Top

Art 278^1

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

.

Dosar nr. 336/270/2011 art. 2781 Cpp

SENTINTA PENALA NR. 163

Sedinta publica de la 03 martie 2011

Instanta constituita din:

PRESEDINTE – …..

Grefier – ….

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror ….

Pe rol solutionarea plângerii împotriva a rezolutiei nr. 1397/P/2010 din 28.09.2010 a Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti.

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta intimatul …., lipsa fiind petentul …. si intimatul …..

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza:

– cauza are ca obiect plângere împotriva rezolutiei de respingere a plângerii nr. 605/II/2010 din 28.10.2010, data de Prim procurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti si a rezolutiei de neîncepere a urmarii penale din 07.12.2010,

– cauza se afla la al treilea termen de judecata,

– pin serviciul registratura al instantei s-a depus de catre Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Bacau relatii referitoare la SC BIOSERV SRL, înscrisuri aflate la filele 24-28.

– stadiul procesual fond, dupa care,

Instanta identifica intimatul … cu CI seria ….. CNP ……care depune la dosar procura generala de reprezentare, în copie, aflata la fila 32.

Instanta constata ca intimatul … este tatal lui …. care este administrator al SC …….SRL.

Fata de aceasta situatie instanta solicita procurorului sa precizeze persoana care are calitate procesuala de intimat, in prezenta cauza.

Procurorul, având cuvântul arata ca persoana fata de care s-a dat solutie prin rezolutia procurorului are calitate procesuala in prezenta cauza, respectiv ….

Instanta constata ca în prezenta cauza are calitate procesuala ….. persoana fata de care s–a dispus neînceperea urmaririi penale prin rezolutia data în data de 07.12.2010, în dosarul nr. 1397/P/2010 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti.

Intimatul … având cuvântul arata ca în momentul în care SC …SRL si-a suspendat activitatea a dat in folosinta lui ….. terenurile pe care le are societatea pentru a le folosi din aprilie 2009. Societatea a facut acest lucru deoarece ….. a fost salariatul societatii , are un copil cu handicap si sotia bolnava. Nu mai are alte probe de formulat sau înscrisuri de depus.

Procurorul arata ca nu mai are alte cereri.

Nemaifiind alte cereri si probe de administrat instanta considera terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pe fondul cauzei.

Intimatul … având cuvântul arata ca a vrut doar sa faca un bine lui … si acesta a spus ca a vrut sa-i faca rau. Solicita respingerea plângerii si mentinerea rezolutiei procurorului de neîncepere a urmaririi penale.

Procurorul având cuvântul solicita respingerea plângerii nr. 605/II/2/2010 din 28.12.2010 si mentinerea rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale din 07.12.2010 data în dosarul nr. 1397/P/2010 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti

Dezbaterile în cauza de fata s-au desfasurat în conformitate cu dispozitiile art. 304 Cod pr. pen, în sensul ca au fost înregistrate cu ajutorul calculatorului pe suport magnetic si fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei civile de fata;

Prin plângerea înregistrata sub nr.3 36/270/2011 pe rolul Judecatoriei Onesti, petentul …. a solicitat desfiintarea rezolutiei nr. 1397/P/2010 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, în contradictoriu cu intimatii …., ……

În motivare s-a aratat ca solutia data de procuror priveste o alta persoana decât cea fata de care a facut plângerea, respectiv pe … si nu pe …. iar numitul … este transformat din faptuitor în martor.

Petentul a sustinut ca situatia de fapt retinuta prin rezolutie nu a avut în vedere faptul ca numitul .. ar fi arat cu tractorul suprafata de teren proprietatea sa si nu martorul ….

Prin plângerea de fata petentul a solicitat tragerea la raspundere penala si a martorului …. în masura în care acesta a recunoscut ca a distrus suprafata de teren.

Petentul a mentionat ca prin solutia data procurorul recunoaste dreptul sau

de proprietate dar nu si prerogativele acestui drept, respectiv posesia terenului.

În continuare se precizeaza faptul ca petentul nu a fost niciodata administrator la SC … contrar celor retinute prin rezolutie.

Prin plângerea formulata în fata instantei petentul a solicitat începerea urmaririi penale si fata de … fata de afirmatiile acestuia ca el ar fi arat suprafata de teren, proprietatea sa. Petentul a sustinut ca initial solicitase tragerea la raspundere penala a numitului . pentru fapta de a fi lucrat terenul sau.

Concluzionând petentul afirma ca actele materiale ale celor trei faptuitori sunt evidente, celelalte terenuri si constructii apartinând lui SC RO .. SA .si nu lui SC .. SRL .

A fost atasat spre consultare dosarul nr. 1397/P/2010 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti.

Analizând materialul probator existent în cauza, instanta retine urmatoarele:

In data de 3.06.2010, petentul .. formuleaz plângere penala împotriva numitilor …, …. sub aspectul savârsirii infractiunilor de “ tulburare de posesie” prevazut de art. 220 cod penal, “ distrugere” prevazut de art. 217 cod penal, “ amenintare” prevazut de art. 193 cod penal” înselaciune” prevazut de art. 215 cod penal.

Petentul a invocat faptul ca este proprietarul a doua suprafete de teren în baza unor contracte de vânzare cumparare însa a fost tulburat în exercitarea posesiei de catre …. care ar fi intrat cu tractorul pe pamântul sau si i-a distrus cultura si pomii. Toate aceste lucruri le-ar fi facut la comanda lui ……

Petentul a aratat ca numitul .. l-a amenintat ca “ ii rupe gâtul”.

Prin rezolutia nr. 1397/P/2010 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti s-a dispus neînceperea urmaririi penale fata de … sub aspectul savârsirii infractiunilor de “ tulburare de posesie prevazut de art. 220 cod penal, “distrugere” prevazut de art. 217 cod penal, “ amenintare” prevazut de art. 193 cod penal respectiv …. sub aspectul savârsirii infractiunilor “ tulburare de posesie prevazut de art. 220 cod penal “distrugere” prevazut de art. 217 cod penal, “ înselaciune” prevazut de art. 215 cod penal

Pe baza probelor administrate, parchetul a retinut ca petentul este proprietarul a doua suprafete de teren din punctual Bâtca” însa nu a avut niciodata posesia asupra lor.

In continuare s-a aratat ca reclamantul a detinut calitatea de administrator la SC …. SRL, în acea perioada a cumparat terenuri atât pentru societate cât si pentru el, în aceeasi zona. Asociatii si administratorii, ulterior, au cunoscut ca toate terenurile sunt proprietatea SC ….. SRL.

…., muncitor la acea societate, a lucrat terenurile ca si cum ar fi fost ale societati.

În ultimii ani terenurile au fost arate de catre martorul ….. Potrivit declaratiei acestuia, niciodata pe terenurile respective nu a existat cultura de lucerna, pomi. Dânsul cunostea ca terenurile apartin societatii si nu persoanei fizice ….. A executat aratura si în primavara anului 2010.

Dupa ce …. a adus la cunostinta lui .. si celorlalti asociati din SC …., ca este proprietarul celor doua terenuri, acestea au fost lasate la dispozitia proprietarului, dupa cum se observa si din procesul verbal de cercetare la fata locului, din plansa fotografica, nu s-au mai executat prasile la cultura de porumb.

Din declaratia martorului …. rezulta ca pe 30.05.2010 s-a deplasat cu reclamantul la terenuri. Au fost întâmpinati de .., care i-a amenintat ca daca vor patrunde pe teren li se va lua gâtul.

Este posibil ca acest lucru sa se fi întâmplat, dar …. îsi exercita atributiile de paznic si subiectiv necunoscând situatia ca reclamantul este proprietar pe acele terenuri, era îndreptatit sa procedeze în acel mod.

De fapt, amenintarea nu a fost de natura sa produca temere, ea fiind conditionata de patrunderea în zona unde se aflau terenurile si sediul SC … SRL.

…. nu cunostea nici faptul ca …. ar fi redevenit administrator al societatii, printr-o hotarâre judecatoreasca.

….. nu a instigat la comiterea unor fapte penale. Acesta nu a facut altceva decât sa-i spuna lui ….. ca poate munci în continuare terenurile pe care le-a detinut si în anii anteriori

Fata de situatia de fapt retinuta de reprezentantul Ministerului Public, instanta apreciaza ca aceasta este partial corecta.

Potrivit contractului de vânzare cumparare autentificat sub nr. 494/2000, numitul …. este proprietarul suprafetei de teren de 2107,27 mp din pct. “Bâtca” însa potrivit declaratiilor intimatilor acestia nu au avut cunostinta de faptul ca terenul este proprietatea acestuia.

În cauza a fost audiat numitul … si …, primul declarând ca numitul … l-ar fi angajat sa lucreze terenul litigios, iar …… a afirmat ca a dat terenul în folosinta numitului …

Aspectele învederate în cuprinsul rezolutiei, respectiv faptul ca petentul ar fi detinut calitatea de administrator la SC …, având ca asociat pe ….., perioada în care ar fi cumparat terenuri atât pentru el cât si pentru societate , nu sunt sustinute de probe.

Potrivit adresei nr. 839/2011 eliberata de Oficiul Registrul Comertului de pe lânga Tribunalul Bacau, societatea SC … SRL a avut ca administrator de la momentul înfiintarii si pâna în prezent pe numitul … Numitul … nu a avut nici macar calitatea de asociat al firmei respective.

Tot în aceeasi rezolutie se retine faptul ca intimatul …. nu ar fi cunoscut ca petentul a redevenit administratorul societatii prin hotarâre judecatoreasca însa nici aceasta afirmatie nu este sustinuta de dovezi ( lipseste hotarârea judecatoreasca).

Asa cum s-a retinut si în considerentele anterior mentionate, cercetarile penale au fost efectuate fata de ….. desi plângerea penala a fost formulata împotriva lui …, fiul acestuia.

Faptul ca fiul, în calitate de administrator al SC .. SRL da împuternicire ( procura generala autentificata ) lui …. nu îl transforma pe acesta din reprezentant în administrator. Pentru a deveni administrator este necesar modificarea statutului, actului constitutiv al societatii.

Drept urmare nici în evidentele Oficiului Registrului Comertului nu este înregistrat …. în calitate de administrator sau asociat al societatii ( potrivit adresei nr. 839/2011).

Dealtfel calitatea de administrator a lui ….. nu prezinta relevanta în cauza de fata întrucât plângerea penala ( fl. 2 dosar parchet) a fost formulata împotriva lui ….., în calitate de persoana fizica si în calitate de administrator.

În ceea ce priveste solicitarea petentului de a se începe urmarirea penala si fata de ….. pentru infractiunea de “ distrugere” prevazuta de art. 217 cod penal, instanta constata ca acest lucru nu este posibil atâta timp cât petentul nu a formulat plângere prealabila în termenul de 2 luni.

Fata de considerentele anterior mentionate, instanta apreciaza ca plângerea este fondata urmând ca în baza art. 278 1 alin 8 lit. b cod procedura penala sa o admita.

Va desfiinta rezolutia atacata si va dispune trimiterea cauzei la Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti în vederea stabilirii cadrului procesual.

In baza art. 192 alin 3 cod procedura penala cheltuielile judiciare avansate de stat vor ramâne în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

In baza art. 2781 alin 8 lit. b cod proc. pen. admite plângerea formulata de petentul … împotriva rezolutiei nr. 1397/P/2010 a Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti, intimati …., ….

Desfiinteaza rezolutia atacata si dispune trimiterea cauzei la Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti în vederea stabilirii cadrului procesual.

In baza art. 192 alin 3 cod procedura penala cheltuielile judiciare avansate de stat ramân în sarcina acestuia.

Definitiva.

Pronuntata în sedinta publica, azi 3.03.2011.

Etichete: