Top

Raport final. Termenul legal în care pot fi formulate obiecţiuni.

Prin sentinţa civilă nr.22/25.01.2005 Tribunalul Galaţi a respins ca fiind tardivă acţiunea creditoarei formulată împotriva raportului final al lichidatorului judiciar, reţinând că raportul final a fost afişat la data de 3 decembrie 2004, iar obiecţiunile au fost formulate la data de 4 ianuarie 2005. În recursul declarat împotriva sentinţei menţionate mai sus, creditoarea a invocat greşita aplicare a legii ( art.304 pct.9 Cod proc.civilă), susţinând că data convocării creditorilor a fost stabilită la 14 ianuarie 2005, astfel cum rezultă din citaţie, iar obiecţiunile au fost primite la instanţă la data de 4 ianuarie 2005, deci cu 10 zile înainte de data convocării, în cadrul termenului legal prevăzut de art.128 alin.1 din Legea nr.64/1995, republicată. Curtea a admis recursul creditoarei, a casat sentinţa criticată cu consecinţa trimiterii cauzei la aceeaşi instanţă pentru soluţionare în fond, pentru următoarele considerente: – potrivit art.128 alin.1 din Legea nr.64/1995 judecătorul sindic va convoca adunarea creditorilor la un termen de maximum 30 de zile de la afişarea raportului final, iar creditorii pot formula obiecţiuni la raportul final cu cel puţin 5 zile înainte de data convocării. În speţă, recurenta creditoare a fost citată pentru termenul din 14 ianuarie 2005, ocazie cu care i-a fost comunicat şi raportul final, astfel cum rezultă din procesul – verbal de îndeplinire a procedurii de citare depus la dosarul de fond. Recurenta creditoare a formulat obiecţiuni la raportul final, care au fost primite la dosarul nr.127/LJ/2003, în care s-a pronunţat hotărârea recurată, la data de 4 ianuarie 2005, deci cu 10 zile înainte de data convocării creditorilor, fiind respectat termenul prevăzut de lege. Prin interpretarea şi aplicarea greşită a dispoziţiilor art.128 alin.1 din Legea nr.64/1995, republicată la situaţia concretă expusă mai sus, prima instanţă a pronunţat o hotărâre criticabilă.

Etichete: