Top

Liberare provizorie pe cautiune. Recurs. Nerespectarea procedurii prev. de art. 1608 – 1688 a cod procedura penala.

Liberare provizorie pe cautiune. Recurs. Nerespectarea procedurii prev. de art. 1608 – 1688 a cod procedura penala.

Examinând actele si lucrarile dosarului, curtea constata ca tribunalul, prin încheierea nr. 190/7.09.2005 pronuntata în dosarul penal nr. 1773 din 2005, în baza art. 1601 Cod procedura penala raportat la art. 1608 Cod procedura penala si art. 1608 alin. ultim Cod procedura penala, a respins, ca nefondata, cererea de liberare provizorie pe cautiune formulata de inculpatul T.B.E.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, tribunalul a retinut urmatoarele:

Inculpatul T.B.E. prin mama sa T.E., a formulat cerere de liberare provizorie pe cautiune, invocând prevederile art. 1601 si art. 1606 Cod procedura penala. S-a sustinut ca inculpatul care este cercetat pentru comiterea infractiunii prev. de art. 27 alin. 1 si art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 îndeplineste conditiile prev. de art. 1602 alin. 1 si 2 Cod procedura penala.

Din actele si lucrarile dosarului, tribunalul a retinut ca inculpatul este cercetat în stare de arest preventiv, masura luata pe o perioada de 29 zile prin încheierea nr. 177/27.08.2005 a tribunalului, cu începere de la 27.08.2005 pâna la 24.09.2005, pentru comiterea infractiunii prev. de art. 27 alin. 1 si art. 25 alin. 2 din Legea nr. 365/2002.

Tribunalul a concluzionat, de asemenea, ca inculpatul are vocatie de a beneficia de liberare provizorie pe cautiune, dar cererea este neîntemeiata.

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs inculpatul T.B.E., criticând-o în principal pentru nelegalitate si în subsidiar pentru netemeinicie.

În motivarea cererii de recurs, se sustine nelegalitatea hotarârii atacate, întrucât instanta, dupa ce a constatat ca cererea cuprinde toate mentiunile impuse de lege, trebuia sa fixeze cuantumul cautiunii si abia dupa aceea sa solutioneze cererea pe fond.

Pentru aceste motive, se solicita casarea încheierii si trimiterea dosarului la prima instanta pentru rejudecarea cererii cu respectarea prevederilor legale.

Pe fond, recurentul sustine ca încheierea recurata este netemeinica, deoarece sunt îndeplinite toate conditiile pentru punerea sa în libertate provizorie.

Astfel, se solicita admiterea recursului, casarea încheierii si rejudecându-se cererea pe fond, sa se admita, sa se dispuna punerea sa în libertate, chiar cu instituirea unor obligatii pe care trebuie sa le respecte inculpatul.

Verificând încheierea recurata, actele si lucrarile dosarului, prin prisma motivelor de recurs care vizeaza nelegalitatea, curtea constata ca recursul este întemeiat.

Inculpatul T.B.E. a investit tribunalul cu solutionarea unei cereri de liberare provizorie pe cautiune.

Tribunalul în solutionarea acestei cereri a constatat ca inculpatul „are vocatie” de a beneficia de liberare provizorie pe cautiune, dar aceasta cerere nu este întemeiata, având în vedere natura si gravitatea faptei pentru care este cercetat si împrejurarile concrete în care a fost comisa.

Institutia liberarii provizorii pe cautiune este reglementata în Codul de procedura penala la art. 1604 – art. 1608a .

Articolul 1608 – 1688a Cod procedura penala reglementeaza procedura de solutionare a unei astfel de cereri.

Astfel, acest text de lege stabileste ca instanta examineaza cererea si daca sunt îndeplinite conditiile impuse de lege, procedeaza la admiterea în principiu si la stabilirea cuantumului cautiunii.

Dupa plata cautiunii se analizeaza temeinicia cererii.

Daca cererea este neîntemeiata, se respinge si potrivit art. 1605 alin. 4 lit. „f” Cod procedura penala, cautiunea se restituie.

În speta, tribunalul a trecut peste una din fazele esentiale ale procedurii de solutionare a cererii de liberare provizorie pe cautiune formulata de inculpatul T.B.E.

Desi a admis cererea în princpiu, afirmând ca inculpatul T.B.E. „are vocatie de a beneficia de liberare provizorie pe cautiune”, înainte de a analiza cererea sub aspectul temeiniciei, nu a stabilit cuantumul cautiunii si nu l-a obligat pe inculpat sa o achite.

În contextul celor mai sus prezentate, curtea constata ca în cauza opereaza motivul de casare prev. de art. 3859 punct 171 Cod procedura penala.

În consecinta, urmeaza a se admite recursul, a se casa hotarârea recurata si a se trimite cauza primei instante pentru rejudecare, cu respectarea prevederilor mai sus mentionate.

Cu ocazia rejudecarii cauzei, se vor analiza si celelalte motive de netemeinicie invocate în motivele de recurs.

Decizia penala nr.528 din 9 septembrie

Etichete: