Top

Cerere de intrerupere a executarii pedepsei

Sedinta publica din data de 10 martie 2009 Sentinta penala nr. 254 Sub numarul …. din …., s-a înregistrat pe rolul acestei instante cererea formulata de catre petentul condamnat …. în prezent detinut în …, prin care solicita întreruperea executarii pedepsei. În motivarea cererii, petentul a aratat ca are probleme familiale si i-a fost pus sechestru pe casa, pentru a putea fi scoasa la vânzare de catre banca. La termenul de judecata din …., prezent personal în fata instantei si asistat de avocat din oficiu, petentul a precizat ca îsi retrage cererea de întrerupere a executarii pedepsei. Fata de atitudinea procesuala a petentului, raportat si la dispozitiile art.453 alin.21 C.proc.pen. si la decizia nr.34/2006 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, pronuntata într-un recurs în interesul legii, potrivit careia instanta învestita cu solutionarea unei cereri de întrerupere a executarii pedepsei, în cazul retragerii acesteia, trebuie sa ia act de aceasta manifestare de vointa, instanta urmeaza sa procedeze în consecinta. Având în vedere aceste considerente, instanta urmeaza sa ia act de retragerea cererii de întrerupere a executarii pedepsei formulata de catre petentul-condamnat ….. În baza art.192 alin.2 C.proc.pen., va obliga petentul la plata sumei de 140 de lei, cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de … de lei reprezentând onorariu avocat oficiu se va vira din fondul M.J. catre BA … pentru avocat …..

Etichete: