciat ca aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ, constând în amenda, poate fi de natura sa contribuie la îndreptarea acestuia.

Examinand solutia organului de urmarire penala prin prisma celor doua ordonante mai sus enuntate, instanta constata ca acestea au fost date cu respectarea dispozitiilor legale iar situatia de fapt a fost corect retinuta pe baza probelor administrate.

Astfel, invinuitul ……., in calitate de administrator al …….. a emis fila cec seria RZBR1BB nr. 0006482 beneficiar fiind …….

Intimatul a sustinut in fata instantei faptul ca aceasta fila a fost predate cu titlu de garantie neavand toate rubricile completate. Aceste rubrici ar fi trebuit completate la data ramanerii scadente a facturi fiscale.

Acelasi lucru il sustine si martora ……, contabil la …… si care afirma ca aceasta fila cec a fost completata de un salariat al societatii beneficiare.

Intimatul a sustinut ca nu avea cunostinta de faptul ca fila cec a fost introdusa la plata, in caz contrar ar fi luat masuri pentru acoperirea acestui instrument de plata. Intimatul a invederat ca din cauza situatiei financiare precare nu avea disponibil in cont.

Din fisa de cazier judiciar rezulta ca intimatul nu are antecedente penale si in fata instantei a declarat ca va incerca tot posibilul pentru a achita debitul catre ……

Pe cale de consecinta, instanta apreciaza ca in cauza sunt aplicabile dispozitiile art 18 indice 1 cod pen. si art 10 lit. b indice 1 cod proc. pen, faptele invinuitului nu prezinta pericolul social la unei infractiuni. Astfel, instanta a avut in vedere criteriile prevazute de art 18 indice 1, respectiv gradul de pericol social concret al faptei, imprejurarile producerii acestora, suma inscrisa in fila cec, persoana invinuitului, aflat la prima abatere de natura penala, atitudinea procesuala a acestuia.

Petenta …… a formulat plangerea de fata in temeiul prevederilor art. 363 – “Banca Nationala a României si societatile bancare vor sesiza organele penale competente asupra tuturor situatiilor de încalcare a prevederilor legii asupra cecului depistate în cadrul activitatii lor si sanctionate în temeiul art. 84 si 85 ale acestei legi”.

Este adevarat ca legiuitorul a urmarit prin incriminarea faptelor prevazute de art 84 alin pct. 2 si 3 din legea 59/1934 ocrotirea relatiilor comerciale si a securitatii circuitului civil insa acelasi legiuitor a reglementat prin art 18 indice 1, 10 lit. b indice 1 cod proc. pen. posibilitatea pentru organele judiciare de a aplica sanctiunea amenzii administrative iar dispozitiile legale mentionate nu se exclud.

Fata de considerentele anterior mentionate, instanta in baza art 2781 alin 8 lit. a cod proc. pen. va respinge ca nefondata plangerea formulata de petenta ….., cu sediul in …….. impotriva ordonantei nr. 398/ P/2010 data de prim procurorul Parchetului de pe langa ….., respectiv ordonanta nr. 321/ II/2/2010 a prim procurorului Parchetului de pe langa ……..

Va mentine ordonantele nr. 398/ P/2010 data de prim procurorul Parchetului de pe langa ….., respectiv nr. 321/ II/2/2010 a prim procurorului Parchetului de pe langa ……….

In baza art 192 alin 2 cod proc. pen. va obliga petentul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, in suma de 100 lei.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

In baza art 2781 alin 8 lit. a cod proc. pen. respinge ca nefondata plangerea formulata de petenta ……, cu sediul in …….. impotriva ordonantei nr. 398/ P/2010 data de prim procurorul Parchetului de pe langa ……., respectiv ordonanta nr. 321/ II/2/2010 a prim procurorului Parchetului de pe langa ..

Mentine ordonantele nr. 398/ P/2010 data de prim procurorul Parchetului de pe langa ……, respectiv nr. 321/ II/2/2010 a prim procurorului Parchetului de pe langa ………

In baza art 192 alin 2 cod proc. pen. obliga petentul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, in suma de 100 lei.

Cu recurs in 10 zile de la comunicare pentru petent si de la pronuntare pentru intimat.

Pronuntata in sedinta publica, azi 24.08.2010.

Etichete: