Top

Revocare suspendare executare pedeapsa

Dosar nr. 3100/270/2010

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

– revocare suspendare executare pedeapsa –

Sentinta penala Nr. 87/2011

Sedinta publica de la 03 Februarie 2011

Completul compus din:

Presedinte – …..

Grefier – ……..

Ministerul public reprezentat de procuror – …

Pe rol judecarea cauzei penale având ca obiect revocare suspendare executare pedeapsa formulata de petentul …..

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta petentul …., intimatul ….. asistat de avocat din oficiu ……

Procedura este legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, care arata:

– cauza are ca obiect revocare suspendare executare pedeapsa;

– se afla la al optulea termen de judecata;

– stadiul procesual fond, dupa care,

Intimatul arata ca a achitat în total 1500 lei din debitul datorat petentului.

Nemaifiind alte cereri si probe de administrat instanta considera terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pe fondul cauzei.

Procurorul arata ca nu sunt întrunite dispozitiile art. 84 Cod penal. În raport cu probele administrate în dosar solicita respingerea cererii întrucât nu a fost dovedita reaua credinta a intimatului.

Petentul arata ca a stat internat 80 zile în spital, a facut cheltuieli medicale, iar suma achitata este mult prea mica. Solicita suspendarea conditionata a executarii pedepsei intimatului si aplicarea pedepsei închisorii.

Avocat …. arata ca intimatul nu a dovedit rea credinta. Faptul ca intimatul nu a achitat întreg debitul datorat se datoreaza faptului ca acesta a realizat doar venituri ocazionale. Atunci când a fost la munca la Braila a realizat venituri în suma de 500 lei cu care a achitat o parte din debitul datorat petentului. Intimatul va achita întreaga suma datorata petentului dar pe masura ce va mai realiza venituri. Cu onorariu din fondurile Ministerului de Justitie.

Cauza a ramas în pronuntare.

INSTANTA

– deliberând-

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti sub nr. 3100/270/2010, petentul …, domiciliat in ….. a solicitat revocarea suspendarii conditionate a executari pedepsei inchisorii de 1 an aplicata condamnatului ……. prin sentinta penala 148/2008 a Judecatoriei Onesti pentru neindeplinirea obligatiilor civile.

In motivare s-a aratat faptul ca desi intimatul a fost condamant in anul 2008 acesta nu si-a indeplinit obligatiile civile desi s-a incercat acest lucru si pe calea executarii silite.

A fost atasat spre consultare dosarul penal 3799/270/2007.

Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta penala 148/2008, definitiva prin neapelare la 26.02.2008 pronuntata de Judecatoria Onesti in dosar 3799/270/2007 …, fiul lui …. si ….., nascut la data de … in …, domiciliat in ……, CNP …, studii …, fara ocupatie, .., fara antecedente penale a fost condamnat la pedeapsa inchisorii de 1 an pentru savarsirea infractiunii de “ vatamare” corporala “ prev. de art 181 cod pen., parte vatamata ……

Instanta a dispus in acel dosar suspendarea executarii pedepsei pe un termen de incercare de 3 ani, iar in baza art 359 cod proc. pen i s-a atras atentia inculpatului asupra prevederilor art 83 cod pen.

Sub aspectul laturii civile, inculpatul a fost obligat la plata despagubirilor civile in suma de 1.479 lei si 2500 lei daune morale.

Prin actiunea de fata, petentul ……. a solicitat revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei intrucat intimatul nu si-a indeplinit obligatiile civile.

Potrivit dispozitiilor art 447 cod proc. pen. cu referire la art 84 cod pen., daca pana la expirarea termenului de incercare condamnatul nu si-a indeplinit obligatiile civile stabilite prin hotararea de condamnare, instanta revoca suspendarea conditionata a executarii pedepsei afara daca cel condamant dovedeste ca nu a avut putinta de a indeplini acele obligatii.

In cursul solutionarii dosarului de fata instanta a acordat nu mai putin de opt termene de judecata pentru ca intimatul sa achite obligatiile civile stabilite prin hotararea judecatoreasca.

Desi condamnat inca din anul 2008, intimatul nu a inteles sa achite nici macar o parte din acest debit decat odata cu introducerea actiunii de fata. Asa cum a invederat si petentul s-a incercat executarea silita a intimatului ( dosar executare silita nr. 60/E/2008-fl. 27 dosar) insa acesta nu detine nici un fel de bunuri sau venituri ( adresa nr.6819/2010- fl. 34 dosar).

Imprejurarea ca intimatul a achitat in cursul dosarului pendinte o parte din debit ( 1500 lei- suma de bani obtinuta in urma prestarii unei activitati remunerate) nu face decat sa dovedeasca ca acesta este de rea credinta, doar temerea ca va executa pedeapsa inchisorii in regim de detentie determinandu-l sa achite partial suma datorata.

Dealtfel, chiar in cursul procesului de fata persoana condamnata a mentionat ca nu a fost internat in spital, incarcerat, fiind apt de munca.

Din interpretarea prevederilor art 84 cod pen. revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei nu se poate dispune decat pana la expirarea termenului de incercare.

Asadar, expirarea termenului de incercare in 28.02.2011 nu va avea drept consecinta decat imposibilitatea petentului de a obtine diferenta de debit avand in vedere atitudinea intimatului, reaua credinta a acestuia.

In baza art 447 cod proc. pen. cu referire la art 84 cod pen.va admite cererea formulata de petent.

In baza art 447 cod proc. pen. cu referire la art 84 cod pen. va revoca suspendarea conditionata a executarii pedepsei inchisorii 1 an, aplicata prin sentinta penala nr. 148/2008 a Judecatoriei Onesti.

Inculpatul va executa pedeapsa inchisorii de 1 an.

In baza art. 71 Cod pen. va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevazute de art. 64 litera a teza a II a si litera b Cod penal.

In baza art 192 alin 3 cod proc. pen. cheltuielile judiciare vor ramane in sarcina statului.

In baza art 189 cod proc. pen. va dispune avansarea onorariului aparator din oficiu, av. ……, in suma de 100 lei din fondurile MJ catre BA Onesti.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

In baza art 447 cod proc. pen. cu referire la art 84 cod pen. admite cererea formulata de petentul …, domiciliat in ……..

In baza art 447 cod proc. pen. cu referire la art 84 cod pen. revoca suspendarea conditionata a executarii pedepsei inchisorii 1 an, aplicata prin sentinta penala nr. 148/2008 a Judecatoriei Onesti, definitiva prin neapelare la data de 26.02.2008, condamnatului ……, fiul lui …si …, nascut la data de ….. in ….., domiciliat in com. ……,CNP …. studii …, fara ocupatie, ….. fara antecedente penale.

Inculpatul executa pedeapsa inchisorii de 1 an.

In baza art. 71 Cod pen. aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevazute de art. 64 litera a teza a II a si litera b Cod penal.

In baza art 192 alin 3 cod proc. pen. cheltuielile judiciare raman in sarcina statului.

In baza art 189 cod proc. pen. dispune avansarea onorariului aparator din oficiu, av. ….., in suma de 100 lei din fondurile MJ catre BA Onesti.

Cu recurs in 10 zile de la pronuntare pentru ambele parti.

Pronuntata in sedinta publica, azi 3.02.2011.

Etichete: