Top

Regimul juridic al metalelor preţioase reglementat de Legea nr.261/2002. Căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti pronunţate în această materie.

1.- Regimul juridic al metalelor preţioase reglementat de Legea

nr.261/2002. Căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti pronunţate în

această materie.

Tribunalului Brăila prin decizia civilă nr.189/18 august 2005 a

admis ca fondat recursul declarat de Banca Naţională a României – Sucursala

Galaţi împotriva sentinţei civile nr.3316/1 iulie 2004 a Judecătoriei Brăila

pronunţată în dosarul nr.4247/2003 şi în consecinţă a modificat în parte sentinţa în

sensul că a obligat Statul Român, reprezentat prin Banca Naţională a României–

Sucursala Galaţi, să plătească reclamantului C.N. contravaloarea cantităţii de

5823,80 grame aur fin.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de recurs a reţinut următoarele;

Reclamantul C.N. a solicitat restituirea în natură a aurului

confiscat abuziv sau plata despăgubirilor în temeiul Legii nr.261/2002

pentru pentru aprobarea OG nr.190/2000.

Prin sentinţa civilă nr.3316/1 iulie 2004 pronunţată în dosarul nr.

4247/2003 Judecătoria Brăila a admis acţiunea şi a obligat pârâtul Statul

Român reprezentat prin Banca Naţională a României – Sucursala Galaţi,

să plătească reclamantului contravaloarea cantităţii de 6,523 kg aur fin la

preţul B.N.R. din data plăţii.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâtul, cauza fiind

înregistrată la Tribunalului Brăila.

Prin decizia civilă nr.55/2 octombrie 2004 pronunţată în dosarul

nr.4011/2004, Tribunalul Brăila şi-a declinat competenţa de soluţionare a

apelului în favoarea Curţii de Apel Galaţi.

Prin decizia civilă nr.255/15 februarie 2005 pronunţată în

dosarul nr.3693/2004 Curtea de Apel Galaţi a respins ca nefondat apelul.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâtul.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a dezinvestit de judecarea

recursului şi a trimis cauza la Curtea de Apel Galaţi în temeiul art.2821 Cod

procedură civilă.

Prin decizia civilă nr.413/30 mai 2005 pronunţată în dosarul nr.

640/2005, Curtea de Apel Galaţi a admis recursul a casat decizia civilă nr.

255/15 februarie 2005 pronunţată de aceeaşi curte şi a trimis cauza pentru

rejudecarea recursului la Tribunalul Brăila.

În rejudecare s-a reţinut că hotărârea primei instanţe este

nelegală şi netemeinică, întrucât pârâtul a fost obligat la contravaloarea

cantităţii de 6,523 kg aur fin în condiţiile în care conţinutul de aur fin al

monedelor şi bijuteriilor confiscate este de 5823,80 grame, iar 6,523 kg

reprezintă greutatea brută a acestora.

Totodată se menţionează că monedele şi bijuteriile nu mai

există fizic în tezaurul deţinut de B.N.R., fiind valorificate în folosul statului.

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.304

pct. 9 şi 10 Cod procedură civilă, tribunalul a admis recursul şi a modificat

sentinţa atacată în sensul că pârâtul a fost obligat la contravaloarea

cantităţii de 5823,80 grame în loc de 6,523 kg aur fin.

Opinia instanţei care a soluţionat recursul, este în sensul că

hotărârile pronunţate în această materie sunt supuse atât apelului cât şi

recursului pentru următoarele considerente.

Reclamantul a solicitat restituirea în natură sau plata

despăgubirilor pentru obiectele din aur.

Valoarea despăgubirilor se stabileşte potrivit art.34 alin.2 Cod

procedură civilă din Legea nr.261/2002 în condiţiile şi limitele prevăzute de

normele de aplicare emise de Ministerul Finanţelor Publice şi Banca

Naţională a României.

Prin acţiune nu se precizează valoarea obiectului litigiului, astfel

că nu se poate stabili nici competenţa după valoare şi nici nu se poate fi

încadrată hotărârea în dispoziţiile art.2821 alin.1 Cod procedură civilă în

sensul că nu este supusă apelului ci numai recursului.

Ca dovadă este şi prima decizie pronunţată în apel de către

Curtea de Apel Galaţi în aceeaşi cauză, pe care însă a casat-o ca urmare a

trimiterii recursului de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe cale

administrativă.

(Tribunalul Brăila – Decizia civilă nr.189/18 august 2005)

1.- Regimul juridic al metalelor preţioase reglementat de Legea

nr.261/2002. Căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti pronunţate în

această materie.

Tribunalului Brăila prin decizia civilă nr.189/18 august 2005 a

admis ca fondat recursul declarat de Banca Naţională a României – Sucursala

Galaţi împotriva sentinţei civile nr.3316/1 iulie 2004 a Judecătoriei Brăila

pronunţată în dosarul nr.4247/2003 şi în consecinţă a modificat în parte sentinţa în

sensul că a obligat Statul Român, reprezentat prin Banca Naţională a României–

Sucursala Galaţi, să plătească reclamantului C.N. contravaloarea cantităţii de

5823,80 grame aur fin.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de recurs a reţinut următoarele;

Reclamantul C.N. a solicitat restituirea în natură a aurului

confiscat abuziv sau plata despăgubirilor în temeiul Legii nr.261/2002

pentru pentru aprobarea OG nr.190/2000.

Prin sentinţa civilă nr.3316/1 iulie 2004 pronunţată în dosarul nr.

4247/2003 Judecătoria Brăila a admis acţiunea şi a obligat pârâtul Statul

Român reprezentat prin Banca Naţională a României – Sucursala Galaţi,

să plătească reclamantului contravaloarea cantităţii de 6,523 kg aur fin la

preţul B.N.R. din data plăţii.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâtul, cauza fiind

înregistrată la Tribunalului Brăila.

Prin decizia civilă nr.55/2 octombrie 2004 pronunţată în dosarul

nr.4011/2004, Tribunalul Brăila şi-a declinat competenţa de soluţionare a

apelului în favoarea Curţii de Apel Galaţi.

Prin decizia civilă nr.255/15 februarie 2005 pronunţată în

dosarul nr.3693/2004 Curtea de Apel Galaţi a respins ca nefondat apelul.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâtul.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a dezinvestit de judecarea

recursului şi a trimis cauza la Curtea de Apel Galaţi în temeiul art.2821 Cod

procedură civilă.

Prin decizia civilă nr.413/30 mai 2005 pronunţată în dosarul nr.

640/2005, Curtea de Apel Galaţi a admis recursul a casat decizia civilă nr.

255/15 februarie 2005 pronunţată de aceeaşi curte şi a trimis cauza pentru

rejudecarea recursului la Tribunalul Brăila.

În rejudecare s-a reţinut că hotărârea primei instanţe este

nelegală şi netemeinică, întrucât pârâtul a fost obligat la contravaloarea

cantităţii de 6,523 kg aur fin în condiţiile în care conţinutul de aur fin al

monedelor şi bijuteriilor confiscate este de 5823,80 grame, iar 6,523 kg

reprezintă greutatea brută a acestora.

Totodată se menţionează că monedele şi bijuteriile nu mai

există fizic în tezaurul deţinut de B.N.R., fiind valorificate în folosul statului.

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.304

pct. 9 şi 10 Cod procedură civilă, tribunalul a admis recursul şi a modificat

sentinţa atacată în sensul că pârâtul a fost obligat la contravaloarea

cantităţii de 5823,80 grame în loc de 6,523 kg aur fin.

Opinia instanţei care a soluţionat recursul, este în sensul că

hotărârile pronunţate în această materie sunt supuse atât apelului cât şi

recursului pentru următoarele considerente.

Reclamantul a solicitat restituirea în natură sau plata

despăgubirilor pentru obiectele din aur.

Valoarea despăgubirilor se stabileşte potrivit art.34 alin.2 Cod

procedură civilă din Legea nr.261/2002 în condiţiile şi limitele prevăzute de

normele de aplicare emise de Ministerul Finanţelor Publice şi Banca

Naţională a României.

Prin acţiune nu se precizează valoarea obiectului litigiului, astfel

că nu se poate stabili nici competenţa după valoare şi nici nu se poate fi

încadrată hotărârea în dispoziţiile art.2821 alin.1 Cod procedură civilă în

sensul că nu este supusă apelului ci numai recursului.

Ca dovadă este şi prima decizie pronunţată în apel de către

Curtea de Apel Galaţi în aceeaşi cauză, pe care însă a casat-o ca urmare a

trimiterii recursului de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe cale

administrativă.

(Tribunalul Brăila – Decizia civilă nr.189/18 august 2005)

Etichete: