Top

Întreruperea executarii pedepsei. Nerespectarea obligatiilor stabilite de instanta (art. 453 ind 1 CPP).Consecinte.

În cazul în care un condamnat a beneficiat de întreruperea executarii pedepsei pentru motive familiale si în perioada cât timp s-a aflat în libertate nu a respectat cu rea-credinta obligatiile stabilite de instanta ( art. 453 ind 1 Cod procedura penala) într-o asemenea ipoteza , instanta revoca masura si dispune punerea în executare a pedepsei privative de libertate.

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr. 4947/312/02008 la data de 05.09.2008 Ministerul Internelor si reformei Administrative – I.P.J. Ialomita Politia mun. Urziceni a solicitat instantei revocarea masurii de întrerupere a pedepsei privative de libertate dispusa prin sentinta penala nr. 1281/04.07.2008 de catre Judecatoria Slobozia .

In motivarea cererii se arata în urma activitatii de supraveghere a condamnatului exercitata s-a constatat ca numitul X cu rea-credinta a încalcat obligatiile stabilite prin sentinta penala nr. 1281/04.07.2008 ce conduce la revocarea masurii dispuse.

In drept cererea s-a întemeiat pe dispozitiile art. 454 alin 1 si 2 Cod procedura penala, art. 453 alin 1 Cod procedura penala.

Prin sentinta penala nr. 1765 din 24.10.2008 instanta a admis sesizarea Admite sesizarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative – I.P.J. Ialomita, Politia municipiului Urziceni, Biroul de Politie Rurala, a revocat întreruperea executarii pedepsei a condamnatului X întrerupere dispusa prin sentinta penala nr. 1281/04.07.2008 pronuntata de Judecatoria Slobozia in dosarul penal nr. 3192/312/2008 si a dispus punerea in executare a pedepsei privative de libertate de 4 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 196/18.06.2007 a Judecatoriei Urziceni si baza careia a fost emis mandatul de executare nr. 337/03.07.2007 al Judecatoriei Urziceni.

Pentru a pronunta aceasta solutie instanta a retinut ca prin sentinta penala nr. 1821/04.07.2008 ramasa definitiva prin neapelare la data de 22.07.2008 Judecatoria Slobozia a dispus admiterea cererii de întrerupere a executarii pedepsei formulata de petentul condamnat X si a dispus întreruperea executarii pedepsei pe o perioada de 3 luni, stabilind totodata, în sarcina condamnatului X o serie de obligatii prevazute de art. 453 ind. 1 Cod procedura penala.

Condamnatul a încalcat cu rea-credinta obligatiile indicate prin sentinta penala nr. 1281/2008 prin aceea ca: nu s-a prezentat periodic, conform graficului de supraveghere la sediul Postului de Politie Movilita, a parasit în mod regulat localitatea sub diferite pretexte, fara a aduce la cunostinta acest lucru, organelor de politie desemnate cu supraveghere sa, în data de 01.09.2008, cu ocazia unei activitati specifice desfasurate de lucratorii din cadrul Biroului de Politie Rurala Urziceni si agentii P.P. Movilita, a fost depistat având in mâini o arma alba , respectiv un cutit.

Potrivit art. 454 alin 1 si 2 Cod procedura penala în cazul în care condamnatul încalca cu rea-credinta obligatiile, instanta de judecata revoca masura si dispune punerea în executare a pedepsei privative de libertate .

Analizând dovezile prezentate de organul sesizator respectiv adresa nr. 359128/A/24.07.2008, procese verbale ( fila 7 -8, 12) , declaratie (fila 8-9), plansele fotografice ( fila 9-11) si tabelul nominal cu prezentarile lui Ionita Ilie, la sediul postului de politie Movilita , instanta constata ca condamnatul X nu a respectat dispozitiile legale prev. de art. 453 alin 1 Cod procedura penala si cele dispuse de instanta prin sentinta penala nr. 1281/2008 respectiv ca nu s-a prezenta periodic conform graficului de supraveghere întocmit si însusit de acesta prin semnatura la data de 14.08.2008 ( fila 13) la termenele din 28.08., 24.08., 26.08., 30.08., si respectiv la 01.09.2008 .Mai mult, acesta a parasit în mod regulat localitatea fara a aduce la cunostinta organelor de politie desemnate cu supravegherea sa aceasta situatie, desi avea obligatia stabilita prin lege si prin hotarâre judecatoreasca (a se vedea procese verbale întocmite) .

În data de 01.09.2008 Organele de Politie l-au depistat având în mâini o arma alba (un cutit) fapt ce contravine acelorasi masuri obligatorii prevazute de lege si de hotarârea judecatoreasca.

Ca urmare, instanta constata ca sesizarea organului de politie desemnat cu supravegherea condamnatului pe perioada de întrerupere a executarii pedepsei este întemeiata, astfel ca o va admite. In consecinta, va revoca masura întreruperii executarii pedepsei si va dispune punerea Si va dispune punerea în executare a pedepsei privative de libertate de 4 ani aplicata prin sentinta penala nr. 196/18.06.2007 a Judecatoriei Urziceni si baza careia a fost emis mandatul de executare nr. 337/03.07.2007 al Judecatoriei Urziceni.

Hotarârea a ramas definita prin nerecurare.

Etichete: