Top

Ordonanţă preşedenţială, nejudecarea fondului.

O creanţă născută din biletul la ordin emis pentru o anumită sumă scadentă la o anume dată, dacă a fost sau nu stinsă prin emiterea facturii fiscale pentru aceeaşi sumă, nu poate fi cercetată în cererea formulată de reclamantă pe calea ordonanţei preşedinţiale.
Chiar dacă interesul şi urgenţa se justifică din partea reclamantei, judecătorul fondului nu putea ignora faptul că cea de-a treia condiţie cerută de art. 581 Cod procedură civilă, aceea de neprejudecare a fondului, nu era îndeplinită.
Verificarea realităţii incidentului şi a vinovăţiei celor implicaţi nu se putea realiza în cadrul procedurii sumare a ordonanţei preşedinţiale, impunându-se cercetarea fondului raportului litigios, în condiţiile în care dispoziţiile de a se proceda la anularea incidentului de plată, nu pot fi asimilate unei măsuri vremelnice.
Decizia comercială nr. 400/27.09.2004 a Curţii de Apel Iaşi prin care s-a admis recursul declarat de pârâta S.C. RAIFFEISEN BANK S.A. şi s-a respins acţiunea (ordonanţa preşedinţială) reclamantei S.C. „IVCONSERG COMPANY” S.R.L. Bârlad.
Decizia comercială nr. 400/27.09.2004

Etichete: ,