Top

Competenţa teritorială a instanţei, în raport de dispoziţiile art.80 alin.3 din O.U.G.nr.60/2001.

Normele procedurale de drept comun în reglementarea prevăzută de art.158 – 159 C.proc.civ., privitoare la competenţa teritorială a instanţelor sunt alternative.

În acelaşi timp O.U.G.nr.60/2001 modificată prin Legea nr.212/2002 pretinde că acţiunile în justiţie privitoare la achiziţiile publice, să fie soluţionate de secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază de competenţă se află sediul autorităţii contractante, stabilind reglementări speciale, ce primează în raport de normele de drept comun.

Aşa fiind, Curtea, constatând în baza procesului-verbal de deschidere a licitaţiei şi extrasului din hotărârea de desemnare a ofertei câştigătoare, calitatea de autoritate contractantă a recurentei, a admis recursul, casând sentinţa Tribunalului şi trimiţând cauza spre soluţionare aceluiaşi tribunal, în a cărui rază de competenţă se află sediul autorităţii contractante.

Tags: