Top

Reabilitare judecătorească; Neîndeplinirea condiţiilor de formă. Art. 135 şi art. 137 cod penal

Prin cererea formulata la data de 24.06.2009 si inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 1870/229/2009 petentul-condamnat I.A.C. a solicitat reabilitarea sa cu privire la condamnarile suferite.

In fapt, petentul a aratat ca prin Sentinta penala nr. 151/20.02.1991 a Judecatoriei Slobozia, a fost condamnat la pedeapsa inchisorii de 4 ani si 6 luni inchisoare iar urmare recursului promovat de Ministerul Public, Tribunalul Ialomita a inlaturat obligarea petentului de la plata despagubirilor civile la care a fost obligat initial prin sentinta Judecatoriei. Petentul a mai aratat ca prin sentinta penala nr. 494/02.10.1998 a Judecatoriei Calarasi, definitiva prin Decizia penala nr. 17/A/1999 a Tribunalului Calarasi, a fost condamnat la pedeapsa inchisorii de 5 ani. Iar ulterior, prin sentinta penala nr. 61/26.01.1999 a Judecatoriei Fetesti, definitiva prin decizia penala nr. 243/28.04.1999 a Tribunalului Ialomita, a fost condamnat la o pedeapsa de 4 ani si 2 luni inchisoare.

Petentul a mai aratat ca de la data executarii si pana in prezent nu a mai suferit nici o condamnare in intervalul de timp prevazut de art. 135 C.pen., perioada in care a avut o conduita buna si a avut asigurata existenta prin munca cinstita, muncind ca ziler pentru a-si intretine familia.

Prin Sentinta penala nr. 151/20.02.1991 pronuntata de Judecatoria Slobozia in dosarul penal nr. 2838/1990, definitiva prin Decizia penala nr. 295/28.06.1991 a Tribunalului Ialomita, petentul a fost condamnat la pedeapsa de 4 ani si 6 luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunilor prevazute de 197 al. 2 lit. b) C.pen. Prin aceeasi sentinta a fost obligat la plata sumei de 1500 lei (vechi) cheltuieli judiciare catre stat. Din fisa de cazier judiciar rezulta ca petentul a fost arestat la 19.05.1990 si eliberat conditionat la data de 25.12.1992, cu un rest de 704 zile.

Prin Sentinta penala nr. 494/02.10.1998 pronuntata de Judecatoria Calarasi in dosarul penal nr. 3817/1998, definitiva prin Decizia penala nr. 17A/14.01.1999 a Tribunalului Calarasi, petentul a fost condamnat la pedeapsa inchisorii de 5 ani pentru savarsirea infractiunii de furt calificat, in baza art. 26 C.pen. raportat la art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. a, g C.pen. De asemenea, a fost obligat la plata cheltuielilor judiciare catre stat in cuantum de 100.000 lei (vechi) prin sentinta civila si la 300.000 lei prin decizia penala. Prin aceeasi sentinta, s-a dispus obligarea petentului la plata despagubirilor in cuantum de 8.760.000 lei (vechi), in solidar cu alt inculpat, catre partea civila Citea Tudor.

Prin Sentinta penala nr. 61/26.01.1999 pronuntata de Judecatoria Fetesti in dosarul penal nr. 3351/1998, definitiva prin Decizia penala nr. 243/A/28.04.1999 a Tribunalului Calarasi, petentul a fost condamnat la pedeapsa inchisorii de 4 ani si 2 luni pentru savarsirea infractiunii de furt calificat, in baza art. 26 C.pen. raportat la art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. a, g C.pen. De asemenea, a fost obligat la plata cheltuielilor judiciare catre stat in cuantum de 500.000 lei (vechi) prin sentinta civila si la 400.080 lei (vechi) prin decizia penala. Prin aceeasi sentinta, s-a dispus obligarea petentului la plata mai multor despagubiri catre partile civile, in solidar cu alti inculpati.

Din fisa de cazier judiciar rezulta ca petentul a fost arestat la 30.06.1998 si eliberat conditionat la data de 06.11.2001, cu un rest de 600. Mai rezulta ca ulterior Sentintei penale nr. 61/26.01.1999 a Judecatoriei Fetesti petentul nu a mai suferit alte condamnari iar prin Sentinta penala nr. 1818/16.08.1999 a Judecatoriei Slobozia, definitiva prin neapelare, au fost contopite pedepsele aplicate prin Sentintele penale nr. 794/1998 si 61/1999, petentul avand de executat in final pedeapsa inchisorii de 5 ani.

In drept, potrivit art. 137 C.pen. ”Cererea de reabilitare judecatoreasca se admite daca cel condamnat intruneste urmatoarele conditii:

a) nu a suferit o noua condamnare in intervalul prevazut in art. 135;

b) isi are asigurata existenta prin munca sau prin alte mijloace oneste, precum si in cazul cand are varsta de a fi pensionat sau este incapabil de munca;

c) a avut o buna conduita;

d) a achitat in intregime cheltuielile de judecata si despagubirile civile la plata carora a fost obligat …”

Potrivit art. 135 al. 1 lit. a) C.pen. condamnatul poate fi reabilitat, la cerere, de instanta judecatoreasca, in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii mai mare de un an pana la 5 ani, dupa trecerea unui termen de 4 ani, la care se adauga jumatate din durata pedepsei pronuntate.

Prin urmare, instanta a apreciat ca, fata de pedeapsa inchisorii de 5 ani cu executare dispusa prin Sentinta penala nr. 494/02.10.1998 pronuntata de Judecatoria Calarasi, aceasta fiind pedeapsa cea mai grava dintre cele suferite de condamnat, este incident termenul de reabilitare de 4 ani prevazut de art. 135 al. 1 lit. a) C.pen., la care se adauga jumatate din pedeapsa aplicata, termen ce se calculeaza de la data executarii pedepsei de 5 ani inchisoare, sau considerarea ca executata a acestei pedepse.

Din fisa de cazier judiciar si din referatul Biroului de Executari penale al Judecatoriei Calarasi, rezulta ca petentul a inceput executarea la data de 30.06.1998 iar la data de 06.11.2001 a fost liberat conditionat (fisa de cazier judiciar), ramanand de executat 600 de zile, pedeapsa fiind considerata ca executata la data de 29.06.2003. Prin urmare, termenul de reabilitare de 6 ani si 6 luni se calculeaza incepand cu data de 30.06.2003 si urmeaza a se implini la data de 29.12.2009.

Intrucat cererea de reabilitare a fost formulata la data de 24.06.2009, inainte de implinirea termenului de reabilitare, instanta a constatat ca nu este indeplinita o conditie de forma dintre cele prevazute de art. 497 C.proc.pen., respectiv cea prevazuta de lit. a), cand cererea a fost introdusa inainte de termenul legal. Pentru aceste motive a respins cererea de reabilitare formulata de petent pentru neindeplinirea conditiilor de forma constand in introducerea cererii de reabilitare inainte de termenul legal.

Etichete: