Top

Dispoziţie de restituire în natură a unui imobil preluat abuziv. Data de la care se calculează impozitul asupra imobilului.

Prin dispoziţia nr. 387/23.12.2003 emisă de Primăria Galaţi s-a dispus restituirea în natură a imobilului şi totodată a fost calculat impozit asupra imobilului de la data emiterii dispoziţiei, în sarcina numitului C.F.

Prin acţiune C.F. a solicitat anularea deciziei de impunere la plata impozitului începând cu data de 23.12.2003, susţinând că intrarea sa în posesia imobilului s-a făcut prin procesul – verbal de predare – primire nr. 3424/21.08.2008, momentul de la care urma a fi calculat şi impozitul aferent.

Prin sentinţa civilă nr. 554/30.04.2009 Tribunalul Galaţi a admis acţiunea reclamantului constatând corecta impunere începând cu data de 21.08.2008, data procesului verbal de predare – primire a imobilului, semnat de reclamant.

Împotriva sentinţei a declarat recurs Primăria mun. Galaţi susţinând că obligaţia de plată a impozitului a fost stabilită eronat, cu încălcarea art. 25 al. 4 din Legea nr. 10/2001 şi art. 254 al. 1 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, în sensul că Dispoziţia nr. 387/23.12.2003 reprezentând actul prin care se face dovada dreptului de proprietate asupra terenului şi care stă la baza impunerii .

Recursul a fost respins prin decizia nr. 10/07.01.2010 a Curţii de Apel Galaţi, care a apreciat că data punerii în posesie a reclamantului, asupra imobilului, trebuie luată ca moment de referinţă în calcularea impozitului asupra persoanei care îl datorează, considerându-se că posesia este un atribut intrinsec al dreptului de proprietate fără de care exerciţiul dreptului de proprietate nu ar putea fi realizat.

Etichete: