Top

Infractiuni la legea cecului

R O M A N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 7626/270/2010

Din 26.11.2010 infractiuni la legea cecului

SENTINTA PENALA NR. 200

Sedinta publica din data de 28.03..2011

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – ….

Grefier – …….

Ministerul Public reprezentat de procuror – ……

Astazi a fost pe rol judecarea cauzei penale pusa în miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatului … trimis în judecata pentru savârsirea infractiunii de emitere file CEC fara disponibil.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns avocat ….. pentru inculpat, avocat …. pentru partea vatamata, lipsa partile.

Procedura completa.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, avocat …… pentru partea vatamata depune conventia de cesiunea dreptului de creanta nr. 1 din 20.03.2008 si decizia nr. IX/24.10.2005 a Înaltei Cruti de Casatie si Justitie.

Instanta pune în discutie cererea formulata de aparatorul inculpatului la termenul din 28.02.2011 privind efectuarea unei expertize contabile.

Procurorul solicita respingerea cererii privind efectuarea unei expertize contabile.

Avocat ….. nu insista în efectuarea unei expertize contabile daca instanta va retine ca exista infractiune de pericol si nu infractiune de prejudiciu.

Instanta pune în discutie reprezentantului Ministerului Public daca întelege sa extinda actiunea penala si asupra altor fapte.

Procurorul arata ca nu întelege sa extinda actiunea penala si asupra altor fapte.

Instanta, fata de obiectul cauzei, respinge cererea privind efectuarea unei expertize contabile si nefiind cereri noi de formulat instanta declara terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pe fond.

Procurorul, având cuvântul, expune situatia de fapt, arata ca fapta este dovedita si solicita condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei, obligarea inculpatului la cheltuieli judiciare.

Avocat …… pentru partea vatamata arata ca în momentul în care inculpatul a eliberat fila cec nu avea bani în cont si solicita condamnarea acestuia.

Avocat ….. pentru inculpat arata ca inculpatul nu a completat fila cec cu data, doar a semnat si a stampilat. De asemenea exista dovezi ca societatea partii vatamate a fost notificata pentru a nu introduce fila cec întrucât sumele nu existau în cont. Inculpatul nu a fost de rea credinta, iar acesta a achitat ulterior partial sumele. Solicita achitarea inculpatului în baza art. 11 pc. 2 lit. a Cod pen. combinat cu art. 10 lit. b Cod penal si aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ.

Avocat …… pentru partea vatamata, având cuvântul în replica, solicita sa se tina cont de declaratiile date de inculpat la urmarirea penala ca fiind niste înscrisuri, niste acte declarative. Faptul ca societatea partii vatamate ar fi fost notificata nu este adevarat, nu s-a primit nici o notificare. Pe latura civila lasa la apreciere, prejudiciul este cert, nu a fost contestat.

Avocat …. pentru inculpat arata ca toate dovezile se afla în dosarul I.P.J …..I, iar în ce priveste prejudiciu arata ca obiectul cauzei este o infractiune de pericol, iar la dosarul cauzei nu se afla facturile în original.

Dezbaterile în cauza de fata s-au desfasurat în conformitate cu dispozitiile art. 304 Cod pr. pen, în sensul ca au fost înregistrate cu ajutorul calculatorului pe suport magnetic si fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei penale de fata,

Constata ca prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti înregistrat la aceasta instanta sub nr. 7626/26.11.2010, s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatului ….., pentru comiterea infractiunii la Legea cecului prev. de art. 84 al. 1 pct. 2, 3 din Legea nr. 59/1934, constând în aceea ca, în calitate de administrator la SC „…..” SRL …., în luna aprilie 2008, a emis fila CEC BA 3130 0 2546155, însuma de 5.000.000 lei în beneficiul SC „…..” SRL .., mentionând în fals la data emiterii 21.05.2008, fara a exista disponibil în contul bancar al societatii, fila CEC fiind refuzata la plata de Banca Transilvania.

Prin rechizitoriu s-a dispus disjungerea cauzei pentru infractiunea de evaziune fiscala prev. de art. 9 al.1 lit. b din Legea nr. 251/2005 privind pe învinuitul …… si faptuitoarea ……..

În cauza s-a administrat proba cu înscrisuri: plângeri penale formulate de SC “….C” SRL (f. 32, vol. II, f. 13-16, vol. VI d.u.p.), fila CEC BC 313 0 254155 în original (f. 172, vol. II d.u.p.), refuz plata fila CEC de catre Banca Transilvania (f. 23, vol. VII d.u.p.), contract de vânzare cumparare nr. 191/01.11.2007 (f. 20, vol. VII d.u.p.), declaratiile lui …. – administrator SC “……” SRL (f. 40, vol. I, f. 81, vol. II d.u.p.), declaratia învinuitului …… data în fata notarului public (f. 21-24, vol. I d.u.p.) în care descrie cum s-a derulat afacerea si recunoaste ca a emis fila CEC în alb, doar semnata si stampilata, fara a exista disponibil în cont.

Din analiza probatoriului administrat, instanta retine urmatoarea situatie de fapt :

….. a fost administrator la SC “….” SRL si SC “….” SRL, ambele cu sedii sociale în .. jud. Bacau. În prezent societatile sunt în faliment, având desemnati lichidatori judiciari conform adresei Registrului Comertului nr. 2936/21.08.2009.

În ceea ce priveste relatia comerciala desfasurata de inculpatul ….. cu SC “….” SRL …., acesta a avut la baza contractul nr. 191/01.11.2097, încheiat pentru o perioada de 36 de luni, obiectul acestuia fiind livrarea de produs petrolier la solicitarea cumparatorului, plata efectuându-se cu fila CEC sau BO, scadente la termen între 30 si 180 zile.

Pâna în luna aprilie 2008, …. plateste regulat contravaloarea produselor achizitionate si emite pentru o datorie acumulata, de cca 6.500.000 lei, o fila CEC, pe care înscrie ca data de emitere, data falsa – 21.05.2008, conform întelegerii contractuale. Totodata SC “…..” SRL ……, livreaza produse în continuare, ultima factura emisa fiind la 12.05.2008, sumele acestora fiind între 100.000 si 160.000 lei fiecare (contract si factura se regasesc în volumul 6 – dosar 74/P/2008).

La data introducerii spre decontare, fila CEC a fost refuzata pe motivul lipsei totale de disponibil la data de 27.05.2008.

Fiind audiat numitul ….., administrator al SC “…. “SRL …., declara ca a primit fila CEC de la ….., în luna aprilie 2008 si avea înscrisa ca data de emitere 21.05.2008, inculpatul precizându-i faptul ca la acea data va avea disponibil în cont.

De remarcat în aceste conditii este faptul ca în dispozitiile art. 1 din Legea nr. 59/1934 se mentioneaza faptul ca printre elementele obligatorii ale unei file CEC se regaseste si data emiterii. Art. 2 al aceluiasi act normativ prevede – “titlul caruia îi lipseste una din conditiile aratate în art. precedent nu va fi socotit CEC”. Totodata acelasi act normativ prevedere la art. 84 al. 1 pc. 3 faptul ca emiterea unui CEC cu data falsa constituie infractiune

Inculpatul nu a fost audiat desi a fost legal citat. La urmarirea penala a depus o declaratie extrajudiciara, notariala prin care arata ca a emis fila cec în alb, doar stampilata si semnata, fara a exista disponibil în cont.

Pe parcursul judecatii a fost reprezentat de aparator ales.

În drept, fapta inculpatului întruneste elementele constitutive ale infractiunii la Legea cecului prev. de art. 84 al. 1 pct. 2, 3 din Legea nr. 59/1934 comisa cu forma de vinovatie a intentiei.

Retinând vinovatia, se va dispune în baza acestui text de lege, condamnarea la pedeapsa închisorii.

Este adevarat ca legea prevede ca regim sanctionator cumulativ amenda si închisoarea, însa amenda prevazuta în Legea nr. 59/1934 nu este amenda penala a carei reglementare o regasim în Codul penal actual. Este vorba în legea nr. 59/1934 de amenda corectionala si reflecta sistemul sanctionator existent în 1934 .În materie de drept penal exista amenda corectionala, iar aceasta a fost abrogata prin Decretul nr. 544/1954 art. III.

În urma acestui decret infractiunea prev si ped. de art. 84 pct. 1 are un regim sanctionator unic pedeapsa aplicabila fiind închisoarea de la 6 luni la 1 an nemaiexistând un sistem sanctionator cumulativ si nici vorba de unul alternativ.

La dozarea pedepsei conform dispozitiilor art. 72 Cod penal, se vor avea în vedere criteriile generale de individualizare, respectiv atât gradul de pericol social concret al faptei, infractiune de pericol cât si persoana inculpatului.

Este tânar si cunoscut cu antecedente penale si anterior a mai fost cercetat pentru comiterea unor fapte similare.

Astfel, prin sentinta penala nr. 1048/2006 a Judecatoriei Moinesti ramasa definitiva la data de 14.06.2006 a fost condamnat la pedeapsa amenzii de 1000 lei pentru comiterea infractiunilor prev. de art. 84 al. 1 pct. 2 din Legea nr. 59/1934.

Totodata, prin sentinta penala nr. 882/17.10.2007 a Judecatoriei Onesti ramasa definitiva prin decizia penala nr. 277/17.04.2008 a Curtii de Apel Bacau, în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a Cod pr. pen. rap. la art. 10 lit. b/1 Cod pr. pen. si art. 18/1 C.p.a fost achitat inculpatul pentru savârsirea infractiunilor prev. de art. 84 al. 1 pct.2 din Legea nr. 59/1934 cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal deoarece nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni si în temeiul art. 18/1 al. 3 Cod penal coroborat cu art. 91 lit. c Cod penal i s-a aplicat sanctiunea de 1000 lei amenda administrativa.

S-a retinut în sarcina acestuia ca în lunile sept. – oct. 2006 a emis mai multe file cec fara a avea la tras disponibil suficient, precum si cu data fala sau carora le lipseste unul din elementele esentiale.

Cum fapta dedusa judecatii a fost comisa dupa ramânerea definitiva a sentinta penala nr. 882, raportat si la împrejurarile concrete în care a fost comisa, prin acelasi mod de operare în derularea afacerilor comerciale, respectiv emiterea de file cec în conditiile mai sus aratate, se retine o persistenta a inculpatului în comiterea acestei infractiuni, manifestând rea credinta în raporturile cu partenerii de afaceri.

Pe cale de consecinta, se va respinge apararea în sensul ca fapta nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni.

În baza art. 71 Cod penal, i se va aplica si pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevazute de art. 64 lit. a teza a II – a si litera b Cod penal.

În raport de cuantumul pedepsei ce i se va aplica de lipsa antecedentelor penale si persoana inculpatului, instanta apreciaza ca scopul acesteia poate fi atins si fara executare.

În consecinta, în baza art. 81 Cod penal, se va dispune suspendarea conditionata pe durata termenului de încercare.

În temeiul art. 71 al. 5 Cod penal, pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei se va suspenda si executarea pedepselor accesorii.

În baza art. 359 Cod procedura penala i se va atrage atentia asupra dispozitiilor art. 83 Cod penal privind revocarea suspendarii .

Sub aspectul laturii civile este de precizat ca SC “……” SRL …. a fost radiata din evidentele Oficiului Registrului Comertului potrivit sentinta civila nr. 398/F21.09.2010 a Tribunalului Vaslui.

Administratorul acesteia s-a constituit parte civila cu suma de 5 milioane lei reprezentând contravaloarea marfii livrate si neachitate.

Instanta a retinut ca infractiunea are si un subiect pasiv, respectiv creditorul parte vatamata si prin încheierea din data de 28.02.2011 a dispus introducerea în cauza a numitului …….. în calitate de parte vatamata.

Referitor la cererea acestuia cu privire la despagubirile civile, se retine ca nu este admisibila din urmatoarele considerente:

Emiterea cecului fara a avea la tras disponibilul suficient, emiterea cecului cu data falsa, emiterea cecului caruia îi lipseste un element esential sau care este emis chiar în favoarea tragatorului , sunt infractiuni de pericol care, fara a produce prejudicii materiale, aduc atingere relatiilor sociale referitoare la operatiunile cu cecuri privitoare la asigurarea credibilitatii acestor instrumente de plata, cu rol deosebit în relatiile comerciale.

Infractiunile de pericol nu sunt cauzatoare de prejudicii prin ele însele si, ca atare, instanta investita cu judecarea actiunii penale nu este competenta sa solutioneze si actiunea civila alaturata celei penale. De altfel, prejudiciul cauzat creditorului-parte vatamata este determinat de neexecutarea obligatiei asumate de catre debitorul-inculpat prin contractul comercial încheiat, iar nu de emiterea ulterioara a cecului cu încalcarea legii penale si prin urmare, creditorul are la dispozitie actiunea civila separata, izvorâta din contract. În plus, cecul are valoare de titlu executoriu, ceea ce înseamna ca, chiar si în cazul în care acesta a fost emis cu nerespectarea conditiilor cerute de lege, el constituind titlu executoriu, ceea ce face inutila obtinerea unei hotarâri judecatoresti pentru acoperirea prejudiciului.

Fata de aceste considerente, alaturarea actiunii civile celei penale ar duce la crearea a doua titluri executorii (hotarârea penala care solutioneaza actiunea civila si cecul însusi), ceea ce este inadmisibil.

În consecinta, cererea va respinsa .

În acest sens, s-a pronuntat si Înalta Curte de Casatie si Justitie prin decizia în interesul legii nr. 43/2009.

Se va constata ca inculpatul a avut aparator ales iar în baza art. 191 al. 1 Cod pr. pen. va fi obligat la cheltuieli judiciare catre stat.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

În baza art. 84 al. 1 pct. 2, 3 din Legea nr. 59/1934 pentru comiterea infractiunii la legea cecului, condamna pe inculpatul …., fiul lui ….si .., nascut la data de …. în ……, domiciliat în ….. judetul Bacau, casatorit, administrator, CNP-…….. la o pedeapsa de 6 (luni) închisoare.

În baza art. 71 Cod penal aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevazute de art. 64 litera a teza a II-a si lit. b Cod penal.

În baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepselor pe durata termenului de încercare de 2 ani si 6 luni .

În baza art. 359 Cod procedura penala atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 Cod pen. privind revocarea suspendarii.

În baza art. 71 al. 5 Cod penal pe durata suspendarii executarii pedepsei, suspenda si executarea pedepselor principale.

Respinge cererea partii civile …….. cu privire la despagubirile civile.

Constata ca inculpatul a avut aparator ales.

În baza art. 191 al. 1 Cod pr. pen. obliga inculpatul la 350 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 28.03.2011.

Etichete: