Top

LIBERARE CONDIŢIONATĂ

Prin sentinţa penală nr. 3787 din 22 decembrie 2004 a Judecătoriei Focşani, pronunţată în dosarul nr. 8143/2004 s-a admis cererea de liberare condiţionată formulată de condamnatul Ş.V.D. şi în consecinţă s-a dispus liberarea condiţionată a condamnatului din pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 227/2004 a Tribunalului Vrancea.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut că în speţă sunt întrunite condiţiile privind liberarea condiţionată prevăzute la art. 60, alin. 2 Cod penal şi art. 59 Cod penal, întrucât condamnatul a executat 1/3 din pedeapsă şi a avut o conduită corespunzătoare la locul de detenţie. Instanţa a reţinut că dispoziţiile art. 60 alin. 2 Cod penal sunt aplicabile condamnaţilor care după executarea a 1/3 din pedeapsă nu au împlinit încă vârsta de 18 ani. De precizat, că situaţia unor astfel de condamnaţi nu este avută în vedere de Comisiile de propuneri pentru liberări condiţionate din penitenciare, care susţin că cei doi condamnaţi care nu au împlinit 18 ani dar au executat deja 1/3 din pedeapsă sunt propuşi pentru liberare condiţionată deja după executarea a 2/3 din pedeapsă.

Sentinţa penală nr. 3787 a rămas definitivă prin nerecurare, soluţia fiind împărtăşită şi de procurorul de şedinţă.

Etichete: