Top

Liberare condiţionată

JUDECĂTORIA BACĂU

SENTINŢA PENALĂ Nr. 1215 din 11 Iunie 2009

Obiect: cerere de liberare condiţionată a condamnatei

Prin sesizarea făcută de comisia de propuneri de pe lângă Penitenciarul Bacău, înregistrată la nr. 7831/180/4.06.2009, se propune liberarea condiţionată a deţinutei : TH , aflată în Penitenciarul Bacău,în executarea pedepsei de 5 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 449/2007 a Tribunalului Bacău, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de Legea 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi în consecinţă :

Din procesul verbal al comisiei de propuneri rezultă că: petenta a executat 1189 zile de la 03.03.2006 până la 03.06.2009; a executat arest preventiv 0 zile; i se consideră ca executate, ca urmare a muncii prestate, 30 zile; total zile câştigate şi executate 1219 zile.

Pe timpul executării pedepsei , deţinuta a avut o comportare corespunzătoare si a participat la programe educative si moral religioase. Pentru munca depusă a fost recompensată .

Instanţa, reţinând aceste împrejurări, consideră că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 59 şi art. 60 Cp atât cu privire la fracţiunea de pedeapsă executată cât şi la comportarea la locul de deţinere a celei condamnate.

Constând că sus-numita a dat dovezi temeinice de îndreptare si ţinând seama , instanţa apreciază că deţinerea în continuare a condamnatei nu mai este necesară, urmând a dispune liberarea condiţionată a acesteia înainte de executarea în întregime a pedepsei.

Etichete: