Top

Plangere solutie procuror

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 979//270/2011

Înreg.18.02.2011 pl.sol.proc.

SENTINTA PENALA NR.247

Sedinta publica din data de 13.04.2011

Completul de judecata format din:

Presedinte – ….

Grefier- …

Ministerul Public – reprezentat de procuror …

Pe rol fiind judecarea pronuntarii în cauza penala având ca obiect plângere la solutia procurorului formulata de petenta …… .

Dezbaterile în fond au avut loc în data de 7.04.2011, fiind consemnate prin încheierea de amânare a pronuntarii de la acea data, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cererii de fata, constata ca:

La data de 18.02.2011 a fost înregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti la nr. 979/270/2011 plângerea formulata de catre petenta …. , împotriva rezolutiei de respingere a plângerii nr. 25/II/2/2010 si împotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale din dosarul nr. 2587/P/2009 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti în contradictoriu cu intimatele …… si …..

În motivarea plângerii ,petenta a aratat ca este nemultumita de solutia procurorului, considerând-o nelegala si netemeinica deoarece rezolutia procurorului a fost motivata într-un mod extrem de lapidar , neavându-se în vedere si neanalizându-se într-un mod temeinic obiectiunile formulate . De asemenea, a solicitat admiterea plângerii , desfiintarea celor doua rezolutii si trimiterea dosarului la parchet în vederea începerii urmaririi penale, cu completarea probelor necesare aplicarii corecte si integrale a legii.

Instanta a dispus, din oficiu, atasarea spre consultare a dosarului nr. 2587/P/2009 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti.

Pe baza actelor premergatoare începerii urmaririi penale , instanta retine urmatoarele:

La data de 29.04.2009,….. din Onesti, solicita printr-o plângere adresata Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti efectuarea de cercetari fata de …. si … , pentru comiterea infractiunilor de înselaciune, fals material în înscrisuri oficiale si uz de fals, fapte prev. de art.215 al.1 si 3, 288 al.1 si art.291 Cod penal , cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal, constând în aceea ca, l-au indus în eroare pe tatal petentei- .., profitând de starea de tulburare provocata de boala si l-au determinat sa înstraineze garsoniera proprietate situata în Onesti, str.G.Bacovia bl.3A, ap.49, înscriindu-se în fals,cu privire la semnatura acestuia de la rubrica „vânzator” de pe contractul de vânzare-cumparare nr.1279 din 21.06.2005, autentificat la Biroul Notarului Public „ Olaru Aurelian Romeo „ din Onesti ( fl.56-59 dos,urm.pen.)

Din probele administrate în cauza rezulta ca în anul 1995 a intervenit divortul dintre … si sotia acestuia – …, iar fiica rezultata din casatorie ……, a fost încredintata spre crestere si educare mamei, împreuna cu care si-a stabilit resedinta în Italia.

Dupa divort, începând cu anul 1999, …. a avut o stare de sanatate precara , generata de consumul de alcool si o viata dezechilibrata, fiind internat în mai multe rânduri în sectiile Psihiatrie, Interne si Ortopedie din cadrul Spitalului mun.Onesti .

S-a constatat ca …. îsi asigura existenta dintr-o pensie de handicap locomotor gradul II( amputatie gamba stânga în urma unui accident de tren cu scop de suicid), din sumele obtinute din cersetorie si din ajutorul material acordat de sora sa ….

În perioada 13.06.2005- 21.06.2005, Popa Gheorghe a fost internat în Sectia Boli Interne din cadrul Spitalului Onesti cu diagnosticul „ pleurezie dreapta si anemie severa”, constatându-se în urma examenului clinic general, ca la internare avea o stare generala grava, dar stare de constienta buna ( fl.78-83 dos.urm.pen.).

La data de 21.06.2005, ora 11.00,a fost externat,însa datorita instalarii unei stari febrile, generata de extragerea lichidului pleural, s-a impus transferarea acestuia la Spitalul TBC Bacau , sens în care, în jurul orei 13.15, doctorul… a solicitat Serviciului de Ambulanta Bacau ca pacientul sa fie transferat în cadrul unitatii sus-mentionate.( FO nr.12299/2005- fl.79).

Dupa ora externarii, ….. împreuna cu sora sa ….. si nepoata sa ….., s-au deplasat la Notarul public Olaru Aurelian Romeo din Onesti, unde au autentificat contractul de vânzare-cumparare nr.1279/21.06.2005, prin care, …… a înstrainat nepoatei sale-…., garsoniera proprietate din ……, cu rezerva dreptului de abitatie pe tot restul vietii.

Pretul vânzarii a fost de 5600 euro,pe care vânzatorul l-a primit la data semnarii si autentificarii contractului , pe care l-au citit si semnat, fiind de acord cu continutul sau ce reprezinta vointa partilor neviciata.( fl.65 dos,.urm.pen.).

Verificând toate aspectele aratate mai sus , instanta constata ca plângerea petentei nu este întemeiata din mai multe considerente.

Având în vedere probatoriul administrat în faza actelor premergatoare procurorul a dispus neînceperea urmaririi penale fata de numitele …. si …. pentru comiterea infractiunilor prev. si ped. de art. 215 al. 1, 3, art. 288 alin. 1 si art. 291 Cod Penal, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod Penal apreciind ca actiunea penala nu poate fi pusa în miscare deoarece faptele reclamate nu se confirma . S-a considerat astfel ca sunt aplicabile dispozitiile prev. de art. 10 lit. a din Cod procedura penala , întrucât sesizarea nu se confirma ,solutia dispusa fiind conform materialului probator .

Din economia dispoz. art.228 Cod procedura penala, cu referire la art. 200 din acelasi cod, rezulta finalitatea actelor premergatoare, constând în obtinerea datelor necesare începerii urmaririi penale. Aceste date privesc existenta faptei, împrejurarea ca fapta a fost savârsita de catre faptuitor si ca acesta raspunde penal.

Prin acelasi text, legiuitorul a avut în vedere si situatia în care actele premergatoare efectuate releva inutilitatea începerii urmaririi penale.

Convingerea formata în temeiul actelor premergatoare obliga procurorul, dupa caz, la o solutie procesuala de începere sau de neîncepere a acesteia.

În speta, petenta ….a formulat plângere împotriva faptuitorului …. pentru comiterea infractiunilor prev. si ped. de ….. si ….. pentru comiterea infractiunilor prev. si ped. de art. 215 al. 1, 3, art. 288 alin. 1 si art. 291 Cod Penal, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod Penal.

Procurorul a retinut în mod corect ca nu se confirma faptele sesizate de catre petent în ceea ce priveste infractiunile reclamate.

Astfel, având în vedere ca din materialul probator administrat în faza actelor premergatoare nu rezulta ca intimatele .. si …. au comis infractiunile reclamate ,procurorul a procedat în mod legal dispunând neînceperea urmaririi penale fata de acestea , în baza art. 228 alin. 6 si art.10 lit. a Cod Proced. Penala.

În mod corect, s-a retinut de catre procuror ca din materialul probator administrat în cauza nu a rezultat comiterea vreuneia din infractiunile reclamate , în cauza nefiind vorba de inducerea în eroare a vreunei persoane în scopul de a obtine pentru sine sau pentru altul un folos material injust . De asemenea, în ceea ce priveste comiterea celorlalte infractiuni reclamate, instanta apreciaza ca procurorul a apreciat în mod corect ca nu sunt întrunite elementele constitutive ale acestor infractiuni .

Prin urmare, fata de considerentele aratate mai sus, instanta va respinge plângerea formulata de catre petenta si va mentine solutiile dispuse prin rezolutia de respingere a plângerii nr. 25/II/2/2010 si prin rezolutia de neîncepere a urmaririi penale din dosarul nr. 2587/P/2009 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti , ca legale si temeinice.

Ca urmare a respingerii plângerii, fiind în culpa procesuala ,petenta va fi obligata la cheltuieli judiciare avansate de stat si la cheltuieli judiciare catre intimate .

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

În temeiul art. 278 indice 1 alin.8 litera a Cod procedura penala respinge plângerea formulata de catre petenta … , domiciliata în … si cu domiciliul ales la ……., cu sediul în ….. , împotriva rezolutiei de respingere a plângerii nr. 25/II/2/2010 si împotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale din dosarul nr. 2587/P/2009 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti în contradictoriu cu intimatele ….. si ……. , ca nefondata.

Mentine solutia dispusa prin rezolutia de neîncepere a urmaririi penale din dosarul nr. 2587/P/2009 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti ,ca legala si temeinica.

În baza art. 192 alin. 2 Cod procedura penala obliga petenta la plata sumei de 40 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

Obliga petenta la plata catre intimate a sumei de 500 lei , reprezentând onorariu de avocat.

Definitiva

Pronuntata în sedinta publica, azi 13.04.2011.

Etichete: