Top

Limitele aplicării disp.art.294 Cod proc. civ

Prin decizia civilă nr.615/R din 4.10.2005, Curtea de Apel Galaţi a admis recursul declarat de petentul U.M., a casat decizia civilă nhr.473 din 5 aprilie 2004 pronunţată în dosarul nr.636/2004 al Curtea de Apel Galaţi şi a trimis cauza spre rejudecare la Tribunalul Vrancea, reţinând că instanţa de apel nu s-a pronunţat asupra fondului cauzei întrucât, deşi fusese investită cu o plângere la legea fondului funciar, a schimbat limitele cererii iniţiale şi a introdus, direct în apel şi alţi pârâţi decât cei chemaţi în judecată de reclamant.

În loc să se pronunţe doar cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate, instanţa de apel, după anularea sentinţei pronunţate în primă instanţă, a dispus anularea unor titluri de proprietate emise altor persoane decât pârâţii chemaţi în judecată iniţial.

În drept, art.312 pct.5 C.pr.civ.

Etichete: